ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Uusia tuulia osuustoimintaopetuksessa

Osuustoiminnan opetuksesta on tullut entistä laaja-alaisempaa. Eri oppilaitosten yhteistyössä toteuttaman opintokokonaisuuden vahvuuksia ovat monitieteisyys sekä verkko-opetuksen täysipainoinen hyödyntäminen.

CoopNetwork -yliopistoverkostoon kuuluvat Helsingin yliopisto, Kuopion yliopisto ja Helsingin kauppakorkeakoulu. Verkostoon liittynee tänä vuonna myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden tieteellisen tutkimuksen ja yliopisto-opetuksen valtakunnallinen koordinaatioyksikkö on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin yksikössä toimiva Co-op Studies. Yksikkö järjestää tutkijaseminaareja eri puolilla Suomea toimiville osuustoiminnan ja yhteisötalouden tutkijoille. Lisäksi se ylläpitää tutkijoiden verkkoportaalia ja antaa tutkimuksen ohjausta.

Pääosin verkko-opetusta

Ruralian tarjoama osuustoiminta-opetus on pääosin verkko-opetusta. Verkko-opintojen ansiosta opintojen suorittaminen helpottuu, koska opinnot eivät ole sidoksissa mihinkään tiettyyn paikkakuntaan, Ruraliasta kerrotaan. Verkko-opetus soveltuu mainiosti pitkien välimatkojen Suomeen ja eri oppilaitosten muodostamaan verkostomalliin.

Verkko-opetusta perustellaan lisäksi opiskelijoiden aktivoimisella opintoihin sekä yhteisöllisellä opintoilmapiirillä, joka on myös osuustoiminnan edellytys. Verkkopedagogina Ruralia-instituutissa työskentelee Pekka Hytinkoski.
Opintokokonaisuuteen kuuluvat osuustoiminnan periaatteet ja käytännöt sekä niiden soveltaminen yritystoimintaan. Ruraliasta korostetaan, että osuustoimintaa tarkastellaan sekä perinteisen osuustoiminnan että pienosuustoiminnan näkökulmasta.

Kotimaisen osuustoiminnan ohella opiskelijoille esitellään yhteistoiminnan kansainvälisiä verkostoja. 

Opetusta ja neuvontaa

Mikkelin Ruralia-instituutissa starttasi helmikuun alusta projektipäällikkö Pekka Arposen luotsaamana myös osuustoimintayrityksille ja osuustoiminnasta kiinnostuneille suunnatut neuvontapalvelut.

Helsingin kauppakorkeakoulussa osuustoiminnan opetuksesta vastaavat tutkijat Panu Kalmi ja Eliisa Troberg.

– Antamani opetus on osa Helsingin yliopiston koordinoimaa Co-op Studies opetusta. Kurssi on fyysisesti Helsingin kauppakorkeakoululla, mutta opiskelijat tulevat pääosin yliopiston puolelta, kertoo Kalmi.

HKKK:n opintojaksoilla perehdytetään osuuskuntien toimintaan liittyviin keskeisiin yritystaloudellisiin kysymyksiin sekä oikeudellisiin erityispiirteisiin.

Lisäksi opiskelijat opetetaan tuntemaan erilaiset osuuskuntatyypit, osuuskunnan soveltuvuus liiketoimintaan sekä osuuskunnan jäsenten roolit ja vastuut osuuskunnassa.

Monitieteinen verkostomalli

Co-op Studies -opintojaksoja voi suorittaa myös Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa. Jaksoja suositellaan niin osuustoimintayrittäjille, osuuskuntien luottamushenkilöille kuin muutoin yrittämisestä tai osuustoiminnasta kiinnostuneille. Opiskelijoiden on mahdollista suorittaa joko yksittäisiä kursseja tai kokonainen opintokokonaisuus.

Opetuksen ohella Co-op Studies tuottaa myös opintomateriaalia tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävään opetukseen osuustoiminnan alalla. Verkko-opetuksessa hyödynnetään internetissä tapahtuvaa keskustelua, jossa perehdytään yhdessä osuustoiminnan teoriaan ja käytäntöön sekä pohditaan osuustoiminnallisen yrittämisen erilaisia sovelluksia.

Co-op Studiesin kaksi muuta perustehtävää liittyvät tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Se esimerkiksi rakentaa monitieteisiä tutkijaryhmiä ja tarjoaa gradu- ja väitöskirjaohjausta sekä tarkastusta.

Co-op Studies on myös mukana Ruralia-instituutin kehittämistoiminnassa, jossa sen osuuteen kuuluu osuustoiminnan ja yhteisötalouden asiantuntijuuden suunnittelu ja toteutus.

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa alkaa 6. maaliskuuta KTM Iiro Jussilan vetämä kurssi "Osuustoimintayrityksen johtaminen". Kurssin tarkoituksena on myös esitellä osuustoiminnallisten yritysten taloudellista merkitystä eri puolilla maailmaa. 

Osuustoiminnan liiketaloustieteelliseen tutkimushankkeeseen Lappeenrannassa osallistuu tällä hetkellä yhteensä neljä professoria ja 15 tutkijaa. Lisäksi hankkeeseen osallistuu noin kymmenen yritys- sekä akateemisen maailman asiantuntijaa.

Riku-Matti Akkanen
Katso lisää: www.coopstudies.fi

| Sivun alkuun |