kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 


Uusia ratkaisuja Iso-Britannian sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Osuuskunnat parantavat uusilla ratkaisuillaan vanhusten- ja sairaanhoitoa saarivaltakunnassa.


HELPOTUSTA RUUHKAAN.
SELDOCin kotikäyntiautot odottavat kuljettajineen, kun lääkäri Brew-Graves lähtee potilaskäynnille. Lääkäreiden osuuskuntaan kuuluu 460 yleislääkäriä Lontoossa.


ESIMERKILLINEN UUSOSUUSKUNTA.
Shepshep Carers osuuskunnan perustajajäsenet Sarah Pollard ja Pauline Graves ovat voittaneet useita palkintoja, esim. vuoden 2005 Yhteisöllinen yritys -palkinnon. Pollard ja Graves ovat käyneet tapaamassa menestyksen johdosta myös pääministeri Gordon Brownia.

Britannian paikalliset sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät ovat voineet jo pidemmän aikaa joko itse tuottaa sosiaali- ja terveydenhoitopalvelunsa tai halutessaan kilpailuttaa ne ostopalvelusopimusten kautta. Vastuu palveluiden rahoittamisesta on edelleen kunnilla, kuten Suomessakin.
Sairaanhoitopiirien muutos tulosvastuullisiksi ei ole tuonut toivottua laadullista parannusta palveluntasoon ja Britannian terveysministeriö perääkin uusien toiminta- ja yhteistyömallien kehittämistä.

Joustavasti uusia toimintamalleja

Varteenotettavana ratkaisuna terveysministeriö näkee työntekijäomisteisten yhteisöllisten yritysten, kuten osuuskuntien, perustamista. Nämä arvopohjaiset yritykset koetaan käyttäjäystävällisemmiksi ja kokonaisvaltaisemmiksi kuin jähmeämmät julkiset tahot tai sijoittajien intressejä palvelevat yksityiset suuryritykset. Perinteisesti ne tunnetaan myös innovaatiosta, joustavuudesta, hyvästä hinta-laatu-suhteesta sekä järkevästä taloudenpidosta.
Terveysministeriön perustaman Yhteisöllisten yritysten yksikön (Social Enterprise Unit) tavoitteena onkin lisätä yhteisyritysten mahdollisuuksia kilpailla paremmin sairaanhoitopiirien ostopalvelusopimuksista. Ministeriön antamien määräysten mukaan julkisen terveydenhuollon työntekijöillä on ”oikeus pyytää” sairaanhoitopiiriään harkitsemaan laatimaansa liiketaloussuunnitelmaa yhteisöllisen yrityksen perustamiseksi.
Jos suunnitelma todetaan kannattavaksi, sairaanhoitopiiri sitoutuu antamaan tälle työntekijöiden perustamalle yritykselle alustavan ostopalvelusopimuksen vähintään kolmeksi vuodeksi. Sen jälkeen yritys saattaa joutua kilpailemaan uudesta sopimuksesta. Uuden yrityksen omistajajäsenet pysyvät kuitenkin julkisen terveydenhuollon eläkkeen piirissä.
Tavoitteidensa tukemiseksi ministeriö on perustanut 100 miljoonan euron rahaston, josta uudet yritykset voivat hakea tukea joko avustusten ja/tai lainojen kautta. Yritys voi saada enintään 20.000 euroa starttirahaa, mutta kokonaisuudessaan tukea korkeintaan 10 miljoonaa euroa. Koska rahasto on vasta vajaan vuoden vanha, uusia yrityksiä ei ole vielä syntynyt. Monta hanketta tosin on jo vireillä.
Britanniasta löytyy kuitenkin jo pitkään toimineita esimerkkejä osuuskunnista, jotka ovat julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoiminnan edelläkävijöitä.

Lääkäripäivystystä Lontoossa

Kaakkois-Lontoossa toimiva lääkäreiden osuuskunta SELDOC (South-East London Doctors Co-operative) perustettiin 1996 tarjoamaan lääkäreiden päivystyspalveluita. Osuuskuntaan kuuluu jo 460 yleislääkäriä, jotka yhden punnan jäsenmaksulla ovat työosuuskunnan omistajajäseniä. Lisäksi osuuskunta työllistää 64 muuta työntekijää.
Päivystyksen lisäksi SELDOC tarjoaa jäsenilleen yhteisosto- ja sijaispalveluita sekä koulutusta.
Osuuskunta palvelee 900 000 potilasta tarjoten yöpäivystystä viikolla sekä ympärivuorokautista päivystystä viikonloppuina Dulwichin sairaalassa. Vuositasolla puheluita tulee 60 000, ja 60 % soittajista saavat avun puhelimitse. Muissa tapauksissa potilas kutsutaan vastaanotolle tai osuuskunta lähettää lääkärin kotikäynnille.
SELDOC omistaa neljä kotikäyntiautoa, joita varten on palkattu autonkuljettajat. Näin lääkäri voi turvallisesti jatkaa potilaan kanssa keskustelua myös automatkan ajan. Kuten muukin terveydenhoito Britanniassa SELDOCin palvelut ovat potilaalle ilmaisia. Se ylläpitää toimintaansa vuosittaisilla rekisteröintimaksuilla sekä veloittamalla terveyskeskuksia palveluista käytettyjen tuntien mukaan. Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti lääkärin osallistuminen päivystykseen sekä muu työpanos kompensoivat laskutusta.

Shepshed Carers, jo 15 vuotta

Susan Pollard ja Paula Graves jäivät edellisen laman aikana 1994 työttömiksi, toinen hallinto- ja toinen sosiaalipuolen tehtävistä. Halu työllistää itsensä sekä tarve vanhusten ja sairaiden kotihoidolle Itä-Englannissa johti Shepshed Carers osuuskunnan syntyyn. Osuuskunta pyrkii auttamaan asiakkaitaan jatkamaan mahdollisimman itsenäistä elämää omissa kodeissaan. Se rahoittaa toimintansa pääasiassa ostopalvelusopimuksin.
Monia palkintoja voittanut osuuskunta työllistää 100 omistajajäsentä, joista moni on ollut toiminnassa mukana jo toistakymmentä vuotta.
– Tyytyväisten asiakkaiden taustalla ovat tyytyväiset työntekijät, kertoo Susan Pollard, osuuskunnan toimitusjohtaja. Osuuskunta onkin niittänyt mainetta, ei vain asiakastyytyväisyydessä, vaan myös huolehtimalla työntekijöidensä hyvinvoinnista mm. koulutuksen kautta.

Anne Bland, Lontoo

| Sivun alkuun |