Maatilan Pellervon kotisivulle


Lehden sisältö
Arkisto
Toimitus
Palaute
Mediatiedot

Tilausjulkaisut
Uutiset
Pellervo
www.pellervo.fi

kesakuu.gif (3079 bytes)

Antin uusi alipainekuivuri
tuo lisää tehoa kuivaukseen

Antti-Teollisuus tuo markkinoille uuden kuivurityypin, alipainekuivurin. Suomessa tällaisia kuivureita ei ole saanut valmistaa paloturvallisuusmääräysten vuoksi, Keski-Euroopassa nämä kuivurit ovat yleisiä. Uudet määräykset sallivat nyt tällaiset kuivurit myös Suomeen.

VacBoost-alipaineinen viljankuivausjärjestelmä on Antin mukaan valmis kokonaisuus maatilan viljankuivaukseen, sen tehostamiseen ja automatisointiin. Automatisoinnin aste on pitkälti valittavissa. Logiikkaan ja toimintoihin voidaan myös jälkeenpäin lisätä uusia toimintoja.

VacBoost -järjestelmässä ilmaa imetään kuivurin ja siellä olevan kostean viljan läpi kuivurin poistopuolella sijaitsevalla imurilla. Ulkoilma ohjataan A1000-uunin kautta kuumana kuivauskennoihin.

Hikoillut kosteus poistuu kuivauskennojen ja yläsäiliön ja jalustan viljasta poistokanavaan. Kuivurin alipaineisen yläsäiliön sisäpintoihin ei Antin mukaan enää tiivisty laatuvirheitä aiheuttavia kondenssiveden, vesihöyryn ja pölyn muodostamia viljapaakkuja. Kun myös jalustan pohjakartiossa vallitsee alipaine eikä sinne "pusketa" höyryä, pohjakartio ja elevaattori pysyvät puhtaina veden ja pölyn muodostamasta tahnasta.

Alipainekuivaus sopii Antin mukaan hyvin viljalle, piensiemenelle, herneelle ja maissille. Myös pienet erät pystytään kuivaamaan.

Energiahyötysuhde paranee

Uuden A1000-uunin tavanomaista uunia parempi hyötysuhde ja mitätön hukka lämpösäteilynä vähentävät energiankulutusta vanhaan ylipaineuuniin verrattuna.

Perinteisen ylipaineuunin häviö on 15-20 prosentin luokkaa. MTT Vakolan mittauksissa A1000-alipaineuunin hyötysuhde oli lähes 95 prosenttia. Uunin putkimaisella rakenteella saadaan Antin mukaan tehokas ja tasainen ilmavirtaus. Kuivauksen loppuvaiheen säädöillä saadaan viimeinen energiansäästö.

Vakiolämpöautomatiikalla kuristetaan kuivausilmaa, jotta poistoilma ehtii kyllästyä paremmin. Syöttölaitteen viljan kiertonopeutta pienentäen viljalle annetaan riittävä tasaantumisaika.

Uunista tehoa yli 800 kilowattia

Alipainekuivurin A1000-kuivuriuunin maksimiteho on kuivausilman 80 asteen keskilämpötilalla noin 820 kilowattia. Uunia voidaan käyttää huomattavasti tätä pienemmällä teholla 400 kilowatista lähtien. Antin tarkoituksena on saada lupa huomattavasti kuumemman kuivausilman käyttöön. Tämä luonnollisesti kasvattaisi uunin tehoa entisestään.

Uunin pyöreä muoto ja symmetrisyys sallivat Antin mukaan korkeasta lämpötilasta aiheutuvan suuren lämpöliikkeen. Uunin muoto ja ilman tasainen läpivirtaus siirtävät lämmön tehokkaasti tulipesän ja lämmönvaihtimen pinnoilta imuilmaan. Hyötysuhdetta parantavat A1000-uunissa Antin mukaan seuraavat tekijät:
 
oran.gif (158 bytes) symmetrinen polttokammio mahdollistaa paloilman ja öljysumun
   tasaisen sekoittumisen ja puhtaan palamisen

oran.gif (158 bytes) symmetrisen polttokammion pintaa pitkin tapahtuva imupuolinen
   ilmahuuhtelu pitää tulipintojen lämpötilan tasaisena koko tulipesän
   pinta-alalla

oran.gif (158 bytes) suuren pinta-alan omaava symmetrinen lämmönvaihdin siirtää
   lämmön tasaisesti ja tehokkaasti savukaasuista kuivausilmaan

oran.gif (158 bytes) ulkovaipan alhainen pintalämpötila vähentää lämpöhäviöitä

oran.gif (158 bytes) kuivausilman määrän säätäminen ei aiheuta virtaussuhteiden
   muutoksia lämmönvaihdinalueiden välillä

Uunin rakenteessa ja materiaalivalinnoissa on Antin mukaan painotettu uunin pitkää käyttöikää. Valitut materiaalit ovat käytännössä testattuja 25 vuoden ajalta.

Uuni voidaan varustaa pyörillä, jolloin uuni voidaan sijoittaa ulos ilman uunihuonetta ja siirtää käytön jälkeen erilliseen suojaan.

VacBoost -alipainejärjestelmä imee tehokkaasti pölyä kuivaamolta. Alipaineella toimiva viljankuivuri imee ilman kuivurin viljakerroksen läpi, jolloin viljassa oleva pöly ohjataan hallitusti kuivaamon ulkopuolelle. Esipuhdistin poistaa pölyä viljasta kierron aikana.

Logicontrol vie automatiikan pitkälle

Antin ensimmäinen logiikkakuivuri varustettuna täyttö- ja tyhjennysautomatiikalla alkoi toimintansa 11 vuotta sitten ja on edelleen käytössä. Tämän jälkeen kehitys komponenttien ja logiikan käytössä on mennyt huimasti eteenpäin. Uusi Logicontrol-ohjauskeskus kuivausprosessin hallintaan helpottaa entisestään kuivurin miehittämätöntä käyttöä.

Kun Logicontrol varustetaan GSM-moduulilla, saadaan kaksisuuntainen yhteys kuivurin ja kännykän välille. Kuivuri ilmoittaa häiriöistä ja halutuista kuivauksen vaiheista. Käyttäjä voi koska vain soittaa kuivurilleen ja saada tilannetiedot ja tarvittaessa säätää asetusarvoja kännykällään. Vianmääritys onnistuu tehtaan huollolta "etätyönä".

Logiikalla ohjatun kuivurin etuja ovat:
 
oran.gif (158 bytes) toimintavarmuus ja turvallisuus automatiikkojen hallinnassa ja
   häiriötilanteissa
oran.gif (158 bytes) selkeät tekstiviestit näkyvät suurella näytöllä opastaen käyttäjää
oran.gif (158 bytes) toiminnallisten muutoksien helppous kuivuria kehitettäessä
oran.gif (158 bytes) mahdollisuus rakentaa miehittämätön täysautomaattinen
   järjestelmä
oran.gif (158 bytes) tehtaan huollon suora linja GSM-moduulilla varustettuun
   keskukseen

*Teksti: Paavo Tuovinen
*S-posti: paavo.tuovinen@agrimedia.fi

 

| Sivun alkuun | Sisältö | Palaute | Uutiset | www.pellervo.fi |