Ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta tarkastelee ympäristötukijärjestelmää kahdesta kulmasta. Viljelijän kannalta maksimisatoa tärkeämpi on paras taloudellinen tulos. Se syntyy alemmalla lannoituksella kuin maksimisato. Lannoituksen taloudellinen optimi kyllä kasvaa, kun jalostus nostaa lajikkeiden sadontuottokykyä.
Yhteiskunnan kannalta ei välttämättä ole paras vaihtoehto se, mikä on yksilölle eli viljelijälle paras.
”Kun lannoitustasot kasvavat, huuhtouma kasvaa myös. Alhaisilla lannoitustasoilla pellon ominaisuudet ja muokkausteknologia ratkaisevat huuhtouman. Kun lannoitteen määrä kasvaa, huuhtoutuminen lisääntyy aina.”
Lannoitusrajoissa Ollikainen hakee tasapainoa huuhtouman ja viljelijän tulon välillä.
”Tiedetään, että yksittäisen pellon vaikutus huuhtoumaan on pieni. Huuhtoumassa on kyse kokonaisuudesta. Viljelypinta-alan kasvaminen on lisännyt typen kokonaishuuhtoumaa. Vuodesta 1995 vuoteen 2007 viljelyala on kasvanut Suomessa viisi prosenttia, Saaristomeren alueella kymmenen prosenttia. Tällä on vaikutusta kokonaisuuteen.”
Nykyistä tehokkaammalla tuotannolla saataisiin tuotettua samansuuruinen sato, mutta silloin viljelypinta-alan tulisi olla pienempi huuhtoumien vähentämiseksi. Silloin viljelijä voisi lannoittaa enemmän.
”Yksittäisen viljelijän kannalta typpirajat ovat ehkä tiukkoja. Mielestäni huono puoli on, että jokaista yksittäistä viljelijää kohdellaan tiukasti, mutta kokonaishuuhtoumaa ei laiteta kuriin.”Uusin lehti

SISÄLLYS  5 /2012

 • PÄÄKIRJOITUS

  VILJANVILJELY: Lannoitus ja kevätkylvöt käsillä

  TUTKIMUS: Ruokaketju pystyy sopeutumaan sään ääriilmiöihin

  HYVÄ SATO -KILPAILU: Hybridilajikkeiden sato hyytyy typen puutteeseen
  Viljakauppakisaan mukaan yli 40 osanottajaa

  KASVINVILJELY: Vehnän vienti ennätysvauhdissa
  Herne sopii parhaiten kuminan suojakasviksi

  KASVINSUOJELU: Viljan herbisidi vaikuttaa syysrapsin itämiseen

  NURMITUOTANTO: Koneurakoinnissa oltava reilusti kirivaraa

  KONEET JA TEKNIIKKA: Maasto-gps johdattaa merkatulle paikalle
  Puhdistuskuormaimella tehoa juurikkaiden lastaukseen

  LUKIJAMATKA: Eväitä elämyksille

  HEVOSTALOUS: Katin käsissä syntyy huippuravureita
  Suomenhevonen on talliyrittäjän suosikki

  ENERGIANTUOTANTO: Biokaasulla omavaraisuuteen

  METSÄ: Ammattimetsuri pitää huolta työturvallisuudesta

  MAASEUTUYRITYS: Lähimetsien puusta laatukalusteita

  TOISTUVAT:
  Uutiset
  Vähätalo
  Verkossa
  Antinpoika
  Väinö Vältti
  Vaaran paikka
  Nollarajalla

 • Kannen kuvat: Topi Pakarinen, Visa Vilkuna ja Antti Saraja.

 • Seuraava Maatilan Pellervo ilmestyy 7.6. ja Kodin Pellervo 16.5.2012.

 • Pellervon Iso Kalenteri » sisältyy Maatilan Pellervon tilaukseen.