ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Omistajaohjausta kehittämään
Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja, ministeri Heikki Haavisto vaati osuuskuntien omistajaohjauksen voimistamista ja selkiyttämistä. Hän toivoi laajaa keskustelua asiasta.

Omistajaohjaus on sekä yrityksen ulkoista että sisäistä. Yrityksen hallituksen merkitys on siinä keskeinen.

Osuuskuntien hallitukset saavat kuitenkin markkinoilta huonosti informaatiota. Haavisto esittikin pohdittavaksi, olisiko osakeyhtiöistä otettava mallia siinä, että omistajien edustajien tueksi valittaisiin hallituksiin myös ulkopuolisia liikkeenjohdon asiantuntijoita.

hh.jpg (17284 bytes)
Heikki Haavisto esitti harkittavaksi osuuskuntien hallitusten täydentämistä ulkopuolisilla asiantuntijoilla.
Kuva Tapani Lepistö

- On muutenkin arvioitava, ovatko hallitusten toimintaedellytykset riittäviä, ja edustavatko etenkin toisen asteen osuuskuntien hallituksissa omistajaintressiä yritysjohdon vai omistajien edustajat, Haavisto huomautti.

Omistajaohjauksen tueksi on uusi liikkeenjohtoa koskeva tutkimustietous saatava välitettyä luottamushenkilöille käytännönläheisessä muodossa.

Haaviston mukaan osuuskunnissa jäsenille ei ole ensisijaista osuuskuntaan sijoitetun pääoman tuotto, vaan se, miten hyvin osuuskunta palvelee heitä. Toki osuuskunta ei saa palvella itseään hengiltä, vaan jatkuvuus on turvattava.

Haaviston mielestä jäsenistö pitää myös tärkeänä, että osuuskunta panostaa toimintaympäristöönsä mm. osallistumalla paikallistalouden kehittämiseen.


Turvaa maailman myllerryksessä

Globaaliin maailmantalouteen sopeutuminen ei osuuskunnille ole usein helppoa. Ne kun on pääsääntöisesti perustettu paikallisen tason toimijoiksi, ja vain vähitellen siitä laajentuneet. Metsäliiton oli aikanaan poikkeuksellisesti, alan pelisääntöjen mukaan, lähdettävä nopeasti kansainvälistymään.

Ylikansallisia yrityksiä vastaan kilpailtaessa kansainvälistymistä on nyt kuitenkin kaikkien mietittävä. Eräänä keinona Haavisto mainitsi yli maanrajojen ulottuvat osuustoiminnalliset yhteistyöverkostot.

Haavisto painotti lopuksi osuuskuntien aivan uutta painoarvoa saanutta tehtävää: ne luovat yksilölle turvaa maailmanlaajuisten markkinavoimien myllerryksessä.

 

 

| Sivun alkuun |