Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop-Finland:
Kolmen jäsenen vaatimuksesta pidettävä osuuskuntalaissa kiinni

Vähintään kolmen jäsenen vaatimuksesta tulee pitää kiinni myös osuuskuntalakia uudistettaessa, katsoo Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ry lausunnossaan oikeusministeriölle. Yhdistys on suomalaisten pienosuuskuntien neuvojien ja työosuuskuntien yhteenliittymä, jonka tavoitteena on edistää pienosuuskuntien toimintaedellytyksiä.

– Ehdotuksessa luovutaan kolmen jäsenen vähimmäismäärästä, perustelujen mukaan siksi, että se vaikeuttaa tarpeettomasti perustamista ja vaatimusta voidaan käytännössä kiertää. Osuustoiminnan keskeisiin eroihin muihin yritysmuotoihin nähden kuitenkin kuuluu kaikkialla maailmassa se, että kyse on yhteistoiminnasta, usean jäsenen yhteisten tavoitteiden ajamisesta. Yhden jäsenen osuuskunta on ajatuksellisesti järjetön ja käytännössä tarpeeton, puheenjohtaja Pekka Pättiniemen allekirjoittamassa lausunnossa perustellaan.

– Perusteluissa mainittu vähimmäisjäsenmäärän kiertomahdollisuus ei liene käytännössä ole ollut mikään ongelma, eikä sitä ole esiintynyt merkittävästi.

– Yhden hengen tai yhden yhteisön yrityksen tarpeisiin on jo nyt olemassa hyvin käyttökelpoiset ammatin- tai elinkeinonharjoittaja taikka osakeyhtiö, joten yhden jäsenen osuuskunnalle ei ole mitään syytä. Kolmen jäsenen vaatimus toki vaikeuttaa perustamista, mutta ei tarpeettomasti.

Oma identiteetti säilytettävä

– Vakiintuneen kielenkäytön mukaan osakkeita ja osakepääomaa on ollut vain osakeyhtiöissä, lausunnossa katsotaan. – Ehdotettu sijoitusosuuksien sääntelyn selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen suhteessa osakeyhtiölakiin sinänsä on tervetullutta ja kannatettavaa, mutta olisi vielä tarkoin harkittava, onko syytä muuttaa ja sekoittaa kieleen vakiintuneita, eri yritysmuotoja hyvin kuvaavia termejä.

– Entinen sijoitusosuus ja sijoituspääoma erottaa osuustoiminnallisen yrityksen riittävästi osakeyhtiöstä. Perusteluissa mainitaan, että sijoitusosuus on jäänyt vähäiselle käytölle, mikä pitänee paikkansa, mutta termin muuttaminen osakkeeksi tuskin mitenkään sinällään lisää sen käyttöä.

– Nykyisin jäsenyyttä ei voida siirtää toiselle edes sääntömääräyksellä, ainoastaan jäsenyyteen liittyvä oikeus, kuten osuusmaksun tuottama oikeus. Siirronsaajan on erikseen haettava jäsenyyttä osuuskunnalta. On edelleen pidettävä tiukasti kiinni siitä osuustoiminnan keskeisestä periaatteesta, että jäsenyys ei ole siirrettävissä eikä luovutettavissa.

– Osuustoiminta perustuu jäsenten keskinäiseen yhteyteen, ja osuuskunnalle on siksi annettava mahdollisuus ja velvollisuus aina tietoisesti ja harkitusti päättää uuden jäsenen hyväksymisestä. Tämä romuttuisi, jos säännöissä voitaisiin hyväksyä jäsenyyden siirto toiselle. Taloudellinen oikeus on siis siirrettävissä, mutta jäsenyys ei missään tapauksessa. Laissa on säilytettävä jäsenyyden luovuttamisen kielto
.


| Sivun alkuun |