ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Uusia julkaisuja

Osuustoimintatutkimus
Juhani Laurinkari (toim.): Yhteisötalous. University Press 2007.
Susa Kovanen: Osuustoimintaorganisaation yhteiskuntavastuu - Case: S-ryhmä. 108 s. Pro gradu -tutkielma. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, kauppatieteiden osasto 12/2006.
Juha Lehikoinen: Corporate governance vaikutus osuustoiminnallisten yritysten riskienhallintaan. 162 s. Pro gradu -tutkielma. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, kauppatieteiden osasto 11/2006.

Johtaminen
Lilli Sundvik (toim. ): Toimiva työyhteisö - Esimiehen haasteet ja ratkaisut. 237 s. Edita Publishing. ISBN 951-37-4688-7.
Ilkka Haapalainen: Johtaminen - Rennosti tiukka esimies. 150 s. Helsingin seudun kauppakamari. ISBN 978-951-4753-4.
Tuija Rummukainen: Huippupomojen ominaisuudet & tositarinoita. 144 s. Yrityskirjat. ISBN 978-952-9660-74-2.
Henry Honkanen; Muutoksen agentit - Muutoksen ohjaaminen ja johtaminen. 432 s. Edita Publishing. ISBN 951-37-4523-6.
Hannele Huhtala, Salli Hakala: Kriisit ja viestintä. 250 s. Gaudeamus Kirja. ISBN 978-952-495-002-2.

Henkilöstöhallinto
Irmeli Puntari, Satu Roos: Yt-neuvottelut, irtisanomiset ja työyhteisön tulevaisuus. 203 s. Talentum. ISBN 978-952-14-1132-8.
Paula Liukkonen: Työhyvinvoinnin mittarit - Menetelmät, eurot, päätelmät. 283 s. Talentum. ISBN 952-14-1117-1.
Pirkko Vesterinen (toim.): Työhyvinvointi ja esimiestyö. WSOYpro. ISBN 978-951-0-32410-3.
Virpi Korolainen (toim.): Eläkelainsäädäntö 2007. 400 s. Talentum. ISBN 978-952-14-1196-0.
Mika Laaksonen, Terho Nevasalo, Karri Tomula: Yrityksen tietoturvakäsikirja - Ohjeistus, toteutus ja lainsäädäntö. 324 s. Edita Publishing Oy. ISBN 951-37-4701-8.

Taloushallinto ja verotus
Pontus Troberg: IFRS and US GAAP - A Finnish Perspective. 295 s. Talentum. ISBN 978-952-14-1171-7.
Seija Karttunen, Heikki Vuopala, Tommi Rantanen, Anu Nikkanen: Kansainvälisen työskentelyn verotus. 300 s. Talentum. ISBN 978-952-14-1172-4.| Sivun alkuun |