YHTEISYRITTÄMISEN
mahdollisuuksista uusi kirja

Yhteisyrittäminen on yhteinen yleisnimitys monille erilaisille lähtökohdille, joissa tähdätään oman yritystoiminnan käynnistämiseen yhteistoiminnallisesti. Osuustoimintamalli on niistä tunnetuin, mutta muitakin löytyy.
Yhteisyrityksen mahdollisuuksia on viime vuosina selvitetty monissa omistajavaihdoksissa, joissa henkilöstö päättää yhdessä ostaa yritystoiminnan (employee by out, EBO) ja jatkaa sitä henkilöstöomisteisena. Viime aikojen esimerkkejä tästä ovat joensuulainen leipomo-osuuskunta Vatruska (OT 6/07) ja tamperelainen Musiikkiosuuskunta Oktaavi (OT 1/08). Samoin on saatu kokemuksia ammatinharjoittajien yhteisestä yrittäjyydestä sekä pienosuuskuntien verkottumisesta.
Myös ammatillisen koulutuksen parissa on todettu, miten yrittäjyysopintoihin, joissa painotetaan yksinyrittämistä, toivotaan rinnalle yhdessä yrittämisen vaihtoehtoja ja malleja. Opiskelijoiden lähtökohtana on hyödyntää yhteistä ideoiden tuottamista ja ongelmien jaettua ratkaisua.
Näistä lähtökohdista on Idekoop-osuuskunnan kirjoittajaryhmä tarttunut kirjahankkeeseen, jonka puitteissa laajennetaan yhteisyrittämisen käsitettä ja toimintamalleja käytännön yritystoimintaan.

Paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia

Yhteisyrittäminen voi merkitä edellisten esimerkkien lisäksi mm. omistajien osaamisen laajempaa ja monipuolisempaa käyttöä, tilaisuutta päättää omasta työstä ja työajasta omien tarpeiden ja vaihtuvien elämäntilanteiden mukaan. Se voi mahdollistaa ihmisille myös hallitun irtautumisen palkkatyön arjesta. Ennen muuta se merkitsee yrityksen hallinnon ja johtamisen pitämistä omassa, yhteisessä päätösvallassa.
Yhteisyrittämisen ongelma-alueita tunnetaan suhteellisen vähän eikä ratkaisujen tietoutta ole vielä koottu yhteisiin kansiin sitten 1990-luvun alun, jolloin uusosuustoiminnan peruskirjoja ilmestyi useitakin. Sen jälkeen on kertynyt niin eurooppalaista kokemusta kuin kotimaisten kehittämishankkeiden tutkimustietoutta, joiden pohjalta kirjoittajaryhmä tarkastelee yhteisyrittämisen erilaisia mahdollisuuksia ja uhkia.
Yhteisyrittämistä käsittelevä tieto- ja opiskelupaketti saataneen valmiiksi ensi syksyksi. Teoksessa käsitellään yhteisyrittämisen erityispiirteitä sekä yhteisyrityksen hallintoa, liikeideaa, tuotteistamista ja markkinointia, henkilöstöjohtamista ja taloushallintoa sekä yritysjuridisia teemoja. Painotuksena on yhteisyyden etuihin valmentaminen sekä ongelmien ennakoinnin ja ratkaisujen tarjoaminen, samoin innovatiivisuuden ja verkostojen hyödyntäminen.
Kirjan asiantuntevaan kirjoittajaryhmään kuuluvat mm. Jarmo Hänninen, Pekka Pättiniemi, Eliisa Troberg, Merja Hiltunen, Jukka Pötry ja Jukka Tainio. Kustantajana on Art House -ryhmän Tietosanoma Oy.


| Sivun alkuun |