Osuustoimintaprofessuuri avaa
kehityksen vuosikymmenen

Tervetuloa osuustoiminnan kehityksen vuosikymmenelle! Se ulottuu vuoteen 2020 saakka ja on suoraa jatkoa YK:n kansainväliselle osuustoimintavuodelle 2012.

Kansainvälisen osuustoimintaliiton organisoiman vuosikymmenen tavoitteena on nostaa jäsenten tietoisuus, osallistuminen sekä osuustoimintayritysten johtamisopit uudelle tasolle. Osuustoiminnasta on tarkoitus tehdä taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävän kehityksen mallioppilas; tehtävä ei voi olla mahdoton tässä mullistusten maailmassa. Osuustoimintayritysten juridisten ja muiden julkisten puitteiden sekä pääomahuollon keinojen kehittäminen ovat olennaisia kasvua vaativassa taloudessa. Keskiössä on osuustoiminnan oman identiteetin kehittyminen ja kyky viestiä siitä.

 

Tavoitteena on olla vuonna 2020 tunnustettu, johtava ja maailman nopeimmin kasvava yritysmalli, joka on ihmisten ensisijainen valinta.
Nämä ovat hyviä maaleja myös Suomessa. Laajalla kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä voimme onnistua.
Arvopohjassa on kyse ihmiskuvasta. Kuten 1800-luvun lopulla muotoiltiin: ”Ihmiset asettuvat katsomaan talouselämää toisesta näkökulmasta kuin klassinen kansantaloustiede, jonka mukaan talous on pidäkkeetöntä kaikkien taistelua kaikkia vastaan”.
Yhteistyötä, kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta korostavalle arvopohjalle voi rakentaa ylivoimaisia kilpailuetuja ja jäsenarvoa. Se on myös yhteiskuntavastuun kestävä perusta.

 

Kun aatteemme on tällainen, miten sen pohjalle rakennettuja yrityksiä johdetaan? Siinäpä onkin kysymys. Siksi osuu kuin nappi silmään, että Osuustoiminnan neuvottelukunta päätti YK:n osuustoimintavuoden ja kehityksen vuosikymmenen tavoitteita varten lahjoittaa varat Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle viisivuotiseen osuustoimintayritysten johtamisen professuuriin.

Tarkoituksena on tuottaa uutta ja luotettavaa tietoa osuustoiminnallisesta liikkeenjohtamisesta sekä hallinnon kehittämisestä. Professuurin haltijaksi on tulossa kauppatieteen tohtori Iiro Jussila.

On tärkeää, että koko osuustoiminta on mukana samassa hengessä niin kuin oli edellisessäkin lahjoitusprofessuurissa 47 vuotta sitten. Tehtävä on muuten edelleen voimissaan Helsingin yliopistossa! On tärkeää, että oppituoli on toimialariippumaton. Osuuskuntien johtaminen ei ole yhdestä puusta, mutta toki yritysmallin demokraattinen pohja on syvällinen yhteinen perusratkaisu.
Meillä on tutkittu osuustoimintaa usealla tieteenalalla. Se on olennaista myös jatkossa. Tässä ajassa on kuitenkin erityinen tarve vahvistaa osuustoimintamallin liiketaloudellista ymmärtämistä.

Tietenkään yksi professori ei voi yksin ratkaista kaikkia kysymyksiä, mutta yhteistyöllä voidaan päästä pitkälle sekä kansallisesti että kansainvälisissä hankkeissa.

Varmaan jo huomasit, että käsissäsi oleva lehti on saanut uuden muodon uutta aikaa varten. Ulkoasu on uudistettu ja toimituslinjaa viilattu. Ilmeen raikastuksen tavoitteena on keventää lukukokemusta, varsinkin kun asia on usein melko tavalla keskittymistä vaativaa.

Osuustoiminnan ääni kuuluu eläväisten haastattelujen muodossa. Kuviin panostetaan aiempaa enemmän. Erillinen Uusi osuustoiminta –liite lakkaa ja uuden yrittäjyyden asiat ovat osa päälehteä; kehitys on kehittynyt ja asiat yhdentyneet. Lehti valmistautuu sähköiseen maailman siten, että jatkossa sitä voi lukea vaikkapa kännykästä. Lehden luja perusta on sama kuin on ollut vuodesta 1908: ammattilehti, joka keskittyy osuustoimintayritysten hallintoon, johtamiseen ja osuustoiminnalliseen keskusteluun.

Lehden mukana tulee jatkossakin moninaisia lisämateriaaleja Pellervon taloustutkimukselta, Suomen Gallup Elintarviketiedolta ja PI-Johtamiskoululta, joilla voi luoda monipuolisen tutkakuvan osuustoimintayritysten ydinkysymyksistä ja toimintaympäristöstä.

Kiitos uudistuksen läpiviennistä Pellervon toimiston ammattitaitoiselle tiimille.

Toivomme, että pidätte lopputuloksesta.

 

Takaisin etusivulle »

Sami Karhu
toimitusjohtaja
Pellervo-Seura