uotsivu.gif (3732 bytes)


Starttirahaa
myös osuuskunnan jäsenille

Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja työttömän työnhakijan omaehtoista työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

Vuoden 2005 alusta on alkanut kaksivuotinen kokeilu, jonka perusteella starttirahaa voidaan myöntää myös muille kuin työttömille työnhakijoille esim. työelämästä yrittäjiksi siirtyville. Säännökset starttirahasta ovat laissa julkisesta työvoimapalvelusta.
Starttirahaa voidaan myöntää samaan yritykseen useammalle henkilölle, joilla on määräämisvalta yritystoiminnassa. Vaikka laki julkisesta työvoimapalvelusta ei määrittele, ketä pidetään yrittäjänä, lain säännösten tarkoituksena on ollut, että yrittäjäksi ryhtyvällä henkilöllä on määräämisvaltaa yrityksessä. Arvioitaessa, onko henkilö yrittäjä ja onko hänellä määräämisvaltaa yrityksessä, voidaan soveltaa työttömyysturvalaista ilmeneviä periaatteita. 
Osuuskunnan jäsen, joka omaa osuuskunnan äänivallasta vähintään 15 %, ja joka täten käyttää em. tavoin määräämisvaltaa yrityksessä, voi saada starttirahaa. Vaadittu omistusosuus on mahdollista saavuttaa alle seitsemän jäsenen tasaomisteisessa osuuskunnassa tai äänivallan porrastuksella. 
Starttiraha on henkilökohtainen eli osuuskunnassa sitä voivat hakea kaikki em. tavoin yrittäjästatuksen täyttävät henkilöt. Näin ollen osuuskunnassa voi olla useampikin starttirahan saaja. Samassa osuuskunnassa voi olla myös ääniporrastuksen avulla sekä yrittäjästatuksen omaavia jäseniä että niitä, jotka toimivat työttömyysturvalain näkökulmasta palkansaajina esim. kolmen jäsenen osuuskunnassa, jossa yhdellä jäsenellä on viisi äänioikeuden tuottavaa osuutta ja kahdella muulla vain yksi, jakautuvat omistusosuudet 71,4 %, 14,3 % ja 14,3 %. 
Osuuskunnan jäsenen mahdollisuus starttirahaan on kohtuullisen vähän käytetty mahdollisuus ja asian tulkinta ei ollut itsestään selvää, kun lähdin asiaa selvittämään. Asia on kuitenkin vahvistettu työministeriön toimesta, ja asiasta lisätietoja tarvittaessa antaa ylitarkastaja Sari Alho. Hakijan on syytä kuitenkin varautua siihen, että kaikissa työvoimatoimistoissa ei asia ole vielä tuttu. Aina on myös muistettava, että starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jonka myöntämisestä päättää työvoimatoimisto, eikä sitä automaattisesti myönnetä jokaiselle yrittäjäksi ryhtyvälle.

Niina Immonen

| Sivun alkuun |