Maa- ja metsätalousministeriön tuoreiden tilastotietojen mukaan maatalousrakentaminen on hieman elpynyt parin vuoden takaisesta notkahduksesta. Viime vuonna hyväksyttiin sikaloille 78 rakennussuunnitelmaa - mutta enemmänkin olisi voinut olla, sillä viime keväänä avattiin pitkän hiljaiselon jälkeen investointitukimahdollisuus sikaloiden ja lihasiipikarjan uudisrakentamiselle.

Nautakarjarakennuksien rakennussuunnitelmia hyväksyttiin viime vuonna 258, mikä oli reilut 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Lihakarjanavetoita tuosta määrästä oli 82, joista uudisrakennuksia oli 46 ja laajennuksia 36 kpl. Ennen uudisrakennuksia ja laajennuksianäissä oli emolehmiä ja lihamulleja 3380 kpl ja eläinpaikkamäärä kasvoi lisäyksen jälkeen 9800:lla.

Viime vuonna MMM myönsi eläintiloille hyvinvointi-investointeja yhteensä 103 kohteeseen. Näistä nautatiloja oli 59 ja sikatiloja 44 kpl. Investointituki oli 1,89 miljoonaa euroa, josta navetoille tuli noin 0,45 ja sikaloille 1,44 miljoonaa euroa. Eläinraatojen säilytys- ja polttolaiteinvestointeja myönnettiin 171 kohteeseen yhteensä 1,6 miljoonalla eurolla. Näissä investoinneissa avustuksen osuus on 75 prosenttia.

Maatilojen lainamäärät ovat olleet kovassa kasvussa, vaikka tuotot ovat suhteellisesti laskeneet. Esimerkiksi keskeisen maatilalainoittajan OP-Pohjolan asiakkaista noin 12 prosentilla on velkaa yli 200 000 euroa ja noin kolmasosa on velattomia. Yli puolella velan määrä on alle 200 000 euroa. Tämä kertoo siitä, että kotieläintiloilla on halukkuutta kasvattaa ja tehostaa tuotantoaan. Lainaa ei pidä kauhistella niin pitkään, kun korot ovat alhaiset ja tila pystyy elämään muuttuvilla rehun hinnoilla ja aina liian halvaksi noteeratuilla lihan tuottajahinnoilla.
Kymmenen viime vuotta ovat olleet suomalaisessa maataloudessa suurten muutosten aikaa. Lähes jokainen maatilayrittäjä on joutunut päättämään, mihin suuntaan ryhtyy maatilayritystään rakentamaan. Muutos on karsinut tuottajien joukkoa, mutta samalla suonut jatkaville tiloille mahdollisuuden kehittää tuotantoaan peltoalan ja eläinmäärän kasvattamisen kautta.

Hyvä Lihatalouden tilaaja, tämä numero postitetaan sinulle yhdessä Maatilan Pellervon kanssa. Kahden vahvan ammattilehden voimien yhdistyminen kertoo myös maatalouden rakennemuutoksesta ja sen tehokkuusvaatimuksista.

Lihatalous ja Maatilan Pellervo keskittyvät alkutuotannon asioihin maatilayrityksen näkökulmasta. Niiden sisällöt tukevat jo nykyisellään toisiaan, ja uudistuksen myötä kytkentä tiivistyy entisestään. Uskomme, että Maatilan Pellervo-Lihatalous-yhdistelmän avulla lihantuottaja saa painavamman annoksen ajankohtaista ammattitietoa kuin kahdesta kokonaan erillisestä lehdestä.

Uudistuksilla – myös lehtimaailmassa – haetaan aina sekä tehokkuutta että kustannussäästöjä. Lihatalous-lehden tilaajana pääset korjaamaan näitä hyötyjä, kun Lihatalous on nyt tullut osaksi Maatilan Pellervoa. Saat kaksi lehteä yhden hinnalla.

Hyvä lukija, toivotamme antoisia lukuhetkiä!

Uusin lehti

KOKO SISÄLTÖ 1 /2011

 • AJANKOHTAISTA

 • 4 Uutisia meiltä ja muualta

  5 TNS Gallup: Reunahuomioita lihan kulutuksesta

  TEEMA: RAKENTAMINEN

 • 6 Rakennuspaineet uhkaavat kasaantua lihakarjatiloilla

  8 Teurastamomuutokset hämmentävät tuottajia

  12 Ylä-Savon Terni Oy
  Vasikkakasvattamosta hyvät eväät kasvupyrähdykseen

  14 Välikasvatuksella tuotantoketju toimivaksi

  16 Kunnollisella lastaustilalla tienaa

  19 Isännän mieleinen navetta

  22 Biokaasulaitoksen tunnusluvut

  26 Valaistuksessa voidaan säästää

  MUUT ARTIKKELIT

 • 30 Ruokintasuositukset uudistuivat – mikä muuttuu lihanautatilalla?

  33 Sianliha maistuu unkarilaisille

  34 Eläinkuljetuksia neljännessä polvessa

  36 Viljelijöiden pomotaitoja vara kehittää

  41 Intohimona iberiankinkku

  49 Sorkkija: Jääkausi lähestyy

  Kannen kuva Vesa Jääskeläinen.

 • Seuraava Maatilan Pellervo ilmestyy 3.3.2011 ja Kodin Pellervo 17.2.2011.


 • Pellervon Iso Kalenteri » sisältyy Maatilan Pellervon tilaukseen.