uotsivu.gif (3732 bytes)


Onnea yrittäjyyden tiellä!  

Vuodenvaihteessa päättynyt Pellervo-Seuran hallinnoima Netco-hanke onnistui vaikuttamaan pienten osuuskuntien toimintaan ja toimintaympäristöön positiivisesti sekä auttamaan yrityksiä matkalla paremman menestyksen tielle. Hanke pystyi nostamaan esiin osuustoiminnallisen yritysmuodon vahvuuksia, välittämään tietoa ja antamaan valmiuksia osuuskunnille. Se pystyi myös tuottamaan osuuskuntien käyttöön materiaalia, jota ne voivat hyödyntää omassa kehittämistyössään.
Erityisesti tämä EU:n rahoittama projekti testasi yritysyhteistyön hyötyjä. Osuuskuntien yhteistyö kehittyikin tavoitellun mukaisesti. Luottamus eri osuuskuntien vastuunottajien kesken näkyy hyvin esimerkiksi Satakunnassa, jossa eri osuuskuntien toimitusjohtajat osallistuivat vapaa-aikanaan vuoden ajan yhteiseen ryhmätyönohjaukseen.
Hankkeeseen liittyvä kansainvälinen yhteistyö italialaisten ja puolalaisten kanssa onnistui vähintäänkin tyydyttävällä tavalla. Joka osallistujamaassa järjestettiin yksi isompi seminaari sekä yhteisiä työkokouksia ja keskinäisiä opintovierailuja paikallisiin osuuskuntiin.
Uskon, että hanke kaikkinensa kykeni auttamaan pienosuuskuntia matkalla paremman menestyksen tielle.

Taustalla olematonta kasvua ja eristäytymistä

Kolmivuotisen projektin aikana haluttiin parantaa erityisesti 1990-luvulla syntyneiden pienten osuuskuntien toimintaa. Erityisesti hankkeen toimenpiteet kohdistuivat 1990-luvulla syntyneisiin pienosuuskuntiin, joiden oli ollut hankalaa saada kasvu-urasta kiinni ja joiden tilauskirjat olivat täyttyneet vain osittain.
Useilla alueilla pienet osuuskunnat olivat myös joko liian pieniä tai liian eristäytyneitä markkinoista. Esimerkiksi Lapissa toimivien pienosuuskuntien yhteistyö toistensa tai muiden yritysten kanssa oli ollut vain tilapäistä tai satunnaista, vaikka tarvetta siihen oli selvästi ollut olemassa. Tällaisen yhteistyön edistämiseksi pohjoiseen perustettiinkin yhdistyspohjainen osuuskuntien palvelukeskus.
Länsi-Suomessa tehty esiselvitys taas oli tuonut esiin erityisesti yksin yritystä pyörittävien henkilöiden tarpeen saada sijaisia. Projektin aikana kehitettiin yrittäjien sijaispalvelumalli, joka saatiin toimimaan mallikkaasti. Juuri tämän tyyppisiin haasteisiin hankkeella ja erityisesti osuuskuntamallilla haettiin ratkaisua.

Hyvät kumppanit tekevät hankkeen

Hankkeen toteutuksessa keskeinen rooli oli osahankkeilla, joista kukin pyrki vastaamaan erityisesti oman alueensa erityistarpeisiin. Pellervolla oli projektikumppaneina kokeneita osuustoimintayrittäjyyden puolestapuhujia; Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland, Idekoop osuuskunta sekä Sataosaajat Osuuskunta.
Tavoitteisiin pyrittiin neuvonnalla ja eritason konsultaatiota antamalla, henkilökohtaisin tapaamisin sekä koulutustilaisuuksia ja seminaareja järjestämällä. Lisäksi kirjoitettiin kymmeniä lehtikirjoituksia, pidettiin esitelmiä ja valmisteltiin opintomateriaalia, josta esimerkkinä lopputuotteena valmistunut työkirja osuuskuntien kehittämisen tueksi. Kehittyvä osuuskunta –nimisessä kirjassa käsitellään mm. taloushallintoa, hinnoittelua, markkinointia, verkostoitumista ja yritysverkoston johtamista. Osuuskuntien asiaa edistettiin myös lobbaamalla paikallistason virkamiehiä ja vaikuttajia.
Hankkeesta tehtyjä verkkosivuja – pelllervo.fi ja ifipo.coop – ylläpidetään jatkossakin. Sivuilta löytyy hankkeen aikana tuotettua materiaalia. Osa materiaalista on myös saatavana englannin kielelle käännettynä.

Projekti loppui, mitä jää?

Ehkä tuotettuja materiaaleja, järjestettyjä seminaareja, luotuja toimintamalleja ja muuta toteutettua toimintaa tärkeämpää on se, mitä osuuskunnat oikeasti tällaisesta hankkeesta hyötyvät. Kun laskee yhteen kaiken sen aktiviteetin, mitä vajaassa kolmessa vuodessa saatiin aikaan, niin voi hyvillä mielin todeta, että palloa on nyt siirretty piirun verran osuuskuntien suuntaan. Pienosuuskunnilla nyt paremmat valmiudet ottaa kehitysaskelia.
Projekti ei tehnyt pienosuuskunnista ”valmiita” yrityksiä, mutta se antoi niille lisää työkaluja johtaa toimintaa entistä ammattimaisemmin ja yrittäjämäisemmin.

Juhani Lehto
juhani.lehto@pellervo.fi

| Sivun alkuun |