ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Kilpailupolitiikka ja osuustoiminta

Jäsenalennus alentaa sähkölaskua
- ja nyt myös puhelinkuluja 

JÄSENALENNUS TUNTUU.
Oulun Seudun Sähkön toimitusjohtaja Risto Kantola sanoo, että osuuskunnan jäsenet saavat jäsenalennusta jo yhden kuukauden sähkölaskun verran vuodessa.
Kuva Juha Korhonen

Oulun Seudun Sähkön jäsenet saavat tänä vuonna jo keskimäärin kuukauden sähkönhinnan verran alennusta energialaskuunsa. Puhelinyhtiöissäkin jäsenalennukset ovat vihdoin kiinteän verkon osalta sallittuja. Esimerkiksi Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO:n jäsenille alennusta tulee kevään aikana.

- Oulun Seudun Sähkön jäsenalennus on ollut voimassa jo monta vuotta sekä sähkön että kaukolämmön osalta. Viidessä vuodessa jäsenalennus on nelinkertaistunut. Vuoden alusta se on 0,70 senttiä/kWh, kertoo toimitusjohtaja Risto Kantola.
Kantolan mukaan osuuskunnan tehtävänä on paitsi kasvattaa osuuskunnan arvoa myös turvata edulliset palvelut jäsenille. Sähkön siirron osalta sähköyritykset ovat kotialueellaan monopoliasemassa. Siirtomaksuista ei jäsenalennusta voi siksi antaa.
- Yksi kilpaileva toimija valitti vuosi sitten jäsenalennuksista. Silloin todettiin, ettemme käytä siirtomaksuja jäsenalennuksiin. Kantolan mukaan yhteiskuntavastuuta kantava osuuskunta turvaa kaikille edulliset siirtokustannukset.

Jäsenmäärä
pyrähti ylös

- Jäsenalennusten yhtenä tavoitteena on turvata osuuskunnan tulevaisuus, Kantola sanoo. Onnistuminen näkyy jäsenmäärän kehityksessä. Kolmisen vuotta sitten osuuskunnassa oli 3 000 jäsentä. Nyt jäseniä on jo 8 000, mutta tavoitteena on, että puolet 20 000 henkilöasiakkaasta liittyy jäseneksi.
Oulun Seudun Sähkö on kahdentoista Oulun ympäristössä toimivan osuuskunnan keskusosuuskunta. Kaukolämmöstä vastaa tytäryhtiö. Toinen tytäryhtiö hoitaa siirtopalvelut. Jäsenalennus myönnetään Oulun Seudun Lämpö Oy:ltä ostetusta kaukolämmöstä sekä osakkuusyhtiö Energiapolar Oy:ltä ostetusta sähköstä, joka tuotetaan pääosin Norjan vesivoimalla.

Kiinteä liittymä
muuttui kilpailluksi


JÄSENIÄ PALKITAAN.
- Myös puhelinosuuskunnan jäseniä voidaan laskutuksessa lähteä nyt palkitsemaan, kertoo PPO:n toimitusjohtaja Pauli Korpi-Tassi.

Pitkä kiista kilpailuviranomaisten kanssa puhelinyhtiöiden omistaja-alennuksista ratkesi osittain viime syksynä. Kilpailuviraston päätöksen mukaan omistaja-alennukset on nykytilanteessa kiinteän puhelinverkon liittymien osalta katsottava sallituksi.
Jäsenalennukset sallitaan vain kiinteän verkon liittymän perusmaksusta. Kilpailuviraston päätöksessä tarkoitettuihin sallittuihin alennuksiin ei pidä rinnastaa esimerkiksi laajakaistaliittymien kuukausimaksujen tai kiinteän verkon puhelumaksujen alennuksia.
Vielä muutamia vuosia sitten kilpailuvirasto tyytyi tarkkailemaan, syntyykö kännyköistä todellinen kilpailija kiinteille liittymille. Nyt virasto on vihdoin vakuuttunut, että näin on.
- PPO:n jäsenille omistaja-alennus 1,5 euroa kuukaudessa on tulossa kevään aikana. Sen lisäksi tulee keskittämisalennus puhelin- ja laajakaistaliittymistä, kertoo PPO:n toimitusjohtaja Pauli Korpi-Tassi.
Ylivieskassa keskuspaikkaansa pitävä osuuskunta omistaa sataprosenttisesti liiketoimintayksikkönsä Pohjanmaan Puhelin Oy:n. Sen lisäksi omistetaan verkkopalveluyhtiö yhdessä toimialueen parinkymmenen kunnan kanssa. Tuki- ja myymäläpalveluilla on omat tytäryhtiönsä.
Vuodenvaihteesta osuuskunta on ollut myös Pellervo-Seuran jäsen. Korpi-Tassin mukaan liittymisellä halutaan syventää osuuskuntatietämystä mm. juridiikan osalta.

Finnet Oy:stä tulee
pienille sijoituskohde

Omistaja-alennuksista kilpailuviraston kanssa aikoinaan (OT 1/02) kättä vääntänyt Päijät-Hämeen Puhelinosuuskunta kyllästyi jo kauan sitten odottamaan. Se on muuttunut osakeyhtiöksi ja erosi vuodenvaihteessa viiden muun suuren alueellisen puhelinyhtiön kanssa alan toimijoiden Finnet-liitosta. Ne ovat päättäneet yhdistää liiketoimintansa operaattori Finnet Oy:n kanssa, josta ne omistavat kaksi kolmasosaa. Lopullisena tavoitteena lienee listautuminen pörssiin.
Pienten, alueelliseen toimintamalliin sitoutuneiden puhelinyhtiöiden yhteistyö Finnet Oy:n kanssa jatkuu näillä näkymin, mutta on Korpi-Tassin mukaan luonteeltaan markkinaehtoista. Finnet Oy:tä voidaan pitää sijoituskohteena.
- Alueella toimivan puhelinyhtiön kohdalla kannattaa katsoa, mitä etuja se pystyy antamaan asiakkailleen ja alueensa taloudelle. Fuusion tiellä palvelut täältä katoavat ja hinnat nousevat, sanoo Pauli Korpi-Tassi.
Korpi-Tassi kertoo esimerkkinä, miten heidän alueellaan jokaisessa kunnassa laajakaista oli sataprosenttisesti saavutettavissa viime vuonna ilman, että kuntien piti erikseen osallistua kustannuksiin. Viereisen alueen vastaavissa kunnissa - suuren kansanvälisen toimijan alueella - kunnat joutuivat maksamaan investointitukea, eikä palvelu ole vieläkään kattavaa.
- Puhelinosuuskunnissa ja käytännössä myös alueellisen toimintamallin valinneissa osakeyhtiöissä oleellista on palvelun tasainen tarjonta koko toimialueella. Osakkeille halutaan koota tuottoa, osuuksille tarjotaan palvelua ja läsnäoloa, tiivistää Korpi-Tassi yritysmuotojen käytännön eron.
Finnet-liiton jäljellä olevista 28 yrityksestä osuuskuntia on neljä. Niistä suurin on Kajaanin Puhelinosuuskunta, jossa ainakaan toistaiseksi ei ole lähdetty toimintoja yhtiöittämään. PPO:n lisäksi useissa osakeyhtiöissä omistajana on vanha, perinteinen puhelinosuuskunta. Näin on esimerkiksi Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pietarsaaressa.

Pekka Alarotu

.

| Sivun alkuun |