ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 

Osakemarkkinat vetävät henkeä  

Alkuvuoden sijoitusilmasto on ollut ankea. MSCI-indeksin mukaan maailman osakkeiden arvosta suli tammikuussa pois noin 8,5 prosenttia. Euroopassa lasku oli jyrkempää kuin Yhdysvalloissa.

Amerikassa sanotaan, että osakemarkkinoiden suunta on tammikuussa sama kuin vuoden ensimmäisellä viikolla. Vastaavasti koko vuosi on samanlainen kuin tammikuu. Tämä kahvinporotiede ei loppuvuodelle paljon lupaa.
Tänä vuonna sijoittaja ei ehkä pärjää pelkillä peukalosäännöillä. Sijoitusmarkkinoiden perussävelen virittää edelleen se tosiasia, että Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden ongelmat jatkuvat. Asunto- ja kiinteistömarkkinoiden toipuminen ei yleensä tapahdu viikoissa tai kuukausissa, vaan pikemminkin vuosissa.

Riskilisä näkyy koroissa

Kiinteistöepävarmuus on levinnyt myös Euroopan puolelle. Pitkään jatkunut asuntomarkkinoiden kuumeneminen on taittunut Espanjassa, Irlannissa ja jopa Ruotsissakin. Tämä käänne on tuottanut kiinteistöbisneksessä toimiville pörssiyhtiöille kolean puoleiset ajat. Esimerkiksi viime kesällä listautuneen SRV osake sai kokea reipasta alamäkeä viime vuoden lopuille asti.
Epäuskon valtaan joutui myös Sato, jonka listalle tulosta kerroin tämän lehden viime numerossa. Niin vain kävi, että lehden painatuksen aikana Sato vetikin listautumisensa takaisin eikä uudenlaista kiinteistösijoitusvaihtoehtoa saatukaan.
Kun amerikkalaiset rahoittajat ja sijoittajat joutuivat roskasijoitustensa kanssa kiipeliin, lisääntyi myös rahoitusalan sisäinen epävarmuus ja kitka. Viime elokuun jälkeen epävarmuus on merkinnyt pankeille noin 0,5–0,9 prosenttiyksikön lisäkustannusta kolmen kuukauden vakuudettomalle rahoitukselle.
Lyhyiden korkojen nousu viime vuoden lopulla oli yksinomaan kasvaneen riskin hinnoittelua. Vakuudellinen repo-korko oli sen sijaan lievässä laskussa.

Fed aktiivisempi kuin EKP

Yhdysvaltain keskuspankki Fed painoi paniikkinappulaa tammikuussa. Jyrkkä koronlasku osoittaa, että ns. Greenspanin putti on voimassa myös Bernanken kaudella. Termillä tarkoitetaan sitä, että Fedin likviditeetti- ja korkopolitiikkaa käytetään sumeilematta sekä suhdanteiden että osakemarkkinoiden takaiskujen tasoitukseen. Tässä käänteessä lisäavuksi otettiin myös finanssipolitiikka ja veronkevennykset.
Euroopan keskuspankki on nuori organisaatio. Ehkä tästä johtuen sen politiikka on korostetun puhdasoppista. Pankin ylin johto on pyörremyrskyn silmässäkin vakuuttanut että keskuspankin inflaation vastainen taistelu on riippumatonta rahoitusmarkkinoiden vaihteluista. EKP on tosin ummistanut silmänsä rahamäärän kiihtyvältä kasvulta. M3-aggregaatin kasvu oli viime vuonna kaksinkertainen tavoitteeseen nähden.
Kun vuosi 2007 on jo paketissa, olisi aika tarkastella, miltä osuustoimintataustaisten listayritysten toimintaympäristö on näyttänyt. Tätä kirjoitettaessa ei vuoden 2007 tulostietoja ollut vielä saatavilla.

Halpa dollari M-realin murhe

Metsäteollisuus on perinteisesti riippuvainen alansa suhdanteista Amerikan puolella. Dollarin kurssin heikkous ja hinnankorotusten vaikeudet ovat tukala yhtälö paperin valmistajille. Myös M-realin toiminnassa painopiste on kustannusten karsinnassa ja tehostamisessa.
M-real on pinnistellyt tulosparannuksia viime vuonna, mutta vuosille 2008–2009 suunniteltuja kustannustensäästöohjelmia tarvitaan edelleen kipeästi. Toista vuotta jatkuneen saneerausohjelman mukaisesti useita tehtaita on myyty tai suljettu. Kuluttajapakkaus-divisioona on yhtiön tuloksen tukijalka, mutta paperintuotanto kärsii kustannusten noususta ja heikosta hintatasosta.
Tänä vuonna M-realin tappiollisten tulosten sarja päättynee. Tulosta tukevat kuluttajapakkauksiin sovitut hinnankorotukset ja Frey Bentoksen käynnistymisen myötä paraneva selluomavaraisuus. Myös New Thamesin toimistopaperitehtaan ulosmyynti noteerattiin markkinoilla myönteisesti.
Osakkeen arvostus on kuitenkin haastava. EPS (osakekohtainen nettotulos) jää viime vuodelta pakkaselle, mutta tehostamistoimien onnistuessa yhtiöllä on ensi vuonna kaikki edellytykset päästä lähemmäs hyväksyttäviä lukemia.
Maaseudun Tulevaisuus –lehden mukaan kaikkien paperilajien kysyntä heikkeni viime vuonna Yhdysvalloissa. Tämä vuosi ei näytä yhtään paremmalta. Myös Euroopassa puupitoisten sanomalehtipapereiden kysyntä laski viime vuonna. Ylikapasiteetti on kiusallinen tosiasia.
Paperin tuottajat ovat saaneet läpi joitakin hintojen korotuksia Euroopassa, mutta tarjontapaine Amerikan suunnasta rajoittanee hintojen nousua.

HKScanille uusi logistiikkakeskus

Ruoan kallistuminen kiihdyttää inflaatiota, mutta hintojen nousu ei välttämättä vastaa elintarvikealan yritysten kustannusten kohoamista. HKScan on rationoinut yhtiörakennettaan ja paransi viime vuoden mittaan kannattavuuttaan. Swedish Meats –hankinta Ruotsissa on integroitu onnistuneesti yhtiön kokonaisuuteen, ja uusia ostoksiakin on suunnitteilla. HKScan teki tarjouksen myös KLS Livsmedelin ostamisesta. Tämän hankinnan turvin jalostusketjun rakennetta voitaisiin edelleen tehostaa.
Yhtiö tavoittelee vuositasolla 15–20 milj. euron kustannussäästöjä. Säästöjä odotetaan syntyvän mm. Vantaan logistiikkakeskuksen käyttöönotosta. Kustannussäästöt on yksi tukijalka, toinen on kuluttajien suosion löytäminen. Tässä kohdin sparraajana toimii hellittämättä Atria. Painetta luovat myös tuontielintarvikkeet.
Viime vuoden lopulla HKScanin Vantaan tehtaan käynnistys kuitenkin takkuili ja aiheutti toimitusongelmia. Yhtiö antoi tammikuussa tämän vuoden ensimmäistä neljännestä koskevan tulosvaroituksen.
Jos kuluvan vuoden tulosennuste toteutuu, laskee HKScanin P/E-luku (osakkeen hinta suhteutettuna osakekohtaiseen nettotulokseen) tänä vuonna kymmenen tienoille. Sen odottaisin lisäävän sijoittajien kiinnostusta.

Atrian Ruotsin keikka putkessa

Myös Atrialla on Ruotsissa ostetun elintarvikeyhtiö Sardusin integrointi työn alla. Atrian tavoittelee tänä vuonna 10 milj. euron kustannussäästöjä. Niistä suurin osa liittyy ruotsalaisen yhtiön sulauttamiseen. Tavoitellut kustannussäästöt ovat yli 15 prosenttia liikevoitosta eli varsin haasteelliset.
Yhtiöllä näyttää menevän Ruotsissa muutenkin hyvin. Syksyllä Atria kertoi sopimuksesta, jonka mukaan se aloittaa valmisruokien toimittamisen ICA:lle Ruotsissa. Sopimus edellyttää 1,1 milj. euron investointeja Fosien tehtaalle Malmöhön. Toimitusjohtaja Tikkakosken mukaan sopimus ICA:n kanssa on tärkeä osa yhtiön strategiaa, jonka mukaan se panostaa arvoketjun yläpäässä oleviin ja kasvaviin tuoteryhmiin.
Atrian tehostamistavoitteet ovat edenneet hyvin ja yhtiö lähestyy kannattavuuden tavoitetasoa. Kustannuspaine on kuitenkin yltynyt ja kilpailutilanne rajoittaa kustannusten siirtämistä hintoihin. Liikevoittotavoitteen saavuttaminen voi olla tänä vuonna työtä ja tuskaa. Tämän vuoden tulosarvion mukaan Atrian P/E-luku olisi noin 13. Sen perusteella yhtiö olisi hieman hintavampi kuin HKScan.

KPO suunnittelee listautumista

Osuustoimintataustaisten pörssiyhtiöiden joukkoon näyttää olevan tulossa uusi jäsen. Kuopiolainen Osuuskunta KPO suunnittelee listautumista Tukholman First North-listalle, joka on pienille kasvuyhtiöille tarkoitettu kauppapaikka. Kuopiossa, kuten monilla muillakin paikkakunnilla perinteiset puhelinyhtiön osuustodistukset ovat himoittuja sijoituskohteita.
Nyt kuopiolaiset haluavat kaupankäynnin paikallisten lehtien ilmoituspalstoilta enemmän läpinäkyville markkinapaikoille. Selvityksen perusteella yhtiön edustajisto päättää huhtikuussa listautumisesta.

Osakemarkkinat toipuvat hitaasti


Matti Huomo

Merrill Lynchin sijoitusjohtaja Gary Dugan ennakoi osakemarkkinoiden rauhoittuvan vasta toisella neljänneksellä. Itse olen taipuvainen tuumailemaan samoin. Markkinoiden alamäki ei tällä kertaa aiheutunut suhdannesyistä, vaan rahoitusmarkkinoiden riskien luomasta epäluottamuksesta.
Yleisen pääsäännön mukaan luottamus voidaan saavuttaa hitaasti, mutta se voidaan menettää nopeasti. Nyt meillä näyttää olevan edessä tämä hidas vaihe.


| Sivun alkuun |