ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Verokohtelu harmitti kovasti 

Pellervon Päivän 13.4.2005 puheita sävytti erityisesti tyytymättömyys valtiovarainministeriön hallituksessa ja eduskunnassa viime vuonna läpiajamaan laajaan yritys- ja pääomaverotuspakettiin. Se kohtelee osuuskuntia selvästi huonommin kuin käytännössä kilpailevaa yritysmuotoa eli listaamattomia osakeyhtiöitä. Osuustoiminta vetoaa nyt valtiovaltaan verotuksen uudistamiseksi viimeistään seuraavan hallituksen ohjelmasta neuvoteltaessa.


Vasemmalta pääministeri Matti Vanhanen, Pellervon toimitusjohtaja Veikko Hämäläinen ja puheenjohtaja Marcus H. Borgström.
©Tapani Lepistö

Pellervo-Seuran hallituksen puheenjohtaja Marcus H. Borgström totesi, että osuuskunnat ovat yrittäjyyttä siinä kuin osakeyhtiötkin. Hän vaati korjausta osuuskuntien voitonjaon verotukseen siten, että se saa lähtökohtaisesti samantasoisen verokohtelun kuin listaamattoman osakeyhtiön voitonjako. Listaamattoman osakeyhtiön osingot säädettiin vuodesta 2005 alkaen verovapaaksi 90.000 euroon saakka, mutta osuuskunnan maksama osuuspääoman korkojen "kateusraja jäi vain 1.500 euroon". 

”Osuustoiminnan oikeudenmukaisella verokohtelulla edistetään myös suomalaista omistajuutta, jota on viime aikoina yhteiskunnallisessa keskustelussa peräänkuulutettu. Osuustoimintayritykset ovat sinivalkoista yritystoimintaa parhaimmillaan. Ne ovat keskeisessä roolissa suomalaisessa yhteiskunnassa. Toivoisin jatkossa uudenlaista vahvaa ja laajaa puoluepoliittista ymmärtämystä tätä suomalaista omistajuutta kohtaan", Borgström sanoi.

Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja Esa Härmälä oli myös tyytymätön tilanteeseen ja vaati korjausta: "Yrittäjyys yhdistettiin osakeyhtiöön, jolle annettiin veroedut ja osuuskunta rinnastettiin ensisijaisesti pörssiyhtiöön. Tämä ajattelu ei ole auennut meille täysin vieläkään. Miksi osuuskuntien pääomahuoltoa piti horjuttaa? Asia olisi korjattava mieluummin heti. Jos tämä ei ole mahdollista, asia on syytä huomioida seuraavan hallituksen ohjelmaa laadittaessa", sanoi Härmälä.

Pellervo-Seuran toimitusjohtaja Veikko Hämäläinen sanoi järjestön jatkavan työtään osuuskuntien maksaman osuuspääoman koron oikeudenmukaisen verokohtelun aikaansaamiseksi. HK Ruokatalon toimitusjohtaja, vuorineuvos Simo Palokangas katsoi puolestaan, että veromuutos vaarantaa pitkässä juoksussa osuustoimintayritysten pääoman hankinnan. Palokangas ihmetteli kovin valtiovarainministeriön vero-osaston perusteluita asiassa.

Laajan verouudistuksen valmisteluissa mukana ollut professori Heikki Niskakangas Helsingin kauppakorkeakoulusta myönsi omassa alustuksessaan, että osuuspääomien veroraja jäi uudistuksessa liian matalaksi. Valtiovarainministeriö selätti tässä eduskunnan viime kesänä ilmaiseman tahdon.

| Sivun alkuun |