Yrittäjyyskasatuksen seurantatutkimus vuosilta 200-2010
Osuuskuntayrittäjyys sai poikkeuksellisen hyvät arviot  

Kuva Arki Korkala

YHTEISTYÖ KANTAA ETEENPÄIN.
Monille ammattiryhmille kuten käsityöläisille ja useille muille luoville aloille osuuskuntamalli tarjoaa luontevan väylän päästä eteenpäin ja saada tietoa ja tukea toisilta samanhenkisiltä. Arkistokuvassa tamperelaisen Osuuskunta Ateljeekadun käsintekijöitä edestä lukien: Maija Onnela, Riina Hyypiä ja Sini Hatu.
Valtakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen koonti ja arviointi YKOONTI-hanke kokoaa yhteen ja arvioi yrittäjyyskasvatushankkeiden laadullisia ja määrällisiä onnistumisia vuosilta 2000-2010. Oppilaita kiinnostava ja hyvin motivoiva osuuskuntayrittäjyys sai tuoreessa tutkimuksessa poikkeuksellisen hyvät arviot.

Hanke on osa Opetushallituksen Yrittäjyyskasvatuksella ja -osaamisella muutosvoimaa -kehittämisohjelmaa. Se alkoi syyskuussa 2010 ja jatkuu syksyyn 2012 saakka. Tutkimuskohteena ovat 2000-2010 toteutetut yrittäjyyskasvatuksen teemaan liittyneet ESR-osarahoitetut hankkeet.

YKOONTI lähetti verkkokyselyn kaikkiaan 1160:lle yrittäjyyskasvatushankkeissa mukana olleelle helmi-maaliskuussa 2011. Vastauksia tähän kyselyyn saatiin 471 ympäri Suomea, yhteensä 30:stä eri yrittäjyyskasvatuksen hankkeesta. Lisäksi tehtiin 72 puhelinhaastattelua teemahaastatteluina kesä-elokuussa 2011.

Mukana olleiden 30 hankkeen yhteenlaskettu ESR-rahoituksen osuus oli 18,5 miljoonaa euroa. Hankkeen tuloksia on esitelty hyvin monissa tilaisuuksissa ympäri Suomea ja kansainvälisestikin.

Alkuhämmennys
laantumassa

Viimeisin isompi tilaisuus oli joulukuussa 2011, jossa projektipäällikkö Anne Gustafsson-Pesonen esitteli Yrittäjyyskasvatukseen uusia suuntia -työpajaan osallistujille laadullisen tutkimusosion tuloksia. Niiden mukaan yrittäjyyskasvatusta kohtaan valinnut hämmennys on asteittain laantunut tai ainakin laantumassa.

Nyt myös ymmärretään huomattavasti paremmin, että yrittäjyyskasvatus voidaan nähdä laajempana osana koko koulun ja opettajan työtä.

Haasteina ja esteinä hyvälle yrittäjyyskasvatuksen jalkautumiselle ovat edelleen koulujen jäykähköt rakenteet, pessimistinen asenne yrittäjyyttä kohtaan, tietynlainen kontrollin ja hallinnoinnin halu, liiallinen yksintekemisen kulttuuri ja se, ettei työyhteisö välttämättä jousta uudenlaiseen toimintatapaan.

Opetussuunnitelmia ei välttämättä osata lukea, vaan edelleen melko tiukasti tuijotetaan tuntijakoa. Opetus on tietopohjaista ja valitettavasti yrittäjyyskasvatus mielletään vain bisneksen tekemiseksi tai sen määrittely on edelleen epäselvää. Yrittäjyyskasvatusta ei sittenkään välttämättä osata mieltää osaksi kaikkea opetusta ja työtä.

Keskustelu ja
yhdessä tekeminen

Uusia pedagogisia oivalluksia hankkeista on kertynyt pitkä lista. Niistä vahvasti esille näyttäisi nousevan osuuskuntayrittäjyys osana yrittäjyyteen tukevaa opetusta.

Joukossa ovat mm. TOY- eli työssäoppiminen yrittäjänä -malli, osuuskuntamalli, yrittäjyyskasvatuksen mittaristo, Nuori Yrittäjyys -malli, Yrittäjyys-tehdas ja Salon keikkailublogit. Hankkeissa on annettu työelämälle ääni erilaisissa tilaisuuksissa, luotu putkia työssäoppimiseen, lisätty kansainvälisyyskasvatusta ja kokeiltu kummiyritystoimintaa.

Vastaajat uskovat dialogiin ja yhdessä tekemiseen. Näihin esimerkiksi Jyväskylän Tiimiakatemian käyttämä osuuskuntamalli vastaa hyvin.

YKOONTI-hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjät ry:stä (pj.), Tea Rasi Educode Oy:stä (vpj.), Pasi Hieta Oulun yliopiston normaalikoulutusta, Tarja Römer-Paakkanen Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, Jaana Seikkula-Leino Turun yliopistosta ja Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Jussi Pihkala OKM:stä, Virpi Utriainen YES-keskuksesta ja Minna Taivasalo-Salkosuo OPH:sta. Osuustoimintajärjestöillä ei ole edustajaa ohjausryhmässä.

Professori Paula Kyrön lisäksi Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksesta hankkeessa ovat mukana mm. hankkeen projektipäällikkö ja tutkija, koulutusjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen, tutkimusjohtaja Jari Handelberg, vanhempi tutkija Pertti Kiuru ja yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija, koulutuspäällikkö Outi Hägg.

Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Anne Gustafsson-Pesonen, anne.gustafsson-pesonen(at)aalto.fi, puh. 040 834 4217.
Lisää yrittäjyyskasvatuksesta ja osuustoiminnan kouluyhteistyöstä sivulla 30
.


| Sivun alkuun |