kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 


Osuustoiminta tarjoaa etuja jäsenille
- meille Suomessa

Kyllä, osuustoiminta koskee myös Sinua ja perhettäsi! Osuustoiminta on laajimmin omistettu yritysmalli Suomessa. Jäsenyyksiä osuuskunnissa ja niihin rinnastuvassa keskinäisissä vakuutusyhtiöissä ja -yhdistyksissä on jo yli seitsemän miljoonaa.
Lähes kaikki kotitaloudet varsinkin maaseudulla ovat jäseninä eri alojen osuuskunnissa. Suomi on nykyisin maailman osuustoiminnallisin maa. Osuustoiminta on meidän juttu.
Osuuskunnan perusajatus on koota pienempi voima suuremmaksi voimaksi. Tavallinen ihminen on markkinoilla aina perin pieni toimija, mutta yhdessä toisten kanssa toimien voima kasvaa.

suuskuntien liiketoiminta perustuu jäsenen tarpeisiin. Osuuskunnan jäsen pääsee hyötymään osuuskunnan palveluista, päättämään demokraattisesti osuuskunnan toiminnan suuntaviivoista ja osallistumaan ylijäämän jakoon. Keskeisin hyöty tulee siitä, että yritysten palvelut ovat juuri jäsenten haluamia. Hinnaltaan ne ovat kilpailukykyisiä, koska hyöty kanavoidaan pääosin tuotteiden ja palveluiden hintoihin.
Monet osuuskunnat maksavat palveluja käyttäville jäsenille bonuksia, joilla palkitaan osuuskunnan palvelujen käytöstä. Erityisesti suuremmat osuuskunnat maksavat myös korkoa osuuskuntaan sijoitetulle osuuspääomalle.
Meidän tulee tietää, tiedostaa ja pitää huolta omista osuuskunnistamme. Kuka niistä huolehtisi, jos ei ne omistava jäsenistö? - Ei kukaan muu.
Osuustoimintayritykset tuottavat hyviä palveluja jäsenille, kun jäsenet hoitavat yritystään huolella. Tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja vastuullisuutta, kuten koko yhteiskunnankin kehittämisessä. Meidän tulee olla osuuskunnan puolella, jotta se voi olla meidän puolellamme.

Perustiedot on oltava osuustoiminnasta yleensä ja omasta osuuskunnasta erityisesti. Oman osuuskunnan palveluja kannattaa käyttää; juuri siksi osuuskunnat on perustettu.
Osallistumalla osuuskuntakokoukseen voi antaa äänensä vaaleissa. Jäsenellä tuleekin olla periaatteellinen valmius osuuskunnan hallintotehtäviin. Jos tällaisiin tehtäviin tulee valituksi, pitää olla tietoa ja harkintakykyä sekä valmius kouluttautua eteenpäin.
Jäsenistöltä ja hallinnolta pitää myös löytyä päättäväisyyttä ja yhteistyökykyä haasteiden edessä. Jos emme itse huolehdi asioista, joku muu tekee sen, mutta omaksi edukseen. - Kannattaa kiinnostua omista asioistaan!
Kyllä, osuustoiminta on arkinen asia. Siksi sitä ei ehkä tule syvällisemmin pohdittua. Tässä Osuustoiminta-lehden juhlaliitteessä osuustoimintaan tutustutaan eri näkökulmista. Osuustoiminta on oman elämänpiirin hallintaa, itsenäinen suomalainen valinta.


Veikko Hämäläinen
Pellervo-Seuran toimitusjohtaja
veikko.hamalainen@pellervo.fi
.

| Sivun alkuun |