uotsivu.gif (3732 bytes)


Omintakeista yhdysvaltalaista pienosuustoimintaa

New Yorkin osavaltion pohjoisosassa sijaitsevan Ithacan pikkukaupungin yritystoimintaa leimaa osuustoimintayritysten yhdysvaltalaisittain poikkeuksellisen vahva asema. Katsaus osuustoimintaan 30.000 asukkaan Ithacassa paljastaa mielenkiintoisia asioita siitä, miten osuustoiminta sopeutuu paikalliseen talousjärjestelmään ja korjaa toiminnallaan kovan markkinatalouden epätäydellisyyksiä.


VAIHTOEHTOINEN OSUUSPANKKI.
Ithacan Alternatives -luottoyhdistyksen toiminta-ajatus on tarjota pankkipalveluita vähävaraisemmille asiakkaille, joille liikepankkien perimät palvelumaksut olisivat liian kalliita.


VAIHTOEHTOINEN OSUUSKAUPPA.
Amerikkalainen osuuskauppatoiminta on nykyisin suurelta osaltaan vaihtoehtoista, paikallista ja Suomeen verrattuna samalla myös pienimuotoisempaa. Ithacan Green Star tarjoaa erityisesti luomuruokaa, paikallisia tuotteita ja reilun kaupan artikkeleita.
Yhdysvaltojen osuustoiminta on sangen monimuotoista ja sillä on pitkät perinteet. Tyypillisimpiä osuustoiminnan muotoja ovat luottoyhdistykset, asunto-osuuskunnat erityisesti suurissa kaupungeissa, ja maatalouden tuottajaosuuskunnat erityisesti niissä osavaltioissa, joiden maatalous on pientilavaltaista, kuten myös New Yorkin osavaltiossa.
Suomalaiset siirtolaiset ovat olleet määräänsä nähden yllättävän keskeisessä roolissa erityisesti tuottajaosuuskuntien ja asunto-osuuskuntien leviämisessä. Esimerkiksi Ithacan lähellä sijaitsevassa Spencerissä toimi suomalaisten siirtolaisten omistama maatalouden monitoimiosuuskunta vuosina 1928 -1995. Ympäröivän maaseudun vahva osuustoimintaperinne vaikutti myös paikallisen uuden osuustoiminnan syntyyn 1970-luvulla.

Alternatives
palvelee pieniä

Yhdysvalloissa osuuspankkitoiminta on järjestetty luottoyhdistysmuotoisena (credit union). Se muistuttaa pitkälti suomalaisia keskinäisiä yrityksiä siinä, että kaikki asiakkaat ovat yhdistyksen jäseniä. Perinteisissä luottoyhdistyksissä asiakaskunta on rajattu esimerkiksi tiettyyn ammattikuntaan, etniseen ryhmään tai uskontokuntaan.
Ithacan Alternatives -luottoyhdistys puolestaan kuuluu alueellisiin luottoyhdistyksiin, joihin kuka tahansa alueella asuva voi liittyä jäseneksi. Sen toiminta-ajatus on tarjota pankkipalveluita vähävaraisemmille asiakkaille, joille liikepankkien perimät palvelumaksut olisivat liian kalliita.
Yhdysvalloissa on tyypillistä, että asiakkaalla tulee olla tilillä jatkuvasti vähintään 3 000 dollaria, jotta hän välttyisi ylimääräisiltä palvelumaksuilta. Alternatives puolestaan pyrkii tarjoamaan pankkipalveluita nimenomaan pienituloisille ilman mainittua vähimmäistalletusta, joskin siihen voi liittyä jäseneksi kuka tahansa tulotasosta riippumatta.
Alternatives aloitti toimintansa vuonna 1979 osuustoiminnallisten yritysten luotottajana. Siitä se on kehittynyt yksityisasiakkaita ja paikallisia pienyrittäjiä palvelevaksi monipuoliseksi rahoituslaitokseksi. Sen jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 8 500.

Paikallista ruokaa
ja luomua

Yhdysvalloissa ei ole samankaltaista valtakunnallista osuuskaupparyhmittymää kuin S-ryhmä Suomessa. Vähittäiskauppa on erittäin kilpailtua, ja osuuskaupat ovat joutuneet etsimään omat asiakasryhmänsä valtavirran ulkopuolelta. Yhdysvalloissa toimii useita pieniä osuuskauppoja, joille on tyypillistä leimautuminen ”vaihtoehtoisille” markkinoille.
Ithacan GreenStar aloitti toimintansa ostoyhdistyksenä 1970-luvun alkupuolella, jolloin ryhmä kuluttajia osti yhteisostoina tuotteita paikallisilta tuottajilta. Tästä lähtökohdasta se kehittyi osuuskaupaksi, joka keskittyy erityisesti luomu-tuotteisiin, paikallisiin tuotteisiin ja reilun kaupan artikkeleihin. Siihen kuuluu nykyään yli 5 000 jäsentä.
Muita laajaa asiakaskuntaa palvelevia osuuskuntia Ithacassa ovat mm. paikallisten käsityöläisten ja taiteilijoiden omistama Handwork -myymälä sekä Ithacan valtakunnallisesti ehkä tunnetuin osuuskunta, henkilöstön omistama kasvisravintola Moosewood. Sen keittokirjoja myydään ympäri Yhdysvaltoja.

Sairausvakuutus
vähävaraisille

Yhdysvalloissa ei ole samanlaista yleistä, kattavaa sairausvakuutusjärjestelmää kuin Suomessa. Usein työnantaja järjestää sairausvakuutuksen, tai vakavaraiset kansalaiset pystyvät sen itse maksamaan. Pienipalkkaisiin töihin tällaista etua ei kuitenkaan kuulu, ja niinpä suurella osalla työssäkäyviä kansalaisia ei tällaista etua ole, työttömistä puhumattakaan. Niinpä osuustoiminta on löydetty lääkkeeksi tälläkin alueella.
Ithaca Health Alliance on osuustoiminnallinen vakuutusyhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen sairausvakuutuksen, joka takaa usean kymmenen tuhannen dollarin korvaukset sadan dollarin vuosimaksua vastaan. Lisäksi se tarjoaa jäsenilleen ilmaiset perusterveydenhuoltopalvelut ja järjestää myös koulutustilaisuuksia.
Lisäksi Ithacan osuustoimintakarttaan kuuluvat mm. yhteisöllinen asumishanke Ithaca Ecovillage sekä oma paikallinen valuutta Ithaca Hours, joka käy maksuvälineenä osuuskunnissa ja useissa muissa paikallisissa yrityksissä. Nämä edustavat jo pitkälle vietyä pyrkimystä vaihtoehtoiseen elämäntapaan ja talousjärjestykseen.

Osuuskunnat
haastajina

Ekologisesti kestävä kehitys ja paikallisen talouden kehittäminen ovat yhteisiä pyrkimyksiä kaikille kaupungissa toimiville osuuskunnille. Osuuskunnat ovat myös voimakkaasti verkottuneita keskenään, mutta ne eivät kuulu samalla tavalla valtakunnallisiin ketjuihin kuin useimmat suomalaiset osuuskunnat.
Suomalaisiin osuuskuntiin verrattuna paikalliset osuuskunnat ovat usein melko pieniä ja selkeämmin perinteisen liiketoiminnan haastajia. Yhteistä niille kaikille on tiukka pitäytyminen jäsen ja ääni -periaatteeseen.
Luottoyhdistyksen ja sairausvakuuttajan toiminta kuvastaa myös osuuskuntien merkitystä taloudellisena turvana silloin, kun hyvinvointivaltion turvaverkkoa ei ole olemassa. Ithaca on varsin mielenkiintoinen uuden osuustoiminnan laboratorio, ja tulevaisuus näyttää, mitkä hankkeet löytävät laajempaa valtakunnallista kasvupohjaa.


Teksti ja kuvat:
Panu Kalmi

Kirjoittaja on Helsingin kauppakorkeakoulun dosentti. Hänen tutkimusaiheitaan ovat mm. henkilöstöjohtamisen tuottavuusvaikutukset sekä osuuskunnat. Hän vietti syksyn 2006 Ithacassa sijaitsevassa Cornellin yliopistossa vierailevana tutkijana.

Linkkejä:
Alternatives: www.alternatives.org
GreenStar: www.greenstarcoop.com
Ithaca Health Alliance: www.ithacahealth.org
 

| Sivun alkuun |