8 000–9 000 rehuyksikön tuottaminen hehtaarilta ei vaadi ihmetemppuja, jos pelto on hyvässä kasvukunnossa, nurmi riittävän tiheää, eikä sen seassa pesi rikkaruohoja.

Kolmen huippunurmisatoja tuottavan isännän haastattelu ei paljasta suurien rehusatojen syyksi mitään mullistavaa tai ihmeellistä. Kaverit kertovat tuottavansa kaksi tai kolme niittosatoa kesässä entuudestaan hyviksi todetuilla menetelmillä.
Eräs erityispiirre toimintatavoissa kuitenkin löytyy: Tavallista paremmat nurmisadot onnistuvat näillä tiloilla vaikeissakin kasvuoloissa, koska kaikki nurmenviljelyn tuotantoketjuun kuuluvat osa-alueet on suunniteltu hyvin. Työt hoidetaan huolella ja ajallaan. Tuloksia seurataan ja parannuskohteita etsitään jatkuvasti.

Peltojen kasvukunto
kaiken perusta

Maidontuottajat Asko Kärkkäinen Kiuruvedeltä sekä Harri Laitinen ja Jussi Lappalainen Siilinjärveltä painottavat nurmenviljelyssä tärkeimpänä asiana peltojen peruskuntoa. Kuivatuksen pitää toimia hyvin. Myös pellon pinnan muotoiluun kiinnitetään paljon huomiota.
Kärkkäinen kertoo Kiuruveden pelloilla olevan myös kiviä. ”Ne pitää kerätä pelloilta pois viljelyä haittaamasta.” Kärkkäisen kivenkeruukone poimii enimmillään 50–60 kuutiota kiviä hehtaarilta vuodessa.
Ravinteiden pitää olla peltomaassa tasapainossa ja pH pidetään säännöllisillä kalkituksilla nurmenviljelyyn sopivana. Näitä asioita savolaisisännät seuraavat viljavuustutkimuksilla.
Peltojen sinkkipitoisuuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. ”Sinkillä on havaittu olevan vaikutusta lehmien tiineyteen”, Kärkkäinen toteaa. Eläinten riittävä seleenin ja natriumin saanti mainitaan myös. Kuparista on usein puutetta uudismailla.
Ympäristötuen lannoitusnormeja kaverit eivät valita. Niiden kanssa tullaan hyvin toimeen ja lannoitustaulukoiden enimmäismäärät riittävät hyvin suurenkin nurmisadon viljelyyn.
Typpi on nurmen tärkein ravinne. Naudan lietelannan tilat hyödyntävät siksi viljelyssä mahdollisimman tehokkaasti. Typpivajetta ja hivenravinnetarpeita täydennetään jonkin verran väkilannoituksella.

...

Lisää yksityiskohtaista tietoa mm. sadon suhteesta ruokintaan, tuotokseen, kiimaan jne. elokuun Maatilan Pellervossa.Uusin lehti

KOKO SISÄLTÖ 8 /2010

 • Tutkimus: Nykyajan ruokakriisissä syötäisiin pizzaa ja hernekeittoa

  Lihantuotanto: Emotila kaipaa edunvalvojaa

  Maatalousnäyttely: Okra puhkaisi 50 000 kävijän rajan

  Lihantuotanto: Sika-ala etsi ja löysi kehityksen eväitä

  Hyvä sato -kilpailu: Kasvinsuojelupanostuksissa mielenkiintoisia eroja

  Öljykasvit: Syysöljykasveista uutta tehoa viljelyyn
  Kolmen kasin sääntö varmistaa talvehtimisen
  Syksyn typpilannoituksella taktikoidaan satopotentiaali
  Jääntisiemenet, etanat ja peurat riesana
  Kaksoiskylvöllä kannattavuutta
  Viljelyvarmuudesta erilaisia kokemuksia

  Nurmiviljely: Kolmen kovan viljelijän vinkit

  Yhteistyö: Rehut tilojen yhteisestä tehtaasta

  Viljakauppa: Heikot satonäkymät vahvistavat hintaa

  Kananmunantuotanto: Kerroslattiakanalan tyytyväiset asukkaat

  Koneurakointi: Urakointi kasvaa maatiloilla 10 prosentin vuosivauhtia
  Sensorin kera tarkkaa jälkeä
  Yrittäjät odottavat energiapuuratkaisuja

  Tuotantopanokset: Tanskassa kaksi yhtiötä hallitsee tuotantopanoskauppaa

  Tuotantorakentaminen: Yksi robotti, kaksi lypsypaikkaa

  Työhyvinvointi: Työkuntoa syytä vaalia

  Parsa: Parsasato on aina yllätys

  Terve Eläin: 16-sivuinen liite
  Siitossonni on valinta karjan tulevaisuuteen

  Toistuvat:
  Uutisia
  Vähätalo
  Verkossa
  Antinpoika
  Väinö Vältti
  Vaaran paikka
  Terveenä työssä
  Nollarajalla

 • Kannen kuvat Vesa Haapala ja Jari Peltonen.

 • Seuraava Maatilan Pellervo ilmestyy 2.9. ja Kodin Pellervo 19.8.2010. • Pellervon Iso Kalenteri » sisältyy Maatilan Pellervon tilaukseen.