kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Maailma rakentuu yhdessä yrittämällä

YK julisti vuoden 2012 historian ensimmäiseksi Kansainväliseksi osuustoimintavuodeksi. Maailmanjärjestö katsoo, että osuustoiminnalla on tärkeä merkitys yhteiskuntien taloudellis-sosiaaliselle kehitykselle. Tavoitteena on lisätä osuustoiminnan tunnettuutta, rohkaista ihmisiä toimimaan osuuskunnissa ja kannustaa hallituksia rakentamaan suotuisa toimintaympäristö osuustoimintayritysten perustamiselle ja kehittymiselle. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret.
Samalla avattiin myös osuustoiminnan kehityksen vuosikymmen. Tavoitteena on saavuttaa asema nopeimmin kasvavana yritysmallina maailmassa vuosikymmenen lopulla.

YK:n pääviesti tiivistyy neljään kohtaan: osuustoiminta on menestyvää liiketoimintaa ja arvopohjaista yritystoimintaa sekä osuuskunnat ovat innovatiivisia ja osuuskunnat ovat myös jäsentensä ohjauksessa.
Mittaluokka yllättää. Maailman 300 suurinta osuustoimintayritystä edustavat 1.600 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokoista liikevaihtoa. Se on samaa kokoluokkaa Kanadan talouden kanssa. Osuuskuntien jäseninä on noin miljardi ihmistä. Se työllistää 100 miljoonaa ihmistä eli enemmän kuin monikansalliset yritykset yhteensä. Maailman elintarviketaloudessa osuustoiminnalla on erityisen suuri merkitys. Osuustoiminta koskettaa suoraan tai välillisesti puolta maailman ihmisistä.

Myös me suomalaiset olemme mukana YK:n Kansainvälisen osuustoimintavuoden ja sitä seuraavan osuustoiminnan kehityksen vuosikymmenen läpivienneissä. Onhan Suomi maailman osuustoiminnallisin maa; yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on mukana osuuskunnissa tai niihin rinnasteisissa keskinäisissä vakuutusyrityksissä.
Meidän on kerrottava myös nuorille sukupolville, keitä me olemme ja mitä me edustamme. Ottakaamme tämä yhteiseksi tehtäväksi ja toteuttakaamme se heti miten kukin omassa lähipiirissämme.
Osuustoiminta on yhteinen asia.
Osallistumalla sen oivaltaa!


Sami Karhu
sami.karhu@pellervo.fi

www.osuustoiminta.coop/2012

| Sivun alkuun |