Maatilan Pellervon kotisivulle


Lehden sisältö
Arkisto
Toimitus
Palaute
Mediatiedot

Tilausjulkaisut
Uutiset
Pellervo
www.pellervo.fi

 

Kuuskaistan tiedote:

Syksyn aikana laajakaistan merkeissä pidettyjä kylätilaisuuksia järjestettiin ympäri Kuusiokuntia noin 30 kpl. Näiden tilaisuuksien ja kylillä toimivien aktiivisten ihmisten ansiosta kertyi yli 1700 kiinnostuksensa laajakaista yhteyksiin ilmoittanutta taloutta käsittävä lista. Alussa liikkeelle lähdettiin lähinnä eKylve -kylien tietoliikennetarpeista. Mutta koska ongelmat olivat samat myös muilla kylillä, kasvoi kiinnostuneiden kylien ja talouksien määrä lumipallon lailla. Kukaan ei alussa uskonut moisen määrän liikkeelle lähtöön. Toisaalta suuri mielenkiinto asiaan on merkki siitä, että on osuttu kehittämisen hermosuoneen ja että tarve kylillä on todellinen.

Tämän seurauksena syntyi tarve seutukuntaiselle toimijalle ja senpä vuoksi 17.11.2002 Hakojärven kylätalolla perustettiin Verkko-osuuskunta Kuuskaista, jonka perustavoitteena on alueen kylien tietoliikenneyhteyksien parantaminen ja laajakaistaisten kyläverkkojen toteuttaminen ja siten edistää alueen hyvinvointia ja kestävää kehitystä.

Parhaillaan on menossa kerättyjen listojen yhteys- ja karttapaikkatietojen tarkistaminen ja täydentäminen. Sitä mukaa kun listat kylittäin valmistuvat, lähetetään listat ja osuuskuntaan liittymishakemuskaavakkeet kylien yhteyshenkilöille toimitettaviksi kotitalouksille. Tämä on ensimmäinen vaihe kiinnostuksensa ilmaisseiden todellisen sitoutumisen mittaamiseksi ja laajakaistaverkon saamiseksi alueelle.

Verkon rahoitusmahdollisuuksien selvittelyä tehdään myös parhaillaan. Kuusiokunnilta on tiedusteltu verkon rakentamiseen tarvittavan kuntarahoituksen järjestymismahdollisuuksista sekä siihen liittyen aikataulusta, jolla rahoitus olisi järjestettävissä. Näitä vastauksia odotetaan kunnilta mahdollisimman nopeasti saataviksi, koska ne määrittävät osaltaan rakentamisjärjestystä ja aikataulutusta. Nyt on jo nähtävissä se, että kaikkea ei pystytä yhtenä kesänä rakentamaan, koska kiinnostus oli odotettua suurempaa ja koska rahoitusta ei pystyttäne järjestämään vain yhden vuoden puitteissa.

Positiivista asiassa on kuitenkin ollut se, että alustavasti arvioitu talouskohtainen kustannus on pysynyt asetetuissa rajoissa kustannuslaskennan edetessä

| Sivun alkuun | Sisältö | Palaute | Uutiset | www.pellervo.fi |