ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Osuustoiminta ja
osuustoimintatutkijat yhteistyössä

Osuustoiminnallisen yrittäjyyden ja yritysmallin kehittämisen avainkysymys on kyetä täysimääräisesti hyödyntämään siihen kätkeytyvät mahdollisuudet ja siten rakentaa jäsenomisteisuudesta aito kilpailuetu. Tämä vaatii pitkäjänteistä työtä. Tarvitaan uutta tietoa, jota osaltaan saadaan juuri korkealuokkaisesta tutkimuksesta ja opetuksesta.
Siksi osuustoiminta tarvitsee yhteistoimintaa tiedemaailman kanssa. Osuustoiminta järjestöineen ja osuustoimintatutkimus ovat viime vuosina tehneet määrätietoista yhteistyötä osuustoimintatutkimuksen ja sen toimintaehtojen edistämiseksi. Kokeneiden tutkijoiden rinnalle on jo tullut joukko osaavia ja innostuneita uusia tutkijoita.

Kanssakäymisen muodot ovat moninaiset: ideointia, innostamista, verkostoitumista ja käytännön yhteistyötä seminaareineen ja hankkeineen. Rahoituksen järjestäminen on keskeistä, koska ilman rahaa ei synny tutkimusta.
Näköalat ovat lupaavat. Olemme vasta polun alkupäässä. Suomalainen tutkijayhteistyö avaa entistä laajempia mahdollisuuksia päästä hyödyntämään myös muualla maailmassa tehtävää osuustoimintatutkimusta. Siihen sisältyy suuri mahdollisuus saada Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ja YK:n yhteistyön avulla tulevina vuosina käyntiin yhä syvenevä kanssakäyminen koko maailman osuustoimintatutkijoiden kesken.

Osuustoiminta-lehden ensimmäinen tutkimus- ja opetusteema oli numerossa 3/2004, jossa kerrottiin osuustoiminnan ja tiedemaailman tiivistyvästä yhteistyöstä. Nyt on aika kertoa, missä tänä vuonna mennään.
Näiden teemasivujen takana on Osuustoiminta-lehden ja Taloudellisen yhteistyön ja osuustoimintatutkimuksen seuran Kooperatiivi ry:n välinen yhteistyö. Nämä teemasivut toimivat samalla Kooperatiivi ry:n Osuustoimintatutkimuksen vuosikirjana, jollaisia yhdistys on julkaisut muutamia kertoja.
Kooperatiivi ry on 1984 perustettu osuustoimintatutkijoiden yhteisjärjestö, joka on Suomen tieteellisten seurojen jäsen. Seurasta ja sen toiminnasta löytyy tietoa verkko-osoitteesta www.coopstudies.fi/portaali ja sieltä ”Kooperatiivi ry”. Pellervo-Seurasta ja Osuustoiminta-lehdestä puolestaan löytyy paljon tietoa osoitteista www.pellervo.fi ja www.osuustoiminta.coop/ot
Tämäkään numero ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi selvitykseksi osuustoimintatutkimuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tällä teemalla ”Osuustoiminnan visiot” julkaistaan Osuustoiminta -lehden numeroita myös tulevina vuosina.

Vaikka yhteistyö on tiivistä esimerkiksi tutkimusaiheiden hahmottamisessa, itse tutkimustulokset määräytyvät tieteen pelisääntöjen mukaan. Tutkimus tuottaa tietoa ja avaa tajuntaa. Yrityksissä päätetään, mitä mahdollisia johtopäätöksiä uuden tiedon pohjalta kenties olisi kulloinkin tehtävä.
Lähetämme tätä numeroa eri yliopistoihin ja korkeakouluihin, jotta osuustoimintatutkimuksen uudet suuntaukset ja osuustoiminta tulevat laajemmin tunnetuiksi. Toivomme myös, että löytyisi vielä uusia tieteilijöitä maanlaajuiseen tutkijaverkostoon.


Sami Karhu
sami.karhu@pellervo.fi

| Sivun alkuun |