VERO-OPAS avuksi yrittäjille 

Yrityksen perustaminen vaatii paitsi liikeidean hiomista, myös monenlaista paperityötä. Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin tarjoaa verohallituksen julkaisema Uuden yrittäjän vero-opas 2007.

Netistä löytyvä 82-sivuinen opas kertoo, mitä tietoja verottaja ja viranomaiset tarvitsevat alkavalta yritykseltä. Opas käsittelee myös kirjanpitovelvollisuutta ja valottaa yritystä työnantajana.
Yrityksen perustaminen alkaa toiminimen valinnalla. Juridisesti osakeyhtiö ja osuuskunta syntyvät vasta, kun ne on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Sinne annetaan perustamisilmoitus. Samalla lomakkeella voi lähettää tiedot myös verohallinnon ylläpitämään ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja mahdollisesti työnantajarekisteriin.
Lomakkeita saa mm. osoitteesta www.ytj.fi sekä verovirastosta, joka antaa myös ohjeita muista rekisteröintiasioista. Myös mm. maistraatti, TE-keskuksen yrityspalvelupiste, kaupparekisteri ja Pellervo-Seuran uusosuustoiminnan asiamies Juhani Lehto (juhani.lehto@pellervo.fi) neuvovat osuuskuntia alkuun.
Osuuskunnan on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin puolen vuoden kuluessa perustamiskirjan allekirjoituksesta. Mukaan laitetaan alkuperäinen perustamiskirja, perustamiskokouksen pöytäkirja, osuuskunnan säännöt sekä liitelomake 2. Käsittelymaksu on kalliinpuoleinen, 330 euroa. Perustettava yritys saa yritys- ja yhteisötunnuksen (Y-tunnus).

Verotus kuntoon

Ennakkoverot maksetaan yleensä ennakkokantona. Elinkeinonharjoittaja arvioi perustamisilmoituksessa liikevaihtonsa ja tulonsa, joiden perusteella verottaja määrää ennakkoveron ja lähettää ennakkoverolipun. Yrityksen pitää olla ennakkoperintärekisterissä, jotta sen asiakkaat saavat kotitalousvähennyksen.
Yritys on alv-velvollinen, jos se myy tavaroita tai palveluita ja jos liikevaihto on yli 8500 euroa. Poikkeuksena ovat mm. terveys-, sairaanhoito- ja sosiaalihuoltopalvelut. Arvonlisävero on tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi, mutta yritykset kantavat veron ja tilittävät sen valtiolle. Alv on useimmiten 22 %, mutta esimerkiksi liikunta-, kampaamo- ja pienistä korjauspalveluista sekä kulttuuri- ja viihdetilaisuuksista se on 8 %.
Osuuskuntaa verotetaan erillisenä verovelvollisena, jos se on merkitty kaupparekisteriin ennen tilikauden päättymistä. Rekisteröimätöntä osuuskuntaa verotetaan kuin yhtymää. Osuuskuntaa verotetaan osakeyhtiön tavoin, ja verokanta on 26 %.
Jäsenet voivat nostaa palkkaa, ja osuuskunta voi jakaa jäsenilleen voittoa joko ylijäämän palautuksena tai osuuspääoman korkona. Työosuuskunnan maksama ylijäämän palautus verotetaan palkkana.
Osuuskunnat ovat velvollisia tekemään kahdenkertaisen kirjanpidon. Ne järjestävät myös tilintarkastuksen silloin, jos tilintarkastuslain rajat ylittyvät: yrityksen taseen loppusumma on yli 100.000 €, liikevaihto yli 200.000 € tai palveluksessa on keskimäärin yli kolme työntekijää. Näistä yksi saa ylittyä.
Arvonlisäveroa maksetaan yrityksen myyntitulojen perusteella ja yrityksen tuloveroa kirjanpidon osoittaman tuloksen perusteella.

Työntekijän vakuutusturva

Jos yritys ryhtyy työnantajaksi, työntekijöille on otettava eläkevakuutus. Jos työpäiviä kertyy vuodessa yli 12, työntekijälle otetaan myös tapaturmavakuutus, jonka yhteydessä maksetaan lisäksi työttömyysvakuutusmaksu. Työnantaja maksaa näiden lisäksi sosiaaliturvamaksua.
Työnantajan keskimääräinen työeläkemaksu oli viime vuonna 21,6 % palkasta. Työnantajan sosiaaliturvamaksu oli yleisimmin vajaat 3 % ja työttömyysvakuutusmaksu 0,75 %. Työnantaja perii lisäksi palkasta työntekijälle kuuluvan ennakonpidätyksen, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksun.
Verottajalle annetaan kuukausittain valvontailmoitus alv:sta ja työnantajasuorituksista. Ilmoituksen voi antaa sähköisesti Tyvi-palvelun kautta. Työantajasuoritukset ilmoitetaan edelliseltä kuukaudelta ja alv-tiedot sitä edeltävältä kuukaudelta. Maksetuista palkoista annetaan myös vuosi-ilmoitukset.

Tarja Repo

Uuden yrittäjän vero-opas 2007: www.vero.fi -> Julkaisut ja lomakkeet -> Julkaisut


| Sivun alkuun |