uotsivu.gif (3732 bytes)


Kulttuurirahastolta 11 apurahaa osuustoimintatutkijoille

Suomen Kulttuurirahasto jakoi juhlassaan 28.2.2007 Osuustoiminnan tutkimusrahastosta kolmelle ja muista rahastoista kahdeksalle osuustoimintahankkeelle yhteensä 126.300 euroa.

Eri alat hyvin edustettuina

Pellervo-Seura ry. ja Osuustoiminnan neuvottelukunta ovat viime vuosina olleet tukemassa osuustoimintatutkimusta, jota on eri puolille myös virinnyt. Monet hankkeista ovat suuntautuneet eri aloja yhdistäen poikkitieteellisesti.
Myös muutamat taidealan tai käsityöalan uudet osuuskunnat - kuten kuvataiteilijoiden Forum Box ja tanssitaitelijoiden Tsuumi - ovat nyt heränneet hakemaan apuraharahoitusta omiin projekteihin tai näyttelyihin.

Osuustoiminnan tutkimusrahasto:
Kauppat. maisteri Anni Heikkilä, Helsinki, kehitystaloustieteen väitöskirjatyöhön liittyvään tutkimusvierailuun Ugandaan 3.300 €.
Dosentti Elina Varamäki ja työryhmä, Seinäjoki, kasvua ja menestymistä osuustoimintayrittäjyydessä käsittelevään tutkimukseen 15.000 €.
Yhteiskuntat. maisteri Petteri Yli-Sikkilä, Kuopio, taloudellista yhteistoimintaa ja evoluutiopsykologiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 16.000 €.

SOK:n rahasto:
Fil. maisteri Antti Saaristo, Helsinki, sosiaalista toimintaa käsittelevään tutkimukseen 16.000 €.
Kasvatust. maisteri Reijo Siltala, Eura, innovaatioyrityksen yhteistoiminnallisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön 8.000 €.
Fil. maisteri Maare Valtonen, Jyväskylä, liike-elämän poliittista osallistumista ja vaikuttamista 1800-luvun alun Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön 16.000 €.

Muut rahastot:
Osuuskunta Forum Box, Helsinki, taiteelliseen toimintaan, Paavo Koskisen rahastosta 10.000 €.
Taideosuuskunta Tsuumi, Helsinki, taiteelliseen toimintaan, Huhtamäen rahastosta 20.000 €.
Osuuskunta Nuspirit Cooperative, Helsinki, festivaalin toteuttamiseen, Mirjam ja Hans Helinin rahastosta 10.000 €.
Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta, Fiskars, näyttelyiden järjestämiseen, Toini ja Maijaliisa Nikkilän rahastosta 10.000 €.
Valtiot. yo. Annina Lehtonen, Kiikoinen, osuuskuntien taloudellista käyttäytymistä ja osuustoiminnan tehokkuutta hyvinvointipalveluiden tuotannossa käsittelevään pro gradu -työhön, Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen rahastosta 2.000 €.

Katso osuustoimintatutkimuksen sisällöstä ja rahoituksesta OT 1/07.


| Sivun alkuun |