uotsivu.gif (3732 bytes)

Ympäristötarmo on nuorten
ammattilaisten tapa työllistyä

Osuuskunta Ympäristötarmo koostuu joukosta ympäristö- ja luonnonvara-alan ammattilaisia. Yhdestä osoitteesta löytyy suunnittelija ja toteuttaja niin risusavottaan kuin yritys- puiston luomiseenkin.

Oululaisen Ympäristötarmon valtteja ovat monipuolisuus ja laaja-alaisuus. Yrityksellä on tarjota  palveluja kaikenkattavasti metsä- ja ympäristönhoitosuunnittelusta töiden käytännön organisointiin ja toteuttamiseen, samalla periaatteella hoidetaan myös koulutus- ja projektihallintapalvelut. Uutta on erityisesti toimintapa, jossa suunnittelija, työnjohtaja ja toteuttaja voivat olla sama henkilö.

"Ympäristönhoito- ja suunnittelupalvelumme eivät ole pelkästään puuston ja muun kasvillisuuden harventamista tai istuttamista, vaan kokonaisten aluesuunnitelmien laatimista ja niiden toteuttamista", toiminnanjohtaja Mika Seppänen kertoo.

"Kohteina ovat muun muassa pihat, virkistysalueet ja yritysten ympäristöt. Teemme myös ympäristövaikutusselvityksiä sekä ympäristönsuojeluun ja jätehuoltoon liittyviä suunnitelmia."

"Metsäpuolella laadimme erilaisia suunnitelmia ja suoritamme nuoren metsän kunnostustöitä, kuten taimikonhoitoa ja ensiharvennuksia."

"Koulutuspalveluna tarjoamme muun muassa projektihallintapalvelua - meillä on henkilö, jolla on valmiuksia ottaa projektinvetäjänkin tehtävät kontolleen."

Jokaiseen työhön
löytyy ekspertti

Ympäristötarmo koostuu kahdeksasta 26-36-vuotiaasta ympäristöalan ammattimiehestä, jotka pyrkivät työllistämään itsensä alalla kokopäivätoimisesti. Maa- ja metsätalouden ammattikorkeakoulututkinto sekä sen lisänä yhdyskuntateknikon, metsämekaanikon tai esimerkiksi talonrakentajan koulutukset ovat tuottaneet erilaisia eksperttejä. Ympäristötarmo onkin pohjimmiltaan osaajien verkosto, jossa jäsenten ammattitaidot täydentävät toisiaan. Kuitenkin jäsenistö kykenee toimimaan saman kyltin alla yrityksenä.

"Meidän ei tarvitse kilpailla keskenämme, koska jokaisen osaaminen on painottunut eri tavalla ja päällekkäisyyksiä on vähän. Sen sijaan täydennämme sopivasti toistemme taitoja, minkä ansiosta voimme tavoitella hyvinkin erilaisia toimeksiantoja", toiminnanjohtaja Seppänen toteaa.

"Harvoin yhden osaaminen riittääkään saamiimme urakoihin. Kun esimerkiksi Röngän Juha alkaa työstää piha-alueen peruskorjausta, Hännisen Harri voi konsultoida sepelikerrosten paksuuden suunnittelussa. Toistaiseksi urakan konsultti on löytynyt aina omasta porukasta. Ja kun toteutamme itse suunnitelmamme, lopputulos on varmasti sellainen kuin on tarkoituskin"

Kaikki työllistyvät
ainakin osan vuotta

Ympäristötarmo on toiminut reilun vuoden ja sen jokainen jäsen on työllistynyt ainakin osan vuotta; vuositasolla porukan yhteenlaskettu työmäärä on kolme ja puoli henkilötyövuotta. Välillä kaikille on riittänyt töitä, sillä osa on hakenut hommia osuuskunnan ulkopuolta.
"Toistaiseksi kiire on painottuneet lumettomaan aikaan, koska toimeksiantoina on ollut eniten maastotöitä. Mutta yritämme lisätä suunnittelun myyntiä, jolloin talvikausiksikin riittäisi tekemistä", toiminnanjohtaja Seppänen sanoo.

"Metsänhoitosuunnitelmat, opastaulujen työstäminen sekä tarjouslaskenta ovat jo työllistäneetkin jonkin verran sesongin ulkopuolella."

Ympäristötarmon asiakkaina on ollut julkisen sektorin organisaatioita, rakennusliikkeitä, isoja yrityksiä, kaupunkilaismetsänomistajia sekä tavallisia omakotitaloasukkaita. Urakat kestävät yleensä viikosta muutamaan kuukauteen ja työllistävät kerrallaan yhden tai kaksi henkilöä. Ainoa osuuskunnan säännöllisesti palkkaama jäsen on toiminnanjohtaja Mika Seppänen, joka hoitaa ulkoisia yhteyksiä ja markkinointia. Jokainen tarmolainen on kuitenkin omaksunut hyvin yrittäjän roolinsa ja hankkii myös itse töitä.

Jäsenistöllä on vakaa käsitys alan toimeksiantojen saamisesta, sillä kiinnitetäänhän kaikkiin ympäristöasioihin entistä enemmän huomiota; samaan aikaan esimerkiksi julkisen sektorin voimavarat velvoitteiden hoitamiseen ovat supistumassa.

Perustaminen helppoa,
markkinointi vaikeaa

Ryhtyessään suunnittelemaan omaa yritystä osuuskunnan jäsenillä oli taustalla paitsi tutkintoja myös pätkätoitä. Porukka muotoutui vaivattomasti, sillä jokainen oli jo entuudestaan tuttu jollekin jäsenelle. Tukea hankkeelle saatiin Oulun seudun ammattikorkeakoululta sekä TE-keskuksen työvoimaosastolta, jossa käytiin konsultin kanssa läpi prostart-ohjelma liikeidean onnistumismahdollisuudet arvioiden.

Toimisto- ja varastotilat hankittiin edullisesti varuskuntakäytöstä poistetulta Hiukkavaaran kasarmilta. Noin 100 000:n markan suuruisella omatoimisuusavustuksella kuitattiin perustamiskuluja, palkattiin toiminnanjohtaja markkinointiin ja tehtiin kalustoinvestointeja. Osuusmaksuna on kerätty 1 000 markkaa henkilöltä.

"Osuuskunnan perustaminen oli sinällään helppoa, meillähän oli liikeidea ja sen toteuttajat valmiina. Mutta ideoiden hiomiseen ja markkinointiin olisimme tarvinneet ammattilaisen apua. Etenkin markkinointimme oli alussa varsin amatöörimäistä. Haimme kyllä yritysvalmennusta, mutta emme päässeet mukaan, koska olimme väärällä tukialueella. Koulutus ei olisi pahitteeksi vieläkään", Seppänen myöntää.

"Joustavaa toimintaa,
innokas ote"

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus tilasi Ympäristötarmolla kolme seitsemän päivän koulutusjaksoa pitkäaikaistyöttömien työllistämisprojektinsa osaksi. Kurssien sisältönä oli mm. työturvallisuus,

pienkoneiden huolto, hirsirakentaminen, laajasti ympäristönhoitotöitä sekä työnhakukoulutusta. Ympäristökeskus lähetti projektipäällikkö Juha Kauton mukaan noin puolenkymmentä tarjouspyyntöä eri organisaatioille ja päätyi tarjouksia punnitessaan Ympäristötarmon esitykseen .

"Ympäristötarmon tarjous oli edullisin, mutta se ei ollut ainoa syy valintaan. Osuuskuntalaisten laatima kurssiohjelma oli hyvällä tavalla monipuolinen ja lisäksi työvoimatoimisto suositteli heitä. Halusimme itsekin kokeilla uudentyyppistä kouluttajaa ja se kyllä kannatti".

"Olin myönteisesti yllättänyt koulutuksen suosiosta, sillä yli 50-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät eivät ole välttämättä kaikkein innokkaimpia kurssilaisia. He kertoivat kuitenkin olleensa tyytyväisiä saamaansa oppiin ja osallistuivat tunneille kiitettävästi."

"Osittain yksinkertaisesta organisaatiosta johtuen asiat sujuivat joustavasti ja yrityksestä henki innostunut ja tuore ote asioihin", Kautto toteaa.

TUOMO KUIVAS

| Sivun alkuunSisältösivu |