ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Eheytymisiä!

Osuustoiminnan järjestörakenteen uudistamisen tahtotila on nyt ilmaistu. Pääosa linjauksista ja päätöksistäkin on nyt tehty.

Puolitoista vuotta toiminut Osuustoiminnan neuvottelukunta jatkaa rekisteröimättömänä osuustoiminnan yhteistyöfoorumina. Se suuntaa osuustoiminnan yleisiin ja yhteisiin asioihin. Neuvottelukunnan työtä kehitetään sen sääntöjä ja työskentelytapoja täsmentämällä.

Pellervo-Seura jatkaa ja koordinoi työnsä neuvottelukunnan kanssa. Pellervon työn erityinen painopiste on maaseudun ja maaseutumaisten kaupunkien osuustoiminnan edistämisessä. Tähän liittyen Pellervo toimii vahvasti myös pienosuustoiminnan edistämisessä. Osuustoiminnan yleisissä kaikkia yhdistävissä asioissa Pellervo toimii Osuustoiminnan neuvottelukunnan kautta, jotta varmistetaan osuustoiminnan yksimielisyys. Tästä mallista oli menestyksellinen esimerkki neljä vuotta kestänyt osuuskuntalain uudistus.

Pellervon vuosikokous teki omalta osaltaan merkittäviä päätöksiä. Se nimitti valtuuskunnan, jossa on 24 jäsentä entisen 36 sijaan. Osana säästötalkoita vanha valtuuskunta kun jätti paikkansa kokonaisuudessaan täytettäväksi viime maaliskuussa. Pellervon säännöt ovat varsin joustavat. Pellervoa voi ohjata niiden puitteissa moneen suuntaan. Valtuuskunta päätti kuitenkin käydä säännöt läpi katsoakseen muutostarpeet. Suunnitelmissa on ollut Pellervon omaisuuden osittainen säätiöiminen. Asia selviää tämän vuoden aikana.

Pellervon 103-vuotias yhteistoiminnan liekki sai happea. Pellervo uskoo ihmiseen, omatoimisuuteen ja yhteisvastuuseen. Pellervo kylvää tiedon ja taidon siemeniä. Pellervo on tahtoa ja uskoa huomiseen. Pellervo on aatetta ja idealismia. Pellervo-Seura haluaa, että sen kaikki jäsenet ovat jäsenenä jatkossakin. Järjestö myös jatkaa jäsenhankintaa. Pellervo tarjoaa jatkossakin yhteistyöfoorumin suomalaisille osuuskunnille pienimmästä suurimpaan. Pellervo-Seuran työntekijämäärä laskee, mutta järjestöllä on toimintaedellytykset.

Yhteistä tekemistä riittää. Osuustoiminnan neuvottelukunta on pureutunut osuustoiminnan opetukseen ja tutkimukseen korkeakouluissa ja yliopistoissa sekä osuuskuntien asemaan kilpailupolitiikassa. Uusia pitkäkantoisia asioita tulee ohjelmalistalle jatkossa. Pellervolla ovat suoran jäsenpalvelun lisäksi päällimmäisenä EU-vaikuttaminen, osuustoiminnan juurruttaminen valtion ja kuntien elinkeinopolitiikkaan, yritysneuvojien osuustoimintaosaaminen, oppilaitosten osuuskuntavalmiudet sekä osuustoiminta yrittäjyyskasvatuksen osana. Osuustoiminnalle on yhteiskunnallinen tilaus.

Osuustoiminnan järjestöllinen eheytyminen etenee näin myönteisesti. 1910-luvulla auenneet rajalinjat kuroutuvat vähitellen umpeen. Uudistus selkeyttää rooleja, putsaa ilmaa ja luo taloudellisesti toimivat puitteet osuustoiminnan edistämistyölle. Miljoonien jäsenyyksien osuustoiminnalla on tahtoa ja hyvät välineet viedä asioita eteenpäin. Tästä jatketaan.

Sami Karhu
sami.karhu@pellervo.fi

| Sivun alkuun |