Maatilan Pellervon kotisivulle


Lehden sisältö
Arkisto
Toimitus
Palaute
Mediatiedot

Tilausjulkaisut
Uutiset
Pellervo
www.pellervo.fi

tammikuu_01.gif (2532 bytes)

Lypsylehmän kuntoluokitus

Kuntoluokituksella määritetään eläimen ravitsemuksellinen kunto tietyllä pistesysteemillä erittäin laihasta ylilihavaan. Pisteitä jaetaan yhdestä viiteen.

Kuntoluokitus mahdollistaa lehmän ruokinnan tarkastelun maidontuotantovaiheen mukaan. Hetkellinen tarkastelu antaa kuvan koko karjan sen hetkisestä kunnosta. Jatkuvalla seurannalla saadaan kuva eläinten kunnon muutoksista lypsykauden eri vaiheissa.

Kuntoluokitus on yksi apuväline karjan terveysongelmien selvittelyssä, terveydenhuollossa, ruokinnan seurannassa ja suunnittelussa. Kuntoluokituksen perusteella muutetaan tarvittaessa rehunjakolistoja, jotta lehmät saataisiin parhaisiin kuntoluokkiin.

Lypsykauden alussa lehmän tulisi olla sopivassa kunnossa, ei liian laiha eikä liian lihava. Liian laiha lehmä ei pysty suuriin tuotoksiin. Poikimisvaiheessa liian lihava lehmä syö huonommin kuin normaalikuntoinen lehmä ja sairastumisalttius on suuri, koska lehmä joutuu silloin lypsämään rasvakudoksistaan. Lihava lehmä on hyväkuntoista lehmää alttiimpi poikimahalvaukselle. Runsas laihtuminen poikimisen jälkeen altistaa lehmää hedelmällisyyshäiriöille ja asetonitaudille.

Miten lehmät luokitellaan?

Kuntoluokituksen arviointikohdat ja asteikko ovat ohessa erillisenä kaaviona. Lehmästä tarkastellaan kahdeksaa eri kohtaa, jotka luokitellaan yhdestä viiteen. Tarvittaessa annetaan myös neljäsosa- ja puolikaspisteitä. Tulosten perusteella lehmälle annetaan yleisarvosana.

Ensimmäiseksi kannattaa kuntoluokittaa tarkasti karjan laihin lehmä ja sen jälkeen karjan lihavin lehmä. Tällä tavoin silmä tulee "kalibroiduksi" ja sen jälkeen muut lehmät voi kuntoluokittaa antamalla kullekin silmäilemällä yleisarvosanan.

Kunkin lehmän kuntoluokitustulos ja tuotantovaihe kirjataan ylös esimerkiksi liitteenä olevan mallin mukaiseen kaavakkeeseen. Näin eri tuotantovaiheessa olevien lehmäryhmien kuntoluokkien jakauma ja yksittäisten lehmien kuntoluokassa tapahtuneet muutokset on helppo havaita.

Milloin kannattaa luokittaa?

Yksittäinen lehmä on hyvä kuntoluokittaa:
1. poikimisen yhteydessä
2. kaksi kuukautta poikimisesta (siemennysvaiheessa)
3. tiineystarkastusvaiheessa
4. umpeen jätettäessä
5. sairauksien tutkimisen yhteydessä.

Koko karja kannattaa kuntoluokittaa määräajoin lehmien terveyden ja ruokinnan onnistumisen seuraamiseksi. Isoissa karjoissa karja ryhmitellään viiteen eri ryhmään maidontuotantovaiheen mukaan ja jokaisesta ryhmästä lasketaan keskiarvo.

Ryhmäjako on seuraava:
1. vastapoikineet
2. alkulypsykausi
3. keskilypsykausi
4. loppulypsykausi
5. umpeenjättövaihe
6. hiehot.

Mikä on hyvä kuntoluokka?

Tavoitteena on se, että lehmä poikii hyvässä, mutta ei lihavassa kunnossa. Maidontuotantohuipun aikana ei saisi tapahtua yli yhden kuntoluokan laskua. Ensimmäisen maidontuotantokuukauden aikana kuntoluokka ei saisi mielellään laskea yli 0,5 kuntoluokkaa.

Yksittäinen lehmä:
Umpeenpano 3,5
Poikiminen 3,5
Siemennys
- 2 kk poikimisesta 3,0
Hieho
- siemennys 3,0
- poikiminen 3,5

Koko karja:

Lehmät Päiviä poikimisesta Keskiarvo Vaihtelu
Poikivat - 10 - +10 3,5 3,25 - 3,75
Alkulypsykausi 30 - 50 3,0 2,75 - 3,25
Keskilypsykausi 51 - 90 3,0 2,50 - 3,25
Loppulypsykausi yli 180 3,25 3,0 - 3,5
Ummessa   3,5 3,25 - 3,75

Hiehot:

  Päiviä poikimisesta Vaihtelu
Siemennys 3,0 2,75 - 3,25
Poikiessa 3,5 3,25 - 3,75

Yksityiskohtaiset kuvat, joiden perusteella voi tehdä kuntoluokitukset lehmille, esitellään Maatilan Pellervon Terve Eläin -osassa.

 

*Teksti: Maria Tirkkonen, Tuulikki Veuro
*Tausta: Eläinlääkärit, Lihakunta
*S-posti: maria.tirkkonen@lihakunta.fi,
                  tuulikki.veuro@lihakunta.fi

 

| Sivun alkuun | Sisältö | Palaute | Uutiset | www.pellervo.fi |