kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 


YK:n julistama
osuustoiminnan vuosi 2012

Yhdistyneet Kansakunnat päätti viime vuoden lopulla järjestetyssä yleiskokouksessaan julistaa vuoden 2012 kansainväliseksi osuustoiminnan vuodeksi. YK suosittelee eri maiden hallituksia yhdessä osuustoiminnallisten yritysten, järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa edistämään osuustoimintaa.
YK kehottaa huomioimaan sen myönteisen merkityksen yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen niin teollistuneissa kuin kehitysmaissakin.

NEUVOTTELUT ALKOIVAT.
YK:n julistaman Osuustoiminnan teemavuoden 2012 alustava suunnittelu Suomessa aloitettiin jo tammikuussa. Kuvassa vasemmalta näkyvät UM:n Timo Voipio, MMM:n Eero Uusitalo, Ruralia-Instituutin Tapani Köppä, kokouksen koollekutsujana toiminut Pellervon Veikko Hämäläinen, Andelsförbundin Per-Erik Lindström, ICA:n ja SOK:n Anne Santamäki, ILO:n Henr˙ Hagen ja kokouksen sihteerinä toiminut Helsingin yliopiston Shimelles Tenaw. Kuva Sami Karhu

Maailmanjärjestö rohkaisee osuuskuntien perustamiseen ja niiden kasvuun. Kasvu ja kehitys edellyttävät sellaista toimivaa lainsäädäntöä, joka huomioi osuuskunnat omana erityisenä yritysmallinaan mahdollisuuksineen ja haasteineen.

Erityisesti kannustetaan osuuspankkien kehittämiseen. Ne takaavat parhaiten kattavien ja kestävien rahoituspalveluiden saatavuuden tavallisen kansan keskuudessa. Huomion saavat myös maatalousosuuskunnat, jotka osuuspankkien ohella vaikuttavat kestävän ratkaisun löytämiseen ruokaturvaan, ruoan riittävyyteen sekä maaseudun kehitykseen.

K kannustaa osuustoimintatutkimukseen ja -opetukseen, osuustoiminnan johtajakoulutukseen, yritysmallin yleiseen kehitystoimintaan ja kokemusten vaihtoon. Osuuskuntia koskevia tietokantoja YK parantaisi ja harmonisoisi niin, että osuuskuntien määrää ja toimintaa tunnettaisiin jatkossa paremmin. Tämä taas auttaa mm. toimivan lainsäädännön rakentamisessa.

Myös Suomi tuki yksimielisesti hyväksyttyä julkilausumaa. Suomen hallitus on tavanmukaisesti antanut YK:n työlle arvon, joten voimme lähteä siitä, että osuustoimintavuosi huomioidaan myös maailman osuustoiminnallisimmassa maassa.
Siis viisimiljoonaisessa Suomessa, jossa osuuskunnissa ja keskinäisissä vakuutusyhdistyksissä ja -yhtiöissä on jo yli seitsemän miljoonaa jäsenyyttä!

K:n viesti on kahdensuuntainen. Yhtäältä viesti suuntautuu yhteiskuntaan, jonka toivotaan entistä paremmin ottavan huomioon osuustoiminnallisen yritysmallin. Siksi osuustoiminnan tarvitsemat yhteiskunnalliset toimintapuitteetkin on aina pidettävä kaikin puolin kunnossa. Toisaalta viesti suuntautuu osuuskuntiin ja niiden jäsenistöön itseensä korostaessaan ot-mallin omaa identiteettiä maailmanlaajuisesti käytettynä jäsenomisteisena yritysmallina.
Tavoitteena on käynnistää suuri ajattelutapojen muutos maailmanlaajuisesti. Talous ei ole vain nykyisin ylikorostunutta sijoittajaomisteisuutta, vaan paljon muutakin. Jäsenomisteisia yrityksiä ohjaavilla arvoilla ja periaatteilla on pitkä ja kunniakas historia.

Osuustoiminta tarjoaa eettisesti kestävän vaihtoehdon. Yhdessä yrittämisen suosio kasvaa nuorten parissa. Moniin yhteiskunnallisesti tärkeisiin palveluihinkin on alettu etsiä myös osuustoiminnallisia vaihtoehtoja. Vaikka päätöksenteossa on tarpeen huomioida osuustoiminnan erityistarpeet, osuuskunnat eivät kuitenkaan hae erioikeuksia. Ne on yrityksinä rakennettu kilpailutalouteen.

iestit maailmalta kertovat, että viime aikoina suhtautuminen osuustoimintaan on muuttunut entistä myönteisemmäksi, koska finanssikriisistä alkaneet maailmantalouden pulmat ovat olleet vakavia. On myös löytynyt halua etsiä uusia tasapainoisia ajatuksia talouden rakentamiseksi jatkossa entistä vakaammalle pohjalle, kestävä kehitys huomioiden.

Osuustoiminta hyödyntää teemavuoden monipuolisesti. Suomalaisen osuustoiminnan ja ot-tutkijoiden on tarkoitus suunnitella yhdessä Osuustoiminnan vuoden 2012 tapahtumia. Kansainvälisistä järjestöistä tukena ovat Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA ja Kansainvälinen työjärjestö ILO. Yhteyksiä helpottaa, että johtaja Anne Santamäki SOK:stä on ICA:n hallituksen jäsen ja ILO:n osuustoimintaohjelman johtajalla, tohtori Hagen Henryllä on tiiviit Suomi-kontaktit. Viranomaiset ulkoasianministeriötä myöten tullevat mukaan, kun heille tehdään hyviä aloitteita.

YK:n osuustoiminnan vuosi järjestetään nyt ensimmäisen kerran. On tietysti totta, että monet teemavuodet seuraavat toisiaan. Mutta Osuustoiminnan vuosi on kuitenkin iso juttu, kun me yhdessä siitä sellaisen teemme! Osuustoiminnalliset yritykset voivat jo nyt nostaa henkistä valmiuttaan vuoteen 2012. Taatusti vielä palaamme tähän asiaan.

Sami Karhu
sami.karhu@pellervo.fi

| Sivun alkuun |