ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Pörssi on 
toimiva kauppapaikka

Monet ovat surreet oman pörssin menetystä, kun Helsingin HEX ja Tukholman OM fuusioituivat. Toiset taas valittavat, että liian moni yhtiö poistuu pörssistä yritysostojen seurauksena, kuten Instrumentarium, Partek, Alma Median osat, SYP, KOP, SKOP, Kymmene... Lista on pitkä, mutta jokaisessa tapauksessa omistajat ovat tehneet päätöksen myynnistä. Näin markkinat ja valinnanvapaus toimivat. Siinä ei ole mitään pahaa tai epätavallista, päinvastoin. 

Vaatimuksia "kansallisten aarteiden" säilyttämisestä kannattaa kuunnella ainoastaan, jos sellaisia esittävät menestyvän yhtiön omistajat. Tietenkin omistajat haluavat tulla pelastetuiksi veronmaksajien rahoilla, kun asiat menevät huonosti. Näinhän tapahtui Suomen pankkikriisissä.

Kun valtio on omistajana, tai yrittää suojella ”kansallisia aarteita”, perusteisiin tulisi suhtautua epäilevästi. Julkisessa omistuksessa ja suojelussa on aina mukana puoluepolitiikkaa ja voimakasta liike-elämän lobbausta, ja se on harvoin kuluttajien tai teollisuuden etujen mukaista. Kuulostaakin pelottavalta, kun Saksan, Ranskan ja Italian johtajat puhuvat omien suurten kansallisten yhtiöidensä suojelemisesta. Tämä voi johtaa ainoastaan markkinoiden vääristymiseen ja tehottomuuksiin.

On paljon tärkeämpää luoda olosuhteet, joissa uusia kasvuyrityksiä syntyy ja laajenee. Suomessa tällaiset olosuhteet pitkälti vallitsevatkin. Pörssi on pieni, mutta tärkeä osa näitä oloja. Jos paikallinen pörssi ei toimi tehokkaasti, yritykset listautuvat muualle. Pörssien ei pitäisi muodostaa monopoleja, ja omistajilla pitäisi olla mahdollisuus realisoida omistuksensa kustannustehokkaasti. Kustannustehokkuus taas saavutetaan parhaiten avoimilla markkinoilla. 

Osuuskunnat yleensä 
pärjäävät ilman pörssiä


Suomalaiset yhtiöt eivät muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ole kansainvälisesti katsoen suuria, ja ne kärsivätkin pienuudesta suuriin ulkomaisiin kilpailijoihinsa verrattuna. Suuria rahoittajia eivät juuri kiinnosta suhteellisen pienet yritykset pienissä maissa. Tällaisille yrityksille suureen ulkomaiseen pörssiin listautuminen on varsin haasteellista. 

Ehkä kasvuyrityksille olisi tarpeen luoda oma kotimainen markkinapaikka. Kehittyneet tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot tarjoavat tähän mahdollisuuden. Toimiva markkinapaikka, OMX, tuskin kuitenkaan haluaa luopua monopolistaan.

Helposti unohdetaan, että suurin osa yrityksistä menestyy ja kasvaa ilman, että niiden osakkeita noteerataan pörssissä. On huomionarvoista, että suurin osa osuuskuntien liiketoiminnoista ei ole pörssinoteerattuja, ja harvoin omistajat muuttavat yritysmuotoa osakeyhtiöksi. Pörssinoteeraus joka tapauksessa olisi monille osuuskuntien omistamille yhtiöille loistava tapa hankkia pääomia. Sitä vain on käytetty harmillisen vähän.

Nicholas Anderson

| Sivun alkuun |