ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Naisilta ja nuorilta uusia näkökulmia hallintoon

Menestyvässä yrityksessä kaikki voimavarat otetaan käyttöön. Naiset arvojen kantajina ja välittäjinä sekä nuoret oman elämänsä rakentajina olisi saatava sinne, missä tehdään laaja-alaisia ja kauaskantoisia päätöksiä.

Pellervon Hedvig-projektissa on pohdittu, miten nykyisessä globalisaation synnyttämässä kovassa kilpailutaloudessa erityisesti naisten intuitiivisen, hiljaisen tiedon kuuluville saaminen olisi tärkeää. Talouselämästä virinnyttä arvokeskustelua pidetään osuustoiminnalle mahdollisuutena, johon on tartuttava nyt.

naiset100.jpg (16760 bytes)
Oikealta Sirkka-Liisa Anttila, Pirkko Mäkinen ja Pellervon Hedvig-projektin vetäjä Anne Äyräväinen haluavat naisia tasavertaisesti sinne, missä tehdään kauaskantoisia strategisia päätöksiä.
Kuva Jaakko Liukkonen
 

Arjen tuntemusta

Eduskunnan varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila korosti yhteiskunnallisesti vaikuttavien naisten roolia hallintokulttuurin muutoksissa. Heidän tulisi kannustaa omalla esimerkillään naisia mukaan.

- Naiset ovat arkielämän parhaita asiantuntijoita, koska naiset elävät arjessa joka päivä. Naiset päättäjinä haluavat päästä konkreettisiin tuloksiin, kun miesten ykköstavoite on tärkeisiin asemiin pääsy, Anttila väitti.

Naisia pidetään hyvinä johtajina siksi, että nainen ammentaa voimaa perheestä. Naisjohtaja kiertää paljon asiakkaidensa ja henkilöstönsä joukossa ja ammentaa sieltä yritystietoa.

Anttila sälytti yhteiskuntamoraalin valvomisen paljolti naisten vastuulle.

- Vahvat markkinavoimat helposti sivuuttavat niin eettiset kuin yhteiskuntamoraalisetkin tekijät. Naisten tehtävä on tuoda arkielämän asiantuntemusta osuustoiminnalliseen päätöksentekoon sekä huolehtia tärkeiden arvojen säilymisestä osuustoimintayrityksissä.

Anttila kertoi, miten aviomies suositteli hankkiutumista kodin ulkopuolelle työhön 1969, kun vanhin tytär oli vasta kaksivuotias. Myöhemmin naapurikylän emäntä kehotti osallistumaan politiikkaan. Mies oli jo tottunut hoitamaan lapsia.

- Naisen osallistuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen vaatii puolisoiden sopimuksen. Avioliitto on kahden ihmisen luottamussuhde, jota pitää hoitaa. Moni avioliitto hajoaa, jos ei osata ottaa aikaa yhteiselolle, Anttila tiesi.

Miehelle ei ole helppoa, kun vaimo on huomion keskipisteenä. Anttila kertoi miehensä päteneen sukutilan menestyvänä viljelijänä.

Naisista voimaa

- Päättäjät tarvitsevat jatkuvaa tietojen päivittämistä. Luottamushenkilönaisten on syytä rakentaa osuuskunnittain asiantuntijaverkosto, jolta saa tietoja ja tukea, Anttila kannusti.

Naisten saaminen mukaan osuustoimintayrityksiin on hänen mukaansa nyt haaste, kun maaseutu on autioitumassa.

- Monien tutkimusten mukaan juuri naiset voisivat luoda maaseudulle uusia mahdollisuuksia.

Anttila kummasteli, että Suomessa on puuta metsät täynnä, mutta asutaan betonibunkkereissa. Eivätkä suomalaiset ole terveen ylpeitä tuhansista järvistään ja puhtaasta maaperästä. - Syy on se, että elämme aikaa, jolloin onnellisuuteen ja rikkauteen täytyy päästä äkkiä.

- Naisten tärkein tehtävä on omalla esimerkillä toimien palauttaa elämisen kestävät arvot kunniaan. Pelkkä oman edun tavoittelu on kitkettävä. Tilalle on saatava yhteisvastuu, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja aitous, Anttila julisti.

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen arvosti sitä, että tasa-arvokeskustelussa on pitkälti päästy naisten ja miesten rintamalinjasta. Nyt osataan hänen mukaansa jo rakentaa kumppanuutta.

 

 

| Sivun alkuun |