kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 


Osuustoiminnan kansanvaltaisuus edellyttää tietoa

suuskunnat ovat jäsentensä hallitsemia demokraattisia yrityksiä, joiden toimintalinjoista päättävät osuuskunnan jäsenet. Perusosuuskunnissa kaikilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus. Jäsenistön valitsemat hallintohenkilöt ovat vastuussa toiminnastaan jäsenistölle.
Osuustoiminnan kansanvaltainen perusta ja jäsenistön oikeudet tuovat välttämättömänä vastinparina velvollisuuden tietää ja taitaa osuustoiminnallisen yritystoiminnan perusteet. Tiedonpuute tai välinpitämättömyys ovat osuustoiminnalle pahaksi. Jäsenistö ja sen valitsema hallinto eivät kykene ohjaamaan osuuskuntiaan, jos tiedot, taidot ja ymmärrys eivät muuttuvissa tilanteissa riitä.
Ydinjoukon on syytä tuntea osuustoiminnan idea, taustat ja tulevaisuuden suunnat tarkasti. Lähtökohtana täytyy kuitenkin olla, että perustietoa osuustoiminnasta tarvitsee jokainen osuuskunnan jäsen. Aina on tietenkin niitä, joille jäsenomisteisuuden idea on vasta kirkastumassa. Niin se tulee ollakin. Viime vuosina suomalaisiin osuuskuntiin on liittynyt satoja tuhansia täysin uusia jäseniä.

emokraattisesti määriteltyä perustehtävää ja tavoitteenasettelua täytyy seurata luja hallitusvalta toimeenpanossa. Osuuskunnilla tulee olla päättäväinen hallinto, joka uskaltaa tehdä myös vaikeita päätöksiä. Jäsenistön pitää olla riittävän hyvin informoitu päätöksenteon perusteista ja osuuskunnan kehittämistarpeista.
Hyvin toimiessaan osuustoiminnallisesta yritysmallista muodostuu tasapainoinen kokonaisuus, joka palvelutehtävää täyttäessään ei ole hetken muotivirtausten armoilla.
Osuustoiminta on talonpoikaisjärkistä hommaa: ensin on työ ja sitten voi tulla palkinto. Joulupukkia ei ole. Elämä rakentuu omasta työstä ja osaamisesta.

atavuotias Osuustoiminta-lehti on pyrkinyt osuustoimintaliikkeen alkupäivistä lähtien täyttämään tehtävänsä osuuskuntademokratian sanansaattajana. Osuuskunnissa demokratia toteutui ennen kuin valtiollinen ja kunnallinen demokratia. Osuustoimintaliikkeestä nousikin monia merkittäviä vaikuttajia kansanvallan eri tehtäviin. Se oli omiaan koulimaan alamaisista aktiivisia kansalaisia. Osuustoiminta-lehti on siten ollut kansanvaltaisen aatteen yksi pioneereista koko tasavallassa.
Pellervon Päivässä 2008 todettiin, että tarvitsemme osuustoiminta-aatteen kertausta. Osuustoimintatietous ei leviä enää yhtä tehokkaasti kuin ennen, äidinmaidossa ja saunanlauteilla. Tämän lehden juhlaliitteen sivuilla kerrotaan suomalaisen osuustoiminnan nykytilasta ja lähitulevaisuudesta. Juhlaliite menee myös kaikille Pellervo-lehden tilaajille, joten lukijamäärä nousee varsin suureksi varsinkin maaseudulla, missä osuustoiminnalla on suhteellisesti vielä suurempi merkitys kuin suurissa asutuskeskuksissa. Juhlaliite löytyy sähköisessä muodossa myös Pellervon nettisivuilta, www.osuustoiminta.coop/ot
Aloittakaamme osuustoiminta-aatteen kertaus lukemalla tämä julkaisu isolla porukalla! Kyllä, osuustoiminta koskee meitä kaikkia – osuustoiminta olemme me.


Sami Karhu
sami.karhu@pellervo.fi

| Sivun alkuun |