kirjaimittain.gif (7478 bytes)


OSUUSTOIMINTA MUKAAN
koulujen yrittäjyyskasvatukseen

Sekä opettajia että osuustoimintaväkeä aktivoidaan tänä vuonna osuustoiminnan saamiseksi omana yritysmallinaan mukaan koulujen opetukseen.

Osuustoiminta-lehden ja Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kesken on tehty sopimus Yhdessä yrittämään! -teemaliitteen tuottamisesta kevään aikana. Liite niveltyy Tampereen Seudun Osuustoimintakeskuksen toteuttamaan samannimiseen hankkeeseen. Myös Pellervo-Seura kytkee teeman esillä pitämiseen omaa tiedotus- ja seminaaritoimintaansa.

Löytävätkö opettajat ja osuustoiminta toisensa?

Teemaliite jaetaan sekä Osuustoiminta-lehden että Opettaja-lehden mukana niiden lukijoille. Edellisen ilmestymispäivä on 29.4.2010 ja jälkimmäisen 7.5.2010.
Opettaja-lehden kautta jakeluun tulevat mukaan kaikki opettajaryhmät peruskoulujen yläasteista (luokat 7-9) ammatilliseen opetukseen, lukioihin, korkeakouluihin ja opettajiksi opiskeleviin saakka. Noin 50 000 opettajan kohderyhmässä ovat mukana sekä kaikkien kunnallisten että yksityisten peruskoulujen opetushenkilöstö.

Ideana on esitellä tiiviisti ja kiinnostavasti yhteisyrittäjyys eli osuustoimintamalli, sen sovellutukset ja siitä tähän mennessä koulutyössä lähinnä ammattikorkeakouluissa saadut lupaavat kokemukset.

Keskeistä on opettajien ja osuustoiminta-aktiivien informoiminen löytämään toisensa ja aiheeseen jo soveltuvat opetus- ja tukiaineistot sekä yhteistyöverkostot. Teema kytketään myös suomalaisen yrittäjän päivän 5.9.2010 tapahtumiin.

Kouluyhteistyön muotoja etsitään

Tänä vuonna Pellervo-Seura tiedottaa aktiivisesti omalle kentälleen kouluyhteistyön ideasta ja toimintatavoista. Tavoitteena on herätellä myös osuustoimintayritysten edustajia olemaan paikallisesti aktiivisesti yhteydessä kouluihin.

Mahdollisia yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi osuustoiminnan yleiset esittelyt sopivilla tunneilla, luokkaretkien tutustumismahdollisuudet osuustoimintayrityksiin ja kesätyöpaikkojen tarjoaminen nuorille. Esimerkiksi Pellervon nettisivuilta löytyy myös esittelyaineistoa suomalaisen osuustoiminnan esittelyyn, samoin painettuja materiaaleja järjestöltä löytyy runsaasti.

Kansankynttilät tekivät pioneerityön

1900-luvun alkupuolella erityisesti silloiset kansakoulujen opettajat, kansankynttilät - laajalti yhdessä muun sivistyneistön kanssa - olivat levittämässä uutta kooperatiivista aatetta ympäri Suomen hyvin menestyksekkäästi.

Sittemmin sotien jälkeen asia jäi vuosikymmeniksi lähes unohduksiin eräitä maatalousalan oppilaitoksia lukuun ottamatta.

1990-luvulta alkaen myös monet ammattikorkeakoulut kuitenkin vähitellen heräsivät asialle. Monet esimerkiksi Jyväskylän Tiimiakatemiassa syntyneet oppilasosuuskunnat ovat jatkaneet toimintaansa myös opiskelijoiden valmistumisen jälkeen.

Hyvin joustava osuustoimintamalli

Osuustoimintamalli tarjoaa uusia välineitä työllisyyden, yrittäjyyden ja palveluiden parantamiseen. Osuuskuntamuodossa on yhdessä helpompi lähteä yritystoimintaan, kun kaikkea ei tarvitse osata yksin.

Tasa-arvoon ja demokratiaan tähtäävän osuustoiminta-ajattelun on myös todettu sopivan hyvin nykyajan nuorten arvomaailmaan.

Osuustoimintamallia pystytään myös joustavasti soveltamaan eri aloille ja ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin esimerkiksi työn, työttömyyden, osa-aikatyön, opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi.

1990-luvun saavutuksiin kuului työttömyysavustuksen saaminen osuuskunnan jäsenelle niiltä päiviltä, jolloin hänelle ei riitä keikkatöitä. Edellytyksenä on, että osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä. Oikeus työttömyysturvaan eli palkansaajan statuksen säilyminen perustuu siihen, kun omistusosuus yrityksestä jää alle 15 %:n. Samaa voitaisiin soveltaa muuallakin, mutta osuuskunnissa tuota lakipykälää vain on eniten käytetty. Osuuskunnan perustamiseen sinänsä riittää nykyisin jo kolme jäsentä.

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

Mahdolliset materiaalipyynnöt Pellervo-Seurasta koulutukseen ja osuustoiminnan esittelyyn: asiamies Juhani Lehto, juhani.lehto@pellervo.fi, puh. 09-47675562 tai 040-5817675.

| Sivun alkuun |