ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Kannatti lukea lehti tarkkaan 

Mitkä Osuustoiminta-lehden knopit tuottivat päänvaivaa Pellervon Päivässä 2005 järjestetyssä tietokilpailussa?

Pellervon Päivässä 13.4. Osuustoiminta-lehti järjesti Tietovisan, johon vastanneiden kesken arvottiin kymmenen kirjapalkintoa. Palkinnot arpoi Pellervo-Seuran toimistolla varatuomari Kari Lehto yhdessä lehden toimituksen kanssa 19.4. 

Voittaneille lähetettiin heti kirjat postitse kunkin oman toivomuksen mukaisesti. Suosituimmat toivomukset olivat Göran Häggin puhetaidon opas ”Hyvin puhuttu” ja kotimaista huumoria edustava Kalle Isokallion uusi romaani ”Pelastaja Pelkosenniemeltä”. Lista voittajista julkaistaan tämän jutun lopussa.

Saksankielinen ot-tutkimus yllättävän vahvaa

Selvästi vaikeimmiksi kysymyksiksi visassa osoittautuivat kansainvälinen osuustoimintatutkimus ja Suomen eri maakuntien kehitysennusteet. Useimmille vastaajille niiden oikeat vastaukset tulivat yllätyksinä. Osuustoiminta-lehden knoppeja ne olivatkin - vain edellisen numeron 1/05 hyvin tarkkaan lukeneet tiesivät oikeat vastaukset niihin.

Monessako saksankielisessä yliopistossa Euroopassa - Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä - harjoitetaan osuustoimintatutkimusta? Professori Juhani Laurinkarin artikkelissa Osuustoiminta-lehdessä 1/05 (s. 6) kerrottiin, että osuustoimintatutkimus on ohjelmassa peräti noin 35:ssä yliopistossa. 

Saksankielisessä maailmassa osuustoiminta yleensä tunnetaan hyvin ja sitä myös arvostetaan. Ennen sotia myös suomalaisella osuustoiminnalla oli monipuoliset ja elävät yhteydet juuri saksankieliseen Raiffeisen-kansanliikkeeseen. Jos siitä haluaa vetää kielellisen yhtäläisyyden Suomeen, niin silloin meillä puhuttaisiin Gebhard-liikkeestä kaiketi vielä nykyisinkin. 

Professori Hannes Gebhard ammensi ensimmäiset oppinsa ja alkuinnostuksensa osuustoimintaan nimenomaan Saksasta. Sikäläisen liikkeen isänä pidetään F. W. Raiffeisenia. Tausta tuntien Juhani Laurinkarin ansiokas artikkeli tämän päivän kaikkein kiinnostavimmasta saksankielisestä osuustoimintatutkimuksesta kannattaa lukea. Se on yhden sivun mittainen tiivis yhteenveto asiasta.

Osuustoiminta pärjää pörssissäkin

Toinen yllätyksellinen kysymys koski Suomen maakuntien kehitystä. PTT ennusti (OT 1/05, s. 24) seuraavien kymmenen vuoden ajaksi kaikkein voimakkaimman väestökehityksen Pirkanmaalle. Sen väestö kasvaisi ennusteen mukaan vuoteen 2015 peräti 7,6 %. Useimmat veikkasivat kuitenkin Uuttamaata, joka tulee seuraavana 7 %:n kasvulla.

Epävarmoja vastauksia kertyi myös kysyttäessä Osuustoiminta-lehden sitoutumattoman pörssikolumnistin Nicholas Andersonin vertailua neljän yrityksen pörssikehityksestä viiden viimeisen vuoden aikana. Näitä yrityksiä olivat kolme osuustoiminnallista - Atria, HK Ruokatalo ja M-real - sekä Nokia Oyj. Kysyimme, mikä näistä oli kurssikehitykseltään selvästi huonoin vuosina 2000 - 2005 (vain tammikuun tiedot mukana). Se on oleellinen kysymys piensijoittajallekin. Vastaus löytyy OT-lehdestä 1/05 sivulta 43.

Lähes puolet vastanneista veikkasi, että heikoin olisi ollut M-real. Mutta todellisuudessa se onkin ollut Nokia. Vuodet 2000 - 2003 olivat M-realille kohtalaisen hyviä pörssivuosia. Ja tämän päivän hinnoilla M-realin osakkeella sitten on paljon potentiaalia nousta kärsivällisen sijoittajan salkussa, kuitenkin riskin hajauttaminen aina muistaen. Jatkossa toki myös uudelleen hyvässä vedossa olevan Nokian pörssikurssilla on hyvää potentiaalia nousta.

Tässä vertailussa ei ollut mukana se neljäs pörssissä toimiva osuustoimintayritys eli OKO. Mutta sekin on pärjännyt pörssilistoilla varsin mainiosti viime vuosina. OKO on mm. kunnostautunut hyvänä osingon maksajana.

Kysyntä kasvaa vähiten meijeriteollisuudessa

Myös eri toimialojen tulevaisuuden näkymät tuottivat päänvaivaa. Kysyimme, millä seuraavista toimialoista kysyntänäkymät vuosiksi 2005 - 2015 ovat kaikkein alhaisimmat, metsäteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa vai rahoituksessa. Nämä toimialat ovat juuri niitä, joilla suomalaisen osuustoiminnan panos on suurin. 

Alhaisimmat kysyntänäkymät ovat elintarvikealalla. Meijeriteollisuudessa ennustettu volyymin kasvu on +1 % vuodessa ja lihanjalostuksessa +1,5 % vuodessa. Sitä vastoin metsäteollisuudessa ja rahoituksessa volyymin kasvun ennakoidaan olevan molemmilla +2,5 % vuodessa (OT 1/05, s. 33).

Pienosuustoiminnan kehittäminen kasvu-uralle

Samoin uusosuustoimintaa kokeva kysymyksemme oli osalle vastanneista pulmallinen. Pellervo-Seuran aloittama Netco Equal-projekti kestää kolme vuotta, vuoden 2007 loppuun. Sen tarkoituksena on kehittää pienten osuuskuntien liiketoimintaa ja nostaa sitä eri toimenpitein kasvu-uralle (OT 1/05, s. 65).

Ylivoimaisesti helpoin kysymys koski tänä vuonna 100 vuotta täyttävää Valiota. Kaikki vastanneet nimittäin tiesivät, että Nobel-palkittu kemisti A. I. Virtanen työskenteli pitkään Valion palveluksessa. Karjataloutta edelleen palveleva AIV-rehu on hänen tunnetuin keksintönsä.

Myös Pellervon palkkiosuositus vuodelle 2005 tiedettiin hyvin. Kun kyseessä on paikallisen tason perinteinen osuuskunta, niin suositeltava kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 50 - 200 euroa (OT 1/05, s. 54).

Onnittelemme voittajia ja kiitämme kaikkia kilpailuun osallistuneita!

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fiOSUUSTOIMINTA-LEHDEN
TIETOVISAN VOITTAJAT 2005


Tuula Ojanen, Osk. Maito-Pirkka
Jukka Hakkarainen, Nurmeksen Osm
Yrjö Kotisalo, Talousanalyysit Kotisalo Oy
Anneli Santa-aho, Osk. Maito-Pirkka
Marika Lahtinen, Osk. Sataosaajat
Veikko Lakkinen, Hämeenlinnan Osm 
Leena Ryynänen, Osk. Idän Maito
Pauliina Haijanen, Lähivakuutus 
Jouko Hietamäki, Ilmajoen Osm
Harri Kainulainen, Lähivakuutus.

| Sivun alkuun | OT-lehti 1/05 |