kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Tauno Uitto ja Seppo Rytivaara
Pellervon valtuuskunnan johtoon

Maanviljelysneuvos Tauno Uitto Tyrnävältä valittiin joulukuussa Pellervo-Seuran valtuuskunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Hän on mm. Valion hallituksen varapuheenjohtaja ja aiempi Pellervon valtuuskunnan varapuheenjohtaja.
Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin palveluosuustoimintaa edustava Kainuun Osuuspankin toimitusjohtaja Seppo Rytivaara Kajaanista.


Tauno Uitto, Seppo Rytivaara, Seppo Paavola, Martti Asunta ja Tiina Linnainmaa.

Valtuuskunnan puheenjohtajana Erkki Vähämaan jälkeen vuodesta 2009 toiminut maatalousyrittäjä Tiina Varho-Lankinen oli jo kesällä ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä puheenjohtajaa valittaessa.

Martti Asunta jatkaa
puheenjohtajana

Pellervon hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Metsäliittoa edustava metsäneuvos Martti Asunta Ylöjärveltä ja varapuheenjohtajaksi osuusmeijereitä edustava maatalousyrittäjä Tiina Linnainmaa Hämeenkyröstä.

Ikäpykälän vuoksi Pellervon hallituksesta pois jääneen, jalasjärveläisen maanviljelysneuvos Martti Selinin paikalle 9-jäseniseen hallitukseen valittiin maanviljelijä Seppo Paavola Kaustiselta. Paavolan luottamustehtäviä ovat mm. Itikka Osuuskunnan ja Atria Oyj:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajuudet.

Hallituksesta erovuorossa olleet kolme seuraavaa valittiin uudelleen: Osuuspankki Raaseporin toimitusjohtaja Lars Björklöf, Lähivakuutus osuuskunnan ja Lähivakuutus Keskinäisen Yhtiön toimitusjohtaja Erkki Moisander Varkaudesta ja professori Salme Näsi Tampereelta. Toimikaudet ovat kolmevuotisia.

Järjestöstrategia
uusittiin 6 vuodeksi

Valtuuskunta hyväksyi Pellervo-Seuran uuden strategian vuosiksi 2012-2017. Strategian pohjana on kenttäkierros, jossa käytiin viime vuonna tapaamassa laajalti osuustoimintayritysten johtoa ja johtavia luottamushenkilöitä.

Uusitussa strategiassa tuodaan voimakkaasti esille osuustoiminnan tutkimus, opetus ja kehittäminen, osuuskuntamallin tunnetuksi tekeminen, yhteistyö oppilaitosten kanssa ja suotuisten toimintaedellytysten rakentaminen osuustoimintayritysten perustamiselle ja kehittymiselle. Oheinen kaavio tiivistää strategian ydintavoitteet.


PELLERVON STRATEGIAN 2012-2017
NELJÄ TOISIAAN VAHVISTAVAA PILARIA

Pellervo-Seuran tehtävänä on nostaa seuraavina vuosina suomalainen osuustoiminta
aiempaa vahvempaan nousukierteeseen.
Järjestöstrategian tavoitteiksi täsmennettiin, että osuustoiminnan kilpailuedut ovat
täysimääräisesti käytössä (pilari 1.), että osuustoimintamalli on riittävän tunnettu ja
kiinnostava (pilari 2.), että osuuskuntaa hyödynnetään Suomessa laajalti yritystoiminnan
välineenä (pilari 3.) ja että osuustoiminnan yhteiskunnalliset toimintapuitteet ovat
jatkuvasti kunnossa (pilari 4.).

Osuustoiminnan
vuosikymmen

Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n hallituksen jäsen, järjestöneuvos Anne Santamäki SOK:lta kertoi kokouksessa Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) julistamasta Kansainvälisestä Osuustoimintavuodesta 2012.

YK ja sen järjestöt kansainvälinen työjärjestö ILO ja maatalousjärjestö FAO ovat jo pitkään pitäneet kansainvälistä osuustoimintaliikettä tärkeänä kumppaninaan niiden pyrkiessä yhteistyössä pitkäjänteisesti ratkomaan maailman valtavia sosio-ekonomisia kehitysongelmia.

Anne Santamäki sanoi pitävänsä juhlavuotta ainutlaatuisena tilaisuutena saada osuustoimintaa nyt esille. Se ei myöskään jää vain tähän teemavuoteen, vaan vuosi aloittaa osuustoiminnan vuosikymmenen.

Santamäen mukaan suomalaiset nuoret ovat kiinnostuneita osuustoiminnasta, ja se vastaa hyvin heidän arvojaan, mutta valitettavasti he eivät sitä tunne. Siksi osuustoiminnasta tulisi kertoa jo kouluissa. Mutta myös osuustoimintayritysten kannattaa aktivoitua oppilaitosyhteistyöhön (ks. OT 6/11).

Osuustoimintavuoden 2012 pääjuhla Suomessa järjestetään Helsingissä Finlandia-talossa keskiviikkona 21.3.2012 iltapäivällä. Se korvaa tämänvuotisen Pellervon Päivän seminaarin, mutta Pellervo pitää vuosikokouksensa samassa yhteydessä aamupäivällä.

Teemavuonna järjestetään myös maakunnallisia tapahtumia. Anne Santamäki suosittaa paikallisten osuustoimintayritysten yhteisiä tapahtumia. Muutamia sellaisia onkin jo hankkeilla ja seuraamme niitä tässä lehdessä.

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

Lisää YK:n kansainvälisestä osuustoimintavuodesta 2012:
www.osuustoiminta.coop/2012
www.2012.coop
http://social.un.org/coopsyear

| Sivun alkuun |