uotsivu.gif (3732 bytes)


HALLITUKSEN JÄSEN
- tiedäthän vastuusi?

Osuuskuntaa perustettaessa valitaan ensimmäinen hallitus. Liian usein hallituksen jäsenyys syntyy hetken mielijohteesta tai vain muiden jäsenten pyynnöstä. Hallituksen jäsenyys kuulostaa hienolta ja tuntuu hyvältä toimia luottamusasemassa, siis miksi ei suostuisi?

Mutta minkään yrityksen hallitus - yritysmuodosta riippumatta - ei kuitenkaan ole vain juttuseura tai päiväkahvikerho. Hallituksen vastuulla on aina yrityksen hallinto ja talousasioiden hoito. Siksi hallituksen jäsenehdokkaan on syytä harkita omaa jäsenyyttään tarkoin. 
Harkintaa tehdessään voi esittää itselleen kaksi kysymystä: "Millaisessa vastuussa olen osuuskunnan hallituksen jäsenenä?" ja "Mitä asioita kuuluu hallituksen toimenkuvaan?" Suostumustaan ei kannata antaa ennen kuin itse tietää vastaukset molempiin. 

OIKEA ASENNE - tieto ja aktiivisuus

Hallituksen jäsenenä huolehdi, että se kokoontuu säännöllisesti ja osallistu myös itse kokouksiin mahdollisimman säännöllisesti. Pidä huolta, että hallitus on luonut selkeät toimintatavat eri asioiden hoitamiseen ja että asioiden hoitamista on mahdollisuuksien mukaan myös jaettu ja vastuutettu. 
Huolehdi, että näet kirjallisesti yrityksen kulloistakin taloudellista tilannetta kartoittavat dokumentit. On siis hyvä luoda jo osuuskunnan toiminnan alusta alkaen käytäntö hallituksen kokouksiin. Näin kenenkään ei tarvitse pelätä esittävänsä epäluottamuslausetta pyytämällä asiakirjoja kirjallisesti nähtäville. Hallituksen jäsenenä luota muihin, mutta älä koskaan sokeasti. 
Jos aavistelet jossain asiassa epäselvyyksiä tai ongelmia, niin kysy ja selvitä. Ongelmien edessä vaikeneminen on kaikkein pahinta. Nosta kissa pöydälle ja puutu epäselviin tapauksiin mahdollisimman ajoissa. Konsultoi tarvittaessa kirjapitäjää ja tilintarkastajaa. 
On hyvä muistaa, että tilintarkastajan osaamista voi käyttää muulloinkin kuin kerran vuodessa tilinpäätöksen tarkastamisen yhteydessä. Alkuvaiheessa oleviin taloudellisiin ongelmiin voidaan yleensä paremmin vaikuttaa ja niille löytää ratkaisu, mutta pitkään jatkuneiden ongelmien ratkaiseminen on jo paljon vaikeampaa.

Mitä on yhteisvastuu?

Juridiselta kannalta hallituksen jäsenen rikosoikeudellinen vastuu ja vahingonkorvausvastuu ovat tärkeimpiä tietää. Jo huolimattomuus riittää synnyttämään vastuun, joka on yhteinen. Se tarkoittaa, että jokaiselta hallituksen jäseneltä voidaan yksinkin periä osuuskunnan tai osakeyhtiön (kaikkia) velkoja, jotka ovat syntyneet tästä vahingonkorvausvastuusta. 
Erityinen huomio kannattaa kiinnittää ennakonpidätysten hoitamiseen, sillä tilittämättömät ennakot ovat ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä. Selitykseksi ei riitä, että kun tuon puheenjohtajan piti se asia hoitaa.
Liian usein hallituksen jäsen tajuaa asian, kun se on jo liian myöhäistä ja vastuita on syntynyt. Perustamisneuvonnassa on siis syytä keskustella tulevan hallituksen kanssa tarkkaan. Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus on kehittänyt hallitustyöskentelyn tueksi kirjanpitäjällä täytettävän tsekkauslistan. Läpikäymällä lista säännöllisesti hallituksen kokouksissa pienenevät riskit huomattavasti. Eikä aikaa kuitenkaan ole kulunut asian hoitamiseen paljoakaan. 

Vastuullinen jäsen on aina kullan arvoinen

Lista on mahdollisimman yksinkertainen. Käytäntö nimittäin on osoittanut, että harva hallitus lukee esim. välitilinpäätöksiä tai laskee osuuskuntansa liiketoiminnan tunnuslukuja. Asiat on pidettävä niin yksinkertaisina, että ne myös tulevat säännöllisesti hoidettua. 
Pienillä asioilla hallituksen työskentelystä voidaan tehdä turvallista ja tarkoituksenmukaista, mutta pienikin välinpitämättömyys voi kostautua. Avoin, rehellinen ja vastuunsa tunteva hallituksen jäsen on aina kullanarvoinen.


Niina Immonen
Tampereen Seudun Osuustoimintakeskus

 

Tsekkaa, ovatko yrityksesi
perusasiat aina kunnossa

(Tsekkauslista .doc-tiedostona)
Yrityksen nimi
Kirjanpitäjä / yhteenvedon laatija:
Yhteenveto koskee aikaväliä:
Kirjanpito: Kyllä Ei Huomautettavaa
Kuitit toimitettu      
Kuitit ok      
Laskukopiot toimitettu      
Kirjanpito tehty      
       
Palkat:      
Palkat maksettu sopimuksen mukaan      
Palkkojen ennakonpidätykset maksettu      
Palkkojen sotut maksettu      
Työeläke yms. maksut maksettu      
       
ALV: (Huom! Alv-tilitykset eivät näy kirjanpidossa)      
Arvonlisävero laskettu      
Maksettava alv tilitetty verottajalle      
Muut verot (ennakko/jälki) maksettu      
       
Muuta:      
Investointeja tehty (esim. yli 500 euroa)      
Erääntyneitä laskuja maksamatta      
Muuta mahdollista:      
Allekirjoitus ja päiväys

Laadittu Tampereen Seudun Osuustoimintakeskuksen toimesta©

| Sivun alkuun |