uotsivu.gif (3732 bytes)


Pienosuustoimintaa kehitetään kasvu-uralle

Pienosuustoiminnan kehittämisessä on käynnistymässä toinen vaihe Pellervo-Seuran kolmevuotisen Netco-projektin toteutusvaiheen alkaessa toukokuun alussa. 
Ydinajatuksena on tukea ja kehittää kymmenen viime vuoden aikana virinnyttä monipuolista uusosuustoimintaa terveelle kasvu-uralle. Kehitysmahdollisuuksista kiinnostuneita pieniä osuuskuntia etsitään nyt yhteistyöhön etenkin tämän lehden kautta.

Liity nyt mukaan kehitysverkostoon >>

TÄSTÄ SE LÄHTEE!
Netco-projektin väki kokoontui yhteiseen ideariihen Jyväskylään  11. maaliskuuta. Kuvassa vasemmalta Erkki K. Kangas Sataosaajista, Pekka Pättiniemi Coop Finlandista, Tuula Merikivi Sataosaajista, takana projektin päällikkö Juhani Lehto Pellervosta, Maija Pietilä Sataosaajista, takana Hemmo Koskiniemi Coop Finlandista, Juha Pääkkönen Idekoopista ja osuustoimintajohtaja Sami Karhu Pellervosta. Taustalla vasemmalla näkyy osittain myös Idekoopin Jarmo Hänninen vastaamassa kännykkäänsä. Mauno-Markus Karjalainen


Pellervo on käynnistänyt pienten osuuskuntien mittavan Netco-projektin kolmevuotisen Equal-rahoituksen turvin (ks. OT 6-7/04). Järjestön yhteistyökumppaneita ovat Osuustoiminnan kehittäjät - Coop Finland ry, Sataosaajat Osuuskunta ja Idekoop Osuuskunta. 

Mukaan kehittyviin 
verkostoihin?


Kehityshanke tulee käytännössä tarkoittamaan mm. paikallisten ja valtakunnallisten yhteistyöverkostojen rakentamista ja vahvistamista, koulutusta ja yrityskohtaista konsultointia. Luodaan edellytyksiä myös toisen asteen osuuskuntien perustamiselle siihen halukkailla toimialoilla. Esimerkiksi Italiasta siitä on saatu paljon hyviä kokemuksia. 
Samoin projekti merkinnee tiettyjen uusien markkinakanavien avaamista esim. maakuntien ja pääkaupunkiseudun välille, pienosuustoiminnan omien brändien rakentamista ja vahvistamista sekä mahdollisia laatustandardeja joillekin aloille. Myös moninaista tutkimus- ja selvitystyötä tehdään, jotta tavoitteet lähtisivät toteutumaan. 
Projektiin kiinnitetyt ihmiset kokoontuivat ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaa perjantaiksi 11. maaliskuuta. Jyväskylä oli sopiva paikka joukon kokoontua ensimmäisen kerran yhteen, kun osallistujat tulivat pohjoisesta, etelästä, idästä ja lännestä. Silloin hankkeesta käytiin erittäin vireä ja innostunut keskustelu tällä kokeneella joukolla. Oheiset kuvat on otettu ideariihestä. 
Projektista vastaa Pellervon uusosuustoiminnan asiamiehenä viime vuodet toiminut valtiotieteiden maisteri Juhani Lehto, 34. Hän tuli Pellervon uusosuustoimintaprojektiin kesäkuussa 2002 (OT 3/02). Samalla tämä vanha maa- ja metsätalousministeriön osarahoittama uusosuustoimintaprojekti päättyi maaliskuun lopussa. 

Onnistui 
ensi yrittämällä


Asia on sen jälkeen edennyt niin että Osuustoiminnan kehittäjät - Coop Finland ry:n puheenjohtaja Pekka Pättiniemi saattoi esitellä tämän laajan hankkeen Pellervon Päivän uusosuustoimintaseminaarissa 13. huhtikuuta: 
- Coop Finlandin liityttyä Pellervon jäseneksi toista vuotta sitten, sen ensimmäisiä ehdotuksia Pellervolle oli yhteistyö EU:n rakennerahastoprojektien hankkimisessa pienosuustoiminnan kehittämiseen. Kumpikin oli osaltaan harjoittanut erillistä projektitoimintaa jo vuosia; Pellervo mm. uusosuustoimintaprojektien muodossa ja Coop Finland monissa yhteisissä projekteissaan Euroopan työosuuskuntien liiton CECOP:n partnerina, Pättiniemi kertoi.
- Viime syksynä yhteinen pyrkimys rakennerahastoprojektin saamiseksi pienosuustoiminnan kehittämiseen onnistui - ensi yrittämällä.

PROJEKTIN TAVOITTEET
Pellervon hallinnoiman Netco-projektin tarkoituksena on mm.: 
Kehittää pienosuuskuntien verkottumista paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti 
Kehittää verkostoitumiseen perustuvia liiketoimintamalleja, koulutusta sekä tiedottamista 
Välittää valtakunnallisesti kumppanuusverkostossa syntyviä toimintamalleja 
Edistää liiketoiminnan kehittämisen avulla osuuskuntien jäsenten työllistymistä sekä paikallisten palvelujen tarjontaa 
Toteuttaa kansainvälinen kumppanuus yhteistyössä italialaisten ja puolalaisten kumppaneiden kanssa.

Neljä alueellista
osahanketta


Pellervon Netco-projekti jakaantuu neljään osahankkeeseen: 
Netco Eteläinen, jossa pyritään saattamaan kehitysyhteistoimintaan ennen kaikkea osuuskuntia tietotekniikan ja viestinnän aloilta. Eteläisestä ja projektin kokonaishallinnosta vastaa Pellervo-Seura. Myös Kainuun maakuntahallinnon piirissä herännyt kiinnostus osallistua Pellervon kautta uusosuustoiminnan kehittämiseen omalla alueellaan on parhaillaan selvitettävänä.
Netco Pohjoinen, jossa on tarkoituksena perustaa Rovaniemelle pienosuustoimintaa palveleva keskus yhteistyössä Lapin pienosuuskuntien kanssa. Kehittämishankkeina voisivat olla esimerkiksi tietotekniikan ja käsityöalan osuuskuntien ja pienyritysten toiminnan kehittäminen. Pohjoisen osahankkeesta vastaa Coop Finland ry.
Netco Läntinen, jossa keskitytään kotipalvelu- ja sosiaali- ja terveyssektorin osuuskuntien toiminnan kehittämiseen verkostotoiminnan avulla. Porilaisilla on myös tärkeä rooli verkostoitumiskokemusten välittäjinä muulle projektille. Läntisestä hankkeesta vastaa Osuuskunta Sataosaajat.
Netco Itäinen, jossa pyritään kehittämään verkostomaisen toiminnan avulla palvelu- ja käsityöalojen osuuskuntia ja muita pienyrityksiä. Tehtävänä on myös osuuskuntien yrityskuvan kehittäminen ja aluetaloudellisen merkityksen esilletuominen. Itäisestä vastaa Idekoop Osuuskunta.

Uusia työkaluja 
tarjotaan käyttöön


Projekti järjestää myös tarpeen mukaan tilaisuuksia niilläkin alueilla, jotka kokevat syystä tai toisesta olevansa katveessa, tai joille ei katsota tarvittavan toimenpiteitä koko projektin toiminta-ajaksi 2005 - 2007. 
Yhtenä projektin tuotteena saattaa olla osuuskuntien liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvän verkkomateriaalin kehittäminen. Sitä käytettäisiin koulutuksen tukena. 
- Netco-projektin tulokset ovat tiedossa vasta muutaman vuoden kuluttua, mutta mielestäni jo yhteisen projektin aikaansaaminen on osoitus yhteistoiminnan voimasta, Pekka Pättiniemi arvioi. 
- Projekti luo uusia mahdollisuuksia, työkaluja, pienosuuskuntien hyväksikäytettäväksi. Nyt meidän on vain osattava tarjota näitä mahdollisuuksia kohderyhmällemme, Pättiniemi sanoo. Hän toimii paitsi Coopin puheenjohtajana myös Pellervo-Seuran valtuuskunnan jäsenenä edustaen uusosuustoimintaa.

Liity nyt mukaan kehitysverkostoon >>

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

| Sivun alkuun |