kirjaimittain.gif (7478 bytes)


Kimalainen lentää sittenkin


Ivano Barberini.
Kuva Sami Karhu

Aerodynamiikan asiantuntijat pitävät kimalaista aivan liian raskastekoisena ja sen siipiä aivan liian erikoisina, mutta silti se lentää ja hoitaa samalla kasvikunnalle elintärkeää pölytystä. Myös osuustoiminta on kuin kimalainen, joka lennollaan uhmaa fysiikan lakeja. Näin kuvailee viime toukokuussa edesmennyt ICA:n puheenjohtaja Ivano Barberini postuumisti viime syksynä ilmestyneessä teoksessaan.

Italialainen Barberini kuoli kirjaa viimeisteltäessä. Se rakentuu hänen haastatteluilleen, jotka on tehnyt toimittaja Miriam Accardo. ICA:n johtoon 2001 valittu Barberini omisti koko uransa kotimaiselle ja kansainväliselle osuustoiminnalle. Kirjassa hän luo katsauksen ot-liikkeen menneisyyteen, nykypäivään ja tulevaisuuteen.

Hyvinvoinnin ja solidaarisuuden aate

Barberini korostaa osuustoiminnan arvoja, joiden keskiössä on yksilön ja yhteisön hyvinvointi sekä ihmisten solidaarisuus. Hänen mukaansa kyse on myös uusiutuvasta liikkeestä, joka merkittävästi voi edistää myös rauhaa maailmassa.

Osuustoiminta kokoaa riveihinsä 800 miljoonaa jäsentä, ja se onkin menestynein ei-poliittinen ja ei-uskonnollinen kansanliike. Sen yhteistyöhön perustuvat aatteet on kirjoitettu Barberinin mukaan ihmisen perimään. Liikkeen juuria voi etsiä myös uskonnoista ja muinaisista yhteistoiminnan muodoista. Kuitenkin vasta 1700-luvun valistusajalla syntyivät Englannissa ja USA:ssa ensimmäiset nykyosuuskuntien kaltaiset yritykset vakuutusalalle. Vuonna 1844 ovensa avannut Rochdalen kankureiden perustama osuuskauppa toimii edelleen, lukuisten fuusioiden jälkeen.

Tekijä tarkastelee osuustoimintaa eri mantereilla ja värittää analyyseja omilla huomioillaan. ICA:n puheenjohtajana Barberini vieraili yli 80 maassa. Hän tietää, että köyhimmissäkin Afrikan maissa löytyy yhteisyrittämistä. Edelläkävijöitä on Kenia, jossa toimii osuuskuntia erityisesti pankki- ja vakuutusaloilla.

Samoja ongelmia, erilaisia ratkaisuja

Afrikassa ja Itä-Euroopassa osuustoimintaa kohtaan on tunnettu epäluuloa suunnitelmatalouden vuosien takia, mutta ennakkoluulot ovat murtumassa. Intiassa valtio tukee osuustoimintaa resurssiensa rajoissa. Venäjällä on vahvaa kuluttajaosuustoimintaa. Lait ja tiukka ohjaus rajoittavat osuuskuntien autonomiaa monissa Aasian ja Afrikan maissa sekä Lähi-idässä, jossa niitä toisaalta myös tuetaan vahvasti.

Barberini muistuttaa, että ot-yrittämistä voi soveltaa joustavasti eri oloissa. Hänen arvionsa silti on, että osuuskunnilla eri puolilla maailmaa on samoja ongelmia. Niiden ratkaisut vain vaihtelevat. Aina ei oteta tarpeeksi oppia muiden kokemuksista.

Tekijä varoittaa osuuskuntia unohtamasta periaatteitaan ja jäsenistöään. Samalla niiden on huolehdittava kilpailukyvystään ja uudistuttava ajoissa.

Barberini vertailee osuuskuntia osakeyhtiöihin ja pohtii, mitä ne voivat oppia toisiltaan. Kun yhtiö kilpailee tuottaakseen voittoa, osuuskunnan on mietittävä, miksi se kilpailee. Teos valottaa lisäksi Italian vilkasta ot-kenttää. Erityistä huomiota saa kauppaketju Coopin nousu sekä kriisi ja kuluttajaosuuskuntien ongelmat muissakin maissa.

Kuvaavaa kirjan eetokselle on, että se on omistettu maailman köyhille lapsille, jotta he löytäisivät vastauksia kysymyksiinsä tulevaisuudesta. Barberinin perhe myös luovuttaa kirjan tulot esipuheen kirjoittaneen Rita Levi-Montalcinin säätiön Afrikka-projektien tueksi.

Tarja Repo

Ivano Barberini: How the Bumblebee Flies. Cooperation, Ethics and Development. 240 s. Baldini Castoldi Dalai 2009.

| Sivun alkuun |