Eläinjalostus on tärkeimpiä keinoja parantaa tuotantoeläinten lihantuotantokykyä sekä vaikuttaa kotieläinten terveyteen, kestävyyteen ja hedelmällisyysominaisuuksiin. Tässä numerossa olemme pureutuneet nautojen, sikojen ja lampaiden jalostuksen tuoreimpiin tuloksiin nimenomaan lihakkuuden parantamiseksi. Tulokset ovat tuottajien kannalta hyvinkin mielenkiintoisia.


Esimerkiksi liharotusiemennysten käyttömäärää suomalaisilla maitotiloilla voitaisiin tutkimustulosten nojalla nostaa ainakin 25 prosenttiin siemennyksistä. Suositusten mukaan sitä on suositeltu pidettävän 10–20 prosentin tasolla, mutta käytännössä se on viime vuosina ollut vain noin 5–6 prosentin luokkaa.


Asiaa on ryhdytty tutkimaan Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa MAILI-hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä liharotusiemennysten osuutta lypsykarjatiloilla. Kuluvan vuoden alussa käynnistyneen kolmivuotisen hankkeen lähtökohta on, että liharotusiemennysten määrän nostolla voitaisiin tehostaa lehmävalintaa ja edistää eläinaineksen paranemista maidontuotannossa samalla, kun naudanlihantuotannon omavaraisuutta ja tehokkuutta voisi lisätä risteytysvasikoiden kautta.


Liharoturisteytysten käyttö parantaa niin sonnien kuin teurashiehojenkin kasvua ja lihakkuutta sekä lisää teuraspainoa. Teuraspainon kasvu ja sen tuoma rasvaisuuden lisääntyminen on havaittavissa lähes kaikilla liharoduilla ja roturisteytyksillä. Tulokset olisivat tuottajien kannalta suotuisat, jos vain teurastamot maksaisivat marmoroituneista ruhonosista enemmän.


Lähtökohta on kuitenkin selvä. Liharotusiemennyksillä pystytään tuottamaan puhtaisiin maitorotueläimiin verrattuna paremmin kasvavia ja luokittuvia lihanautoja.


Tutkimusaineiston perusteella liharoduissa on pieniä eroja, mutta ainakin toistaiseksi maitotilojen liharotusiemennyksissä eniten käyttämillä limousin-risteytyksillä saavutetaan erinomaiset kasvutulokset. Myös blonde d’Aquitaine -rotu soveltuu mainiosti käytettäväksi maitotilojen liharotusiemennyksissä, sillä se on selkeästi vähiten rasvoittuva rotu ja sen kasvu- ja lihakkuusominaisuudet ovat risteytyskäytössä myös hyvät.Uusin lehti
 • Kannen kuva Kaisa Pulkka

KOKO SISÄLTÖ 6 /2011

 • AJANKOHTAISTA

 • Uutisia meiltä ja muualta

  TNS Gallup:
  Tuotannosta ja tuottavuudesta

 • TEEMA: JALOSTUS

 • Tyttökodista toiveiden hiehola

  Kaiken takana on hyvä eläinaines

  Maito-liharisteytyksillä tehoa naudanlihantuotantoon

 • MUUT ARTIKKELIT

 • Luomu sopii emolehmätuotantoon?

  Suoramyynnin edelläkävijät

  Eri maiden jalostajat etsivät kilvan parhaan sian reseptiä

  Sikatalouden avoin käsikirja

  Luomusikalalle mallia Itävallasta

  Kate-euroja karitsanlihan tuotantoon

  Sikatiloilla stressaa huoli huomisesta

  Sorkkija: Geenipeikko
  kurkkii kuivurin takaa
 • Seuraava Maatilan Pellervo ja Pellervon Iso Kalenteri ilmestyvät 17.11. Kodin Pellervo ilmestyy 13.10.2011.


 • Pellervon Iso Kalenteri » sisältyy Maatilan Pellervon tilaukseen.