Elämäkerta myös Hedvigistä
Hannes ja Hedvig Gebhardin pojantytär Anna-Liisa Sysiharju löysi isovanhempiensa tavaroista Hedvigiin liittyvää aineistoa, joka on jälkipolville uutta ja mielenkiintoista. Hänessä alkoi kipunoida halu ja velvollisuuskin Hedvigistä kertovan kirjan kirjoittamiseen. Hannes Gebhardista oli ilmestynyt elämäkerta vuonna 1964. Sen kirjoitti professori Aulis J. Alanen. Kustantaja oli tuolloin Pellervo-Seuran omistuksessa ollut Kirjayhtymä.

Valmisteltuaan jo aineistoa Sysiharju arvioi kuitenkin yli 80-vuotiaana vuonna 2002, että kirjaurakka saattaisi olla hänelle liian raskas. Hän otti yhteyttä Pellervo-Seuraan, mitä kautta löytyi tutkija ja historiikkeja kirjoittanut maisteri Riitta Mäkinen Lempäälästä. Mäkisestä ja Sysiharjusta tuli työpari nuoremman tehdessä varsinaisen kirjoitustyön Alfred Kordelinin ja Kyösti Haatajan rahastojen tuella.

Alla kuvia Koivuniemestä elokuussa 2006:

Riitta Mäkinen ja Anna-Liisa Sysiharju Verantakahvilla Rantaretkellä Rantanäkymää   
    Päärakennus Tupa


Hedvig Gebhardin elämäkerta Eteenpäin ja ylöspäin ilmestyi elokuussa 2006. Pellervo-Seura osallistui teoksen kustannuksiin ja on varannut osan painoksesta käyttöönsä. Pellervo-Seurassa oli naisten ja nuorten osallistumista edistävä Hedvig-projekti vuosina 1999-2003 ja seuran panostus elämäkertateokseen on sekä kunnianosoitus Hedvigin elämäntyölle että jatke jo Hedvigin viitoittamalle järjestölliselle tasa-arvotyölle.

Teoksen on kustantanut Otava. Hannes Gebhard oli nuoruudessaan jonkin aikaa Otavan toimitusjohtaja.

Joukko kirjaan ja Hedvig Gebhardiin liittyvien tahojen edustajia sai kuulla Gebhardien elämästä perheen kesäpaikassa Koivuniemessä Riitta Mäkiseltä, Anna-Liisa Sysiharjulta ja hänen mieheltään Pekka Sysiharjulta elokuussa 2006. Oheiset kuvat on otettu tämän tapahtuman yhteydessä.

Gebhardeilla oli Lopella vähitellen pieneksi maatilaksi kasvanut kesäkoti Koivuniemi. Se ei ole kaukana Hattulasta, missä Hannes ja Mikael Soininen olivat ideoineet osuustoimintaliikkeen syntysanat. Koivuniemessäkin Gebhardit tekivät arkista työtään, mutta sinne kerääntyi sukua ja ystäviä ja siellä myös Hedvig pääsi mielipuuhiinsa puutarhatöihin. Anna-Liisa Sysiharju on isovanhempiensa kasvattitytär ja vietti paljon elämästään heidän kanssaan kesäkodissa.
-Markku Nummi

Sivun alkuun

Pellervo.fi