Maatilan Pellervon kotisivulle


Lehden sisältö
Arkisto
Toimitus
Palaute
Mediatiedot

Tilausjulkaisut
Uutiset
Pellervo
www.pellervo.fi

 

Osuustoiminta elää täysillä

Alkanut vuosi tulee olemaan Suomen osuustoiminnassa merkittävä ja tapahtumarikas ajanjakso. Osuustoiminta yritysmuotona herättää yhä enemmän kiinnostusta kun menestyvät osuuskunnat kertovat hyvistä tuloksistaan.

Järjestökentällä tapahtumat seuraavat vilkkaasti toisiaan pitkällisen hiljaiselon jälkeen. Pellervo-Seuran uutta hahmoa valmistellaan täyttä päätä ja valtuuskunta ottaa esityksiin kantaa seminaarikokouksessaan helmikuun seitsemäntenä päivänä. Lopulliset päätökset tekee Seuran vuosikokous huhtikuun kahdeksantena.

Hyvin toimimaan lähtenyt osuustoiminnan neuvottelukunta jatkaa oman roolinsa kehittelyä ja siihen saattaa liittyä uusia toimijoita.

Miksi sitten osuustoiminta niin hyvin sopii ajan henkeen?

Kun palautetaan mieleen osuustoiminnan periaatteet, asia käy hyvinkin selväksi.

Osuuskuntaan voi liittyä jokainen kansalainen. Osuuskunnan jäsenyyden on oltava vapaaehtoinen ja avoin kaikille, jotka voivat käyttää hyväkseen sen palveluja ja hyväksyvät jäsenyyteen liittyvän vastuun.

Osuuskunnat ovat demokraattisia järjestöjä. Niiden asioista vastaavat vaaleilla valitut henkilöt, jotka ovat jäsenille tilivelvollisia. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Jos osuuskunnan toiminnasta kertyy kertyy ylijäämää tai säästöä, se kuuluu osuuskunnan jäsenille ja on heidän keskenään jaettava tavalla, joka estää jäseniä hyötymästä toistensa kustannuksella.

Osuuskuntien tehtävänä on jäsentensä, luottamushenkilöidensä, johtajiensa, työntekijöidensä ja kaiken kansan kouluttaminen ja valistaminen. On opetettava osuustoiminnan periaatteita ja toimintatapoja, sekä taloudellisia että demokratian toteuttamiseen liittyviä.

Tätä työsarkaa erityisesti Pellervo-Seura on ansiokkaasti hoitanut Pellervo- ja Osuustoiminta-lehtien ja koulutusyksikön, Pellervo-Instituutin avulla. Nämä tulevat varmasti olemaan Seuran avaintehtäviä jatkossakin

Yhteenliittyminen on suorastaan vaistomaista, jo alkuihminen havaitsi siihen liittyvät edut. Kaikkialla maailmassa tunnetaan muodossa tai toisessa sananlasku: "Yhtenäisyys on voimaa".

Se mikä on yhdessä tuotettu, se pitää myös jakaa. Tuotanto voi olla yhteistä, mutta kulutus on aina yksilöllistä. Ei riitä, että hyödykkeiden jako tyydyttää ihmisten tarpeet. Sen on tyydytettävä myös moraaliset vaatimukset. Sen on oltava oikeudenmukaista ja reilua.

Osuuskunnat ovat kautta historian astuneet valokeilaan aina silloin, kun erilaiset kriisit ovat uhanneet ja ahdistaneet kansakuntia. Myös alkavana vuonna on kriisien, jopa sodan uhkaa ilmassa ja seurauksena saattaa olla polttoaineiden voimakas kallistuminen ja talouden taantuma. Sähkön hinta nousee joka tapauksessa kuivuudesta ja kylmästä talvesta johtuen.

Tulipa eteen mitä tahansa, viljelijän ja jokaisen tuottajan selusta on turvattu, kun hän kuuluu niihin osuuskuntiin, jotka hänen toimintaansa sivuavat. Tuotantotarvikkeiden hankinnassa samoinkuin tuotteiden vastaanotossa osuuskunnan jäsenet ovat aina etusijalla.

Kun toiminta niin osuuskunnissa kuin järjestöissäkin keskitetään olennaiseen ja kuluja karsitaan, voidaan olla varmoja siitä, että toiminta tapahtuu jäsenten edun mukaisesti.

Teksti: Martti Seppänen
S-posti: martti.seppanen@pellervo.fi

 

| Sivun alkuun | Sisältö | Palaute | Uutiset | www.pellervo.fi |