kirjaimittain.gif (7478 bytes)

UUSI LAKI, KAMPANJOITA JA TAPAHTUMIA
Osuustoimintavuosi 2012 näkyy Suomessa

MAAILMA RAKENTUU YHTEISTYÖLLÄ.
Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 aloittaa osuustoiminnan kehittämisen vuosikymmenen maailmassa. YK:n ja sen järjestöjen lisäksi teemavuotta toteuttavat osuustoimintajärjestöt ja -yritykset ympäri maailman.

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on julistanut vuoden 2012 Kansainväliseksi osuustoimintavuodeksi. Se aloittaa samalla osuustoiminnan kehittämisen vuosikymmen maailmassa.
Suomessa vuosi tulee näkymään monine tapahtumineen ja kampanjoineen. Erityisen tärkeää on osuustoimintamallin tunnettavuuden parantaminen.


Alkanut osuustoimintavuosi on ensimmäinen Kansainliiton ja YK:n historiassa. Kuitenkin YK, työjärjestö ILO ja maatalousjärjestö FAO ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä osuustoimintajärjestöjen kanssa.

YK:n yleiskokous on julistuksessaan korostanut osuustoiminnan maailmanlaajuista merkitystä yhteiskunnan ja talouden kehittymisessä. Maailmanjärjestö on painottanut, että osuuskunnilla on vaikutusta erityisesti maailman köyhyyden vähentämisessä, työllisyyden parantamisessa ja ihmisten sopeutumisessa yhteiskuntaan.

Kesätöitä nuorille 2012

YK luonnehtii osuuskuntia: ne ovat omaan apuun perustuvia yrityksiä, joissa niiden jäsenten tarpeet kohtaavat. Ne edistävät työllisyyttä ja tasapuolista aluekehitystä. Osuuskunnat myös edistävät ihmisten kotoutumista yhteiskuntaan. Suomessa se on erityisen tärkeää työelämään tulevan nuorison ja maahanmuuttajien kohdalla.


ERITYISHUOMIO NUORIIN JA KOULUIHIN!
Erityisen tärkeää on kiinnittää nyt huomiota nuorten osuustoimintatietämyksen parantamiseen. Jos osuustoiminnan ideasta, kokemuksista ja toimintatavoista päästään aidosti kertomaan, nuoret kyllä kiinnostuvat asiasta ja tärkeä tulevaisuuteen tähtäävä keskustelu käynnistyy. –Kuvassa ammattikoululaisia moottorisahan ketjun teroitusta opiskelemassa. Kuva Tapani Lepistö
Suomen osuustoimintajärjestöt toteuttavat yhdessä ot-yritysten kanssa nuorten kesätyökampanjan 2012 tavoitteena työllistäminen ja harjoittelupaikkojen järjestäminen aiempaa paremmin.

Osuustoiminta esille kouluissa

Lisäksi kouluyhteistyötä kehitetään lähivuosina. Ot-mallia tehdään tunnetuksi yrittäjyyskasvatuksen periaatteiden mukaan kaikissa koulumuodoissa. Yritysten edustajia kannustetaan ottamaan aktiivisesti yhteyksiä ja vierailemaan kouluissa omalla toimialueellaan. Pellervo ja Osuustoiminnan neuvottelukunta pystyvät tarjoamaan kalvosarjat ja muut materiaalit tähän työhön.

Suomalaisen osuustoiminnan tärkeä yhteinen alkavan vuosikymmenen tavoite on osuustoiminnan saaminen mukaan koko suomalaiseen koulujärjestelmään. Parhaiten osuustoiminnan opetus on viime vuosikymmeninä edennyt ammattikorkeakouluissa, joissa siitä on saatu hyvin myönteisiä ja lupaavia kokemuksia.

Erityisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia on vienyt osuustoiminta-ajattelua pitkäjänteisesti käytäntöön. Toimintamalli, jossa opiskelijat perustavat toimivia harjoitteluosuuskuntia, on levinnyt ensin Suomen ammattikorkeakouluihin ja viime vuosina myös useisiin Euroopan maihin (OT 3/11).

Tiimiakatemian perustaja ja päävalmentaja Johannes Partanen sai kehittämästään sosiaalisesta innovaatiosta opetusneuvoksen arvon. Myös Pellervo palkitsi hänet kultaisella Gebhardilla.


Tiimiakatemian malli on osoittautunut opiskelijoille poikkeuksellisen motivoivaksi. Osuustoiminta myös helpottaa ja madaltaa monen nuoren kynnystä ryhtyä yrittäjäksi yhdessä. Myös ammattikouluja on nyt osin heräämässä huomaamaan osuustoiminnan tarjoaman vaihtoehdon.

On olemassa muitakin kuin vain yksi tapa harjoittaa liiketoimintaa. Kansainvälistyvässä taloudessa menestyy yleensä parhaiten se, joka pystyy tekemään hyvää yhteistyötä muiden kanssa. Siihen nimenomaan osuustoiminta harjaannuttaa.

Tukea opetukselle ja tutkimukselle

Myös yliopistoissa osuustoiminnan opetus ja tutkimus on viime vuosina edennyt merkittävästi. Se tulee näkyviin myös osuustoiminta-aiheisten väitöskirjojen kasvuna vuosikymmeniä kestäneen laman jälkeen.

Nykyisin osuustoimintaa käsitteleviä väitöksiä hyväksytään vuodessa yhtä paljon kuin 1980-90-luvuilla vuosikymmenessä. Esimerkiksi viime syksynä valmistuivat oikeustieteen lisensiaatti Seppo Pöyhösen (OT 5 ja 6/11) ja kansatieteilijä Martti Puhakan väitöskirjat.

Suomalaiset osuustoimintajärjestöt ja -yritykset ovat vuosina 2005-11 tukeneet opetusta ja tutkimusta monin eri apurahoin yhteensä reilulla 1,6 miljoonalla eurolla. Se tulee lähivuosina jatkumaan Osuustoiminnan neuvottelukunnan koordinoidessa rahoitusta.

Esim. osuustoiminnan verkko-opiskelu, Co-op Network Studies, on kehittynyt hyvin. Se on useiden yliopistojen yhteishanke, jota Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Mikkelissä hoitaa.

Uusi laki tulossa

Oikeusministeriön luonnos uudeksi osuuskuntalaiksi oli laajalla lausuntokierroksella 10.2.2012 saakka. Osuustoiminnan edustajat ovat viime vuosina olleet mukana sen valmisteluissa.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys eduskunnalle julkistetaan jo tämän kevään aikana. Uuden lain ennakoidaan tulevan voimaan ensi vuoden alkupuolella.

Maailma rakentuu yhteistyöllä

Vuoden aikana toteutetaan laaja yhteinen tiedotuskampanja teemalla ”Maailma rakentuu yhteistyöllä”. Se näkyy monipuolisesti osuustoiminnan julkaisemissa lehdissä, nettisivuilla ja tiedotuksessa.

Pellervo ylläpitää jatkuvasti päivittyviä osuustoimintavuoden nettisivuja osoitteessa www.osuustoiminta.coop/2012. Sivuilta löytyy mm. Osuustoiminta tutuksi -tietopankki, Suomen 300 suurinta osuustoimintayritystä eli Finnish 300+ ja kalvosarjoja esittely- ja opetuskäyttöön. Sieltä löytyy myös linkkejä kansainvälisiin videoihin osuustoiminnasta.

Ihmisiä rohkaistaan osallistumaan

Ulkoasiainministeriö asetti kesäkuussa 2011 YK:n osuustoimintavuoden Suomen toimikunnan. Siinä ovat mukana osuustoiminnan, tutkimuksen ja valtion edustajat. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n suomalainen hallituksen jäsen, yhteysjohtaja Anne Santamäki.

Vuoden tavoitteena on edistää tietämystä osuustoiminnasta, herättää ja rohkaista tavallisia ihmisiä toimimaan ot-yrityksissä ja kannustaa eri maiden hallituksia luomaan suotuisa toimintaympäristö osuuskuntien perustamiselle ja kasvulle.

Tarkoitus on pysyvästi parantaa osuustoiminnan yhteiskunnallista asemaa ja lisätä sen tunnettavuutta.

Suomalaisten osuuskuntien ja keskinäisten yritysten jäsen- eli omistajamäärä on noussut jo yli seitsemän miljoonan. Suomen asukasmäärään suhteutettuna maamme on kymmenessä vuodessa noussut maailman ykköseksi. Sama näkyy myös ICA:n tekemässä uusimmassa maailman suurimpien ot-yritysten liikevaihtojen vertailussa, joka löytyy netistä, www.global300.coop

Pääjuhla 21. maaliskuuta

Osuustoimintavuoden pääjuhla järjestetään keskiviikkona 21. maalikuuta Finlandia-talossa Helsingissä. Mukana sen järjestelyissä ovat kaikki Suomen valtakunnalliset osuustoimintajärjestöt ja suurimmat ot-yritykset.
Myös muutamia alueellisia tapahtumia on tulossa. Myös suurimmat ot-yritykset, kuten S-ryhmä ja OP-Pohjola järjestävät omat valtakunnalliset tapahtumansa. OP-Pohjola-ryhmä juhlii toukokuussa myös 110-vuotista toimintaansa eri puolilla maata.

Mauno-Markus Karjalainen

| Sivun alkuun |