kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Uusia osuuskuntia tarvitaan
maatilayrittäjien toiminnan tueksi

Uusista osuuskunnista tuottajaosuuskunta on esimerkiksi reisjärveläinen Osuuskunta Koneasema Future, joka tekee pääasiassa maatalousurakointia. Myös puimuri- ja kuivuriosuuskuntia löytyy eri puolilta maata, mm. Hailuodosta (OT 4/11). Kiinnostava esimerkki on myös viiden tuusulalaisen viljelijän syksyllä 1993 perustama Tuusulan Osuuspuristamo öljypellavan jalostamiseen ja markkinointiin.

Elämys-, luonto- ja maaseutumatkailun ympärille verkottuneita erilaisia osuuskuntia toimi jo vuonna 2008 yli 60 (OT 4/08). Myös kunnat ovat olleet osaltaan tukemassa niiden käynnistymistä. Mutta koko kuntakenttä on tällä hetkellä tunnetusti poikkeuksellisen sekavassa tilanteessa.

Inhimillinen vaihtoehto

Toistaiseksi aivan liian vähälle huomiolle on jäänyt pienosuuskuntamallin käyttäminen maatilayrittäjien yhteistyömallina. Mutta kukaan ei toistaiseksi ole lähtenyt viemään hyvää asiaa käytännössä laajemmin eteenpäin.

Maatilat pystyisivät ennakkoluulottomasti tehostamaan tuotantoaan ja koneiden käyttöä, jakamaan työkuormaa, alentamaan kustannuksia ja säästämään pääomia pienosuuskuntamallilla. Muutamia hyvin toimivia esimerkkejä tosin jo löytyy (Uusi osuustoiminta-liite 2/11: Suuret + pienet osuuskunnat lupaavin tulevaisuuden toimintamalli).

Lähiruoka markkinoille

Pienosuuskuntamalli pystyttäisiin sovittamaan osin myös nykyisten suurosuuskuntien sateenvarjon alle, jos molemmin puolin löytyy riittävästi kaukokatseisuutta ja joustavuutta. Mallia pystyttäisiin käyttämään myös kanavana tuottaa aidosti paikallisia tuotteita eli lähiruokaa, jonka kysyntä kasvaa selvästi.

Nykyisin vallalla olevasta osakeyhtiömallista osuuskuntamalli poikkeaa ainakin paremman paikallisen yhteisöllisyyden ja juridisen muotonsa ansiosta.

Nykyisessä lainsäädännössä yritysmallit liukuvat osin myös päällekkäin, ja myös yhtiömuodon vaihtaminen puolin ja toisin onnistuu. Osuuskuntamallissakin ääniosuutta pystytään nykyisin tarvittaessa porrastamaan, jos osuuskuntaan esimerkiksi panostetaan pääomia erisuuruisesti. Monessa muussakin seikassa lainsäädäntö pyrkii joustavasti ottamaan huomioon ihmisten erilaiset tarpeet.
Useilla muillakin aloilla pienosuustoiminnan kehittämiselle olisi samalla tavalla selvää tarvetta, mutta vetureita puuttuu.

Mauno-Markus Karjalainen

Markkinoiden kova logiikka kannattaa osata »
Uusia osuuskuntia tarvitaan maatilayrittäjän toiminnan tueksi »
Osuustoimintaa löytyy kaikkien suomalaisten tarpeisiin »

| Sivun alkuun |