ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)


Pyörremyrskyn tyynessä keskuksessa?

Tässä numerossa on kerrottu jotakin myös Osuustoiminta-lehden 15 viimeisestä vuodesta. Niistä ei tutkittua tietoa paljoa ole, joten se tarina on vain subjektiivinen ja henkilökohtainen näkemys.

Se on muotoutunut toimittajan työssä keskellä Pellervo-Seuran jatkuvaa ja kovaa muutosten pyörrettä. Pellervon omaa toimintaakin on laitettu uusiin puihin aina muutaman vuoden välein. Osuustoimintayritysten toimintaympäristö on tänä aikana muuttunut totaalisesti toisenlaiseksi kuin se oli vielä rauhallisella 1980-luvulla.

Ei koskaan rahan vaan aatteen vuoksi

Ehkä muutosten virtaa kuvaa osaltaan tieto, että lehden päätoimittaja on tänä aikana vaihtunut kuusi kertaa. Vaihtuvuus ei kuitenkaan johdu siitä, että lehti olisi missään vaiheessa ajanut millään tavalla karille. Takaisin ei ole tarvinnut vetää.

Lehden talouskin on loppujen lopuksi saatu aina turvattua. Rahantekomielessähän tällaista aatteellista lehteä ei koskaan ole kustannettukaan.

Lehden painosmäärä on liikkunut yleensä vain muutamissa tuhansissa. Ensimmäisinä vuosikymmeninä liikuttiin parissatuhannessa ja sotien jälkeen noin 3000:ssa. 1980-luvulla noustiin 5000 - 6000 kappaleen painoksiin ja 1990-luvun lopulla nykyisiin 6500 - 7500 painoksiin.

Päätoimittajina 15 viime vuoden aikana ovat toimineet: Aarne Hakala (1978 - 89), Martti Seppänen (1989 - 94), Risto Volanen (1994 - 97), Samuli Skurnik ensimmäisen kerran (1997), Lauri Kontro (1997 - 99), Skurnik toisen kerran (2000 - 02) ja tällä hetkellä viime vuoden alusta lähtien Sami Karhu. Tehtävä on yleensä kytketty sivutoimena joko Pellervon toimitusjohtajan tai osuustoimintajohtajan rooliin.

Tukena tasokas avustajien verkosto

Olen työskennellyt vuoden 1989 lokakuusta lähtien ensin sivutoimisesti ja vuodesta 1995 lähtien lähes päätoimisesti Osuustoiminta-lehden toimituspäällikkönä ja samalla lehden tuottajana. Tuottajan vastuulla ovat lehden tuotekehitys, talous, markkinointi ja lehden omat nettisivut.

Muita päätoimisia toimittajia meillä ei ole. Nykyisin Pellervon nettipalvelujen toimituspäällikkö Markku Nummi toimittaa osan netissä julkaistavasta uutisaineistosta tiivistettynä ja päivitettynä lehtemme käyttöön.

Lehden taittajana on vuodesta 1988 lähtien toiminut Pellervon Julkaisupalvelun graafikko Seppo Vartiainen. Toimituksen sihteerinä toimii markkinointisihteeri Salli Oravainen, joka on nyt jäämässä vuorotteluvapaalle puoleksi vuodeksi. Hänen sijaisekseen on nimitetty Arita Skurnik ajalle 9.2. - 31.8.2004.

Lehden vahvana tukena on hyvin osaava, kokenut ja motivoitunut avustajien verkosto. Se koostuu freelancer-toimittajista, tutkijoista, analyytikoista ja kouluttajista. Kaikkein pisimpään lukijoillemme ovat kirjoittaneet PTT:n tutkimusjohtaja Raija Volk, yritysanalyytikko Yrjö Kotisalo, toimittaja Hannu Kaskinen, pörssikolumnisti Erkki Sinkko ja kouluttaja-analyytikko, entinen pankinjohtaja Jorma Savolainen.

 

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

 

| Sivun alkuun |