ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Kaksi uutta kasvoa 
Pellervon valtuuskuntaan

Pellervon vuosikokous 12.4. valitsi kaksi uutta jäsentä seuran valtuuskuntaan, Paikallisosuuspankkiliiton toimitusjohtaja Heikki Suutalan Lapualta ja Kotieläinjalostuskeskus FABAn hallituksen jäsenen, agronomi Kari Tahvanaisen Pyhäselästä.

Erovuoroisina valittiin uudelleen osuuspankkeja edustava kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa Kajaanista, maanviljelysneuvos Runar Lillandt (Metsäliitto) Kristiinankaupungista, maatalousyrittäjä Tiina Varho-Lankinen (lihatalot) Hämeenkyröstä ja maanviljelijät Janne Tiiri (Hankkija-Maatalous) Oripäästä, Mika Munkki (Munakunta) Vehmaalta ja Mats Brandt (Andelsförbund) Kokkolasta. 

Valinnat astuivat heti voimaan ja ne kestävät kolme vuotta vuosikokoukseen 2009 saakka. Pellervon valtuuskunta on 25-jäseninen. Kolmannes jäsenistä vaihtuu aina vuosittain. Valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa tämän vuoden loppuun asti agronomi Esa Härmälä.

Pellervon rutiininomaisesti sujuneessa vuosikokouksessa oli edustettuina 43 jäsenyhteisöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilkka Juusela ja sihteerinä Kari Lehto

Kaikkiaan järjestöön kuuluu lähes 400 osuustoimintayritystä tai yhteisöä. Valtuuskunnassa edustettuina ovat osuuspankit, osuusmeijerit, osuustoiminnalliset lihatalot, kotieläinjalostus, Munakunta, Metsäliitto, Lähivakuutus-ryhmä, Hankkija-Maatalous, osuustoiminnallinen päivittäistavarakauppa, Finlands Svenska Andelsförbund ja uusosuustoiminta.

Pellervo-Seura 
hyvässä kunnossa


- Pellervo on nyt hallinnollisesti ja taloudellisesti kunnossa ja valtuuskunta on talvella vahvistanut järjestölle uuden strategian seuraavaksi kuudeksi vuodeksi, toimitusjohtaja Veikko Hämäläinen sanoi esitellessään seuran tilinpäätöksen viime vuodelta. Hän viittasi valtuuskunnan varapuheenjohtaja Erkki Vähämaan vuosikokouksen avauspuheeseen, josta on tiivistelmä tämän lehden sivulla 6. 

Strategia-asiakirja sai nimekseen ”Menestytään yhdessä. Tasavertaisesti.” Nimi on Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden nuorten osuustoimintayrittäjien Mika Patrakan ja Antti Vannisen toukokuussa 2005 muotoilema iskulause, jonka tarkoitus on kuvata osuustoiminnan luonnetta ja ominaispiirteitä.

Elävä jäsenyhteys 
ratkaisee


Toimitusjohtaja Hämäläinen katsoi, että talouselämässä kilpailun kiristyminen johtaa siihen, että osuustoiminnan on käytettävä kaikkia tarjolla olevia keinoja tehostaakseen toimintaansa, esimerkiksi osakeyhtiöitä, yhtymärakenteita ja osakeyhtiöidensä pörssilistautumisia. 

Ulkomaisille vieraille Pellervon johdon on pitänyt yhä uudelleen vakuuttaa, että suomalainen osuustoiminta voi käyttää eri organisoitumismuotoja menettämättä silti osuustoiminnallisuuttaan. 

- Vapaassa kilpailutaloudessa on käytettävä kaikkia pakista löytyviä työkaluja ja oltava yhä reagointiherkempi markkinoiden muutoksiin.

- Keski-Euroopasta kuuluu viestejä, että jotkut osuuskunnat ovat markkinataloudessa kadottaneet jäseniänsä. Tämä on seurausta siitä, että aito jäsenyhteys ja osuustoiminnallisuus puuttuvat. Näin ei ole Suomessa, vaikka huolestuneita puheenvuoroja jäsenyhteyden loittonemisesta saatetaan meilläkin käyttää. Osuuskuntien on pidettävä huolta asiasta jatkossakin.

- Keskieurooppalaisten kokemusten tukemana voi sanoa, että mikään osuustoiminnallinen yritysstrategia ei voi onnistua, jos jäsenet eivät pysy sekä ajatuksessa että toiminnassa mukana. 

Meneillään oleva suuri muutos johtaa siihen, että paikallisella tasolla osuustoiminnalle löytyy uutta tekemätöntä työtä ja tilaa toimia. - Osuustoiminnan perusta säilyy jatkossakin, se on vahva linnake globalisaation negatiivisia vaikutuksia vastaan. Sen miten linnake kestää, päättävät osuuskuntien jäsenet, Veikko Hämäläinen sanoi.

Myös ICA alkanut 
ymmärtää bisnestä


Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n Euroopan järjestön sekä kuluttajaosuustoiminnan Eurocoopin kuulumiset kokoukselle toi yhteysjohtaja Anne Santamäki SOK:lta. Hän toimii molemmissa järjestöissä varapuheenjohtajana. Pellervo toimii ICA:ssa nykyisin koordinoidusti yhteistyössä SOK:n kanssa.

ICA on ensimmäinen organisaatio, joka v. 1946 sai YK:n statuksen. Se tekee maailmanjärjestön kanssa nykyisinkin paljon yhteistyötä maailman kehitysongelmissa. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n kanssa järjestettiin viime vuonna alueelliset seminaarit mm. Turkin Ankarassa.

- Niinikään sukupuolten tasa-arvoon liittyvät asiat ovat edelleen ICA:lle tärkeitä.

- ICA:n toiminnalle on ollut aiemmin täysin vieras ajatus järjestötoiminnan fokusointi osuustoimintayritysten kannattavaan liiketoimintaan, Santamäki kertoi. Nykyisin siihen on jo selvästikin herätty.

ICA Eurooppa muutti viime vuoden alusta Brysseliin, mutta kansainvälisen liikkeen pääkonttori säilyy Genevessä. ICA on jäsenmäärältään YK:n jälkeen maailman toiseksi suurin järjestö. Jäseninä on yli 250 organisaatiota yli 100 maasta edustaen yli 750 miljoonaa osuuskuntien jäsentä.

Joka toinen vuosi ICA:n maanosajärjestöllä on aluekokous ja joka toinen vuosi maailmankokous. Viime syksynä maailmankokous pidettiin Cartagenassa (OT 5/05). Tänä vuonna Euroopan aluekokous järjestetään 9.-11. marraskuuta Manchesterissä.

Mauno-Markus Karjalainen
mauno-markus.karjalainen@pellervo.fi

| Sivun alkuun |