uotsivu.gif (3732 bytes)


Katto-Meny tarjoaa pääsyä
TIEDON LÄHTEILLE JA TUOTTAJAKSI

Informaatio-osuuskunta Katto-Menyllä on harvinainen tarkoitus: turvata 600 jäsenen pääsy tiedon lähteille ja tarjota vapaa julkaisukanava internetiin. Se on toiminut Helsingin Kaapelitehtaalla jo vuodesta 1992, eli se on yksi vanhimmista internet-palvelujen tarjoajista Suomessa.

Katto-Menyssä työskentelevän Mikael Böökin mielestä Suomessa olisi tilaa suuremmallekin internet-palveluja tarjoavalle osuuskunnalle.

Juuret vapaassa 
kansalaisjärjestötyössä


- 1990-luvun alussa internet teki tuloaan, mutta oli tuntematon myös kansalaisjärjestöjen piirissä. Vuonna 1992 perustettiin osuuskunta Katto-Meny, jonka tavoitteena oli tarjota sähköpostipalveluja ja olla eräänlainen kansalaisjärjestöjen uutistoimisto, kertoo Mikael Böök. Osuuskunnan nimen loppuosan lyhenne tulee ruotsin sanoista Medborgarorganisationernas nyhetsbyrå.

- En vielä tuntenut osuustoimintaperiaatteita, muistelee Böök. Niinpä hän käveli Pellervo-Seuraan. - Sain sieltä hyvää ja asiantuntevaa apua.
Samoihin aikoihin nuori teekkari, Linus Torvaldsin sukupolvea edustava Jyrki Kuoppala, otti yhteyttä Böökiin. Hän oli kiinnostunut kirjaston ja internetin yhteistyöstä.

Yhteistyö kiinnosti myös Helsingin kaupunginkirjastoa ja vuonna 1994 syntyi Kaapelitehtaalle Kirjakaapeli, tiettävästi maailman ensimmäinen yleinen kirjasto, jolla oli internet-palvelin eli Kaapelisolmu. Nyt Kirjakaapeli toimii Helsingin keskustassa Lasipalatsissa ja on muuttamassa Pääpostin tiloihin. Kaapelisolmu on edelleen Kaapelitehtaalla.

Sittemmin internet levisi ja monet organisaatiot hakivat palvelunsa muualta. Katto-Meny on säilynyt pienenä yrityksenä. Kansalaisjärjestöt, sivistyneistöryhmät ja pienyritykset ovat vakiintuneet sen jäseniksi ja asiakkaiksi.

Miksi perustettiin nimenomaan osuuskunta?
- Aatteellisista syistä, painottaa Böök. - Tarkoituksemme on olla osa osuustoimintaliikettä. Aate on yhä ajankohtainen ja tärkeä. Osuuskunta on luonnollinen yhteistyömuoto kansalaisyhteiskunnan järjestöille, joiden tavoitteet liittyvät valistukseen, sivistykseen, opiskeluun tai kulttuuriin.

"Perustettava suuri 
palvelujen tarjoaja"


OSUUSKUNTA KATTO-MENY

* Vuonna 2004 Katto-Menyssä oli 400 yhteisöjäsentä ja 200 henkilöjäsentä.
* Osuusmaksu vuonna 2004: 42,5 euroa
* Yhteisöjäseninä mm.: Ny Tid, Suomen Attac, Enemmistö ry, Suomen Journalistiliiton freelancer-osasto, Suomen Kirjastoseura, Avanti!, Lilla Teatern, Tanssin tiedotuskeskus
* Yritysjäseniä mm.: Osuuskunta Eko-osuusraha, Tikkurilan Romu, Idekoop - yhteisyrittäjyyden asiantuntijaosuuskunta
* Taiteilijoita, mm.: Rosa Liksom, Tero Saarinen, Leena Krohn, Mirkka Rekola, Anki Lindqvist.

Katto-Menyn kotisivut: www.katto.kaapeli.fi
Kaapelisolmu-palvelin, johon osuuskunnan jäsenet voivat laittaa omia uutisiaan: solmu.kaapeli.fi

- Katto-Meny on pienyritys. Olisi jo aika pohtia, voisiko Suomeen perustaa laajemmalta pohjalta toimivan internet-palvelujen tarjoajan, joka toimisi osuustoimintaperiaatteiden pohjalta ja välttäisi muuttumisen pelkästään voittoa tavoittelevaksi yritykseksi, miettii Böök.
Miksi näin pitäisi tehdä?

- Pitää luoda tasapainoa. Tämä olisi puolustuskeino. Liiallinen kaupallisuus uhkaa internetiä.

Böökin mielestä osuustoiminnallisen liikkeen historialliset järjestöt voisivat hyvin ryhtyä internet-palvelujen tarjoajiksi. Näin luotaisiin uutta julkisuutta ja tietoyhteiskuntaa. Böök näkee internetin uuden julkisuuden pilarina, joka ansaitsee nykyistä vakiintuneemman aseman.

Katto-Menyn toimitusjohtaja Jyrki Kuoppala haluaa korostaa vapaiden ohjelmien aatetta, mikä on ollut tärkeää osuuskunnan synnylle ja toiminnalle. Suuria alkupääomia ei ole tarvittu, koska on käytetty esimerkiksi vapaata Apache-palvelinohjelmaa.

- Ohjelmien ja lähdekoodien vapaudesta seuraa, että käyttäjät eivät ole sidoksissa ohjelmien valmistajiin. Ohjelman käyttö ei lopu siihen, että sen valmistus lopetetaan. Kaikki voivat korjata ohjelmia.

Kuoppala näkisi mielellään järjestöjen yhteistyön lisääntyvän verkossa.
Katto-Meny tarjoaa erilaisia palvelupaketteja erilaisille asiakkaille. Ne sisältävät vaihtelevasti sähköpostin, www-sivutilaa, www-suunnittelua, keskustelufoorumeita, intranettejä, kursseja ja asennuspalveluja.

Markku Juusola

| Sivun alkuun |