ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

kommentteja.jpg (12245 bytes)

Puhelut kallistuvat

Kun osuuskuntalaki on nyt tulossa eduskunnan käsittelyyn, niin pitäisikö seuraavaksi tarkistaa myös nykyinen kilpailunrajoituslaki? Niin monta kertaa nämä asiat ovat viime vuosina käytännössä jo törmänneet toisiinsa.

On kestämätön tilanne, ettei kilpailulaki ja sitä soveltava, vahvoin valtuuksin varustettu kilpailuvirasto ollenkaan ymmärrä osuuskuntamuotoa ja osuustoiminnan tavoitteita.

Niin ne ajat muuttuvat...

"Osuuskunta-aate on nousussa. Vielä muutamia vuosia sitten osuuskuntamuotoisia yrityksiä pidettiin vakavasti vammaisina. Niitä ei voinut ostaa eikä myydä, eivätkä ne voineet helposti järjestää optio-ohjelmia avainhenkilöidensä sitouttamiseksi. Suomessa käänne tapahtui Pohjola/Suomi-yhtiön tapauksen yhteydessä. Sen jälkeen osuuskuntien vakaassa omistuspohjassa on nähty myös etuja."
Talous-Sanomien jälkiartikkeli 7.3.2001

...mutta kilpailuvirasto ei vieläkään ymmärrä osuustoimintaa...

"Pohjanmaan Puhelinosuuskunnan toimitusjohtaja Veli Honkola pitää kilpailuviranomaisten käsityksiä puhelinmaksujen jäsenalennuksista vinoutuneina. Honkolan mukaan osuustoimintalaki antaa mahdollisuuden jakaa jäsenille alennuksia perusmaksuista.
   Kilpailuviranomaisten kanta puhelinosuuskuntien antamiin jäsenalennuksiin on yksiselitteisen kielteinen. Niiden katsotaan asettavan asiakkaat eriarvoiseen asemaan ja vääristävän kilpailua. Osuuskunnat toki saavat jakaa toiminnan tuottoa osakkailleen, mutta sen tulee tapahtua tavalla, joka ei rajoita kilpailua.
   Kilpailuneuvosto on vaatinut uhkasakolla Päijät-Hämeen Puhelinyhdistystä lopettamaan jäsenilleen myönnettävät omistaja-alennukset."
Kalevan uutinen 22.2.2001

...joten kuluttajien maksamat puheluiden hinnat ovat nyt eri puolilla Suomea reippaassa nousussa puutteellisen kilpailulain seurauksena.

"Hankalinta omistaja-alennuksista luopuminen on osuuskuntamuotoisille puhelinlaitoksille, koska osuustoimintaideologian perusta on hyödyn jakaminen omistajille mahdollisimman edullisina palveluina.
   Jotkut yhtiöt ovat ottaneet kilpailuneuvoston päätöksen jo nyt todesta. Näin on menetellyt mm. Loimaan Seudun Puhelimen ja Turun Puhelimen muodostama konserni, joka on päättänyt korottaa omistusliittymien perusmaksut vapulta lukien.
   Apulaisjohtaja Johanna Juusela kilpailuvirastosta kertoo, että virastossa ei ole jääty odottelemaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä, vaan parhaillaankin valmistellaan Pohjanmaan Puhelinosuuskunnan alennusten viemistä kilpailuneuvostoon. Samoin on tarkoitus tehdä muidenkin kooltaan merkityksellisten yritysten kohdalla."
   "...Juuselan mukaan omistaja-alennusten posto tukee toista paikallispuhelukilvan avaamiseen liittyvää oikeusprosessia, joka koskee verkonkäytön vuokraa. Siitä kilpailuneuvosto saa mahdollisesti päätöksen aikaan vielä tänä keväänä.
   Juuselan mielestä moni murehtii turhaan perusmaksun nousemista alennusten poistuessa. "Ei nähdä sitä, että osakkeen omistamisesta saa tuottoa muulla tavalla ja että osakkeen jälkimarkkinat voivat parantua huomattavasti", hän sanoo."
Kaksi otetta Helsingin Sanomien uutisesta 20.4.2001

 

Lainaukset paljastavat, että kilpailuvirastossa ymmärretään lähinnä vain osakeyhtiömuotoa joka toimii pörssissä. Puhelinosuuskunnat ja niiden omistajat ikäänkuin yritetään viranomaisten toimilla pakottaa vaihtamaan jopa yritysmuotoa, joka on jo sadan vuoden aikana Suomessakin todettu käytännössä erittäin hyväksi ja toimivaksi. Puhelimenkäyttäjien rooliksi näyttäisi siis jäävän vain maksumiehen asema pörssin sijoittajille.

Toki verkonkäytön vapautuminen toisaalta tullee palvelemaan sähkömarkkinlain tapaan kuluttajien etuja. Mutta molemmat ovat myös täynnä soveltamispulmia ja ristikkäin olevia huomattavia taloudellisia intressejä. Siksikin viranomaisilta tulisi nimenomaan edellyttää neutraalisuutta kilpailevia yritysmuotoja kohtaan. 1990-luvun mittaan opimme, ettei asia valitettavasti ole näin hyvin.

On oikeastaan ihme, ettei tästäkään kiistasta vielä ole noussut muutamia oikeustapauksia ja lehtikirjoittelua suurempaa mekkalaa. Yksi selitys asiaan on se, että alueellisten puhelinyhtiöiden Finnet-liitto on sisäisesti hajanainen.

karjalainen

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

| Sivun alkuun |