kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 


Osuustoiminta ja Pellervo 110 vuotta
Yhteistä rakennustyötä koko verkoston voimin

Suomalainen osuustoiminta ja Pellervo-Seura täyttävät tänä vuonna 110 vuotta. Etuja jäsenille - meille Suomessa -tunnuslauseella haluamme viestiä osuustoiminnallisen liiketoiminnan perustarkoitusta, toimimista jäsenten talouden tukena.
Osuustoiminta on Suomeen sitoutunutta, mutta kansainvälistynyttä. Osuustoiminta on monipuolista ja moniarvoista, kuten ympäröivä yhteiskunnallinen todellisuus. Osuuskunnat ovat elinvoimaisia, kun ne vastaavat pitkäjänteisesti jäsenten aitoihin tarpeisiin ja toimivat yhteiskuntavastuullisesti.
Jokaisen osuuskunnan menestys tukee osaltaan osuustoiminta-ajatuksen elinvoimaisuutta. Ja kun ihmiset ovat sisäistäneet osuustoiminnan idean, niin koko osuustoiminta hyötyy tilanteesta.


uomalaisen osuustoiminnan rakentuminen alkoi 1899, kun Venäjän Keisarikunnan poliittinen ote autonomisessa Suomen Suuriruhtinaskunnassa kiristyi. Helmikuun manifestin myötä imperiumin toimet koettiin Suomessa suureksi uhaksi, jonka edessä kansallista yhteistuntoa oli vahvistettava. Laajojen kansankerrosten sitouttamiseksi Suomeen sen taloudellisia ja sivistyksellisiä oloja oli kehitettävä. Osuustoiminta, josta muualta Euroopasta oli jo vuosikymmenien kokemus, tarjosi tähän käyttökelpoisen keinon. Malli oli kansainvälinen, mutta tarve kansallinen.
Taustalla olivat syvimmiltään 1800-luvulla kukoistaneen vapaan kilpailutalouden tasapainottomuuksien aiheuttamat yhteiskunnalliset epäkohdat. Yhteiskunnallisia uudistuksia tavoitelleella tohtori Hannes Gebhardilla oli jo ohjelma valmiina osuustoiminnan edistämiseksi. Se oli painettuna kirjaan Maanviljelijöiden yhteistoiminnasta ulkomailla (sekin muuten löytyy digimuodossa Pellervon nettikirjastosta!). Gebhard oli päivännyt sen Saksan Bonnissa joulukuulle 1898, vain joitain viikkoja ennen poliittista käännettä Suomessa. Hän kirjoitti, että vapaa talous vaikutti "räjähdyksen tavoin, rikkoen vanhan yhteiskuntarakennuksen, ja maailma ei ole vieläkään päässyt rauhaan sen mainingeista, päinvastoin."


ällaiset mainingit muokkaavat edelleen maailman taloudellisia oloja ja yhteiskuntia. Osuuskuntien tehtävä on sama kuin alkuaikoina: ottaa oman elämän ohjat omiin käsiin taloudellisen yhteistoiminnan avulla. Osuustoiminta on globaali yritystoiminnan malli. Sen ahkeruutta, oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta korostaville yhteisöllisille arvoille on jatkuvaa kysyntää - ja nykyisin jopa suurempi tosiasiallinen tarve.
Osuustoiminta ja keskinäisyys ovat hioneet tehokkaasti käyttäjäomisteisuudesta nousevia kilpailuetujaan avoimessa markkinataloudessa eri sektoreilla. Yleensä osuustoiminta on hyödyntänyt taloudelliset ja yhteiskunnalliset käännekohdat. Saa nähdä, miten käy nykyisessä lamassa. Veikkaan osuustoiminnan puolesta muutenkin kuin toimeni vuoksi.


suustoiminta edistyy lukuisten tahojen yhteistyön voimasta. Nyt onkin paikallaan antaa kollektiivinen kiitos 110 vuoden yhteisestä taipaleesta kaikille osuustoiminnan parissa työskenteleville.
Suuri kiitos on syytä antaa osuuskuntien jäsenille ja johdolle. Viime vuonna tehty osuustoiminnan asennetutkimus osoitti, että osuuskuntien suuri voima on jäsenten tahdossa käyttää oman osuuskunnan tarjoamia palveluja. Jäsenistöllä on ollut myös viisautta valita harkitsevia ja kehityskykyisiä hallintohenkilöitä. Heidän harteilleen yhdessä liikkeenjohtajien kanssa kohdistuu paine osuuskuntien liiketoiminnan kehittämisestä jäsenten ykkösvalinnaksi. Hallintohenkilöitä toimii myös osuuskuntien järjestöissä niin kotimaassa kuin kansainvälisissä tehtävissä rakentamassa yleisiä edellytyksiä osuustoiminnan menestykselle.
Työtä tekee myös Pellervon ja sen osakkuusyhteisöjen sitoutunut henkilöstö. Kiitoksen ansaitsevat myös verkostomaisesti toimivien kumppaniemme lukuisat asiantuntijat, joiden osaaminen ja työpanos on usein ratkaisevassa asemassa.
Samoin haluamme kiittää uusien osuuskuntien perustajia sekä eri organisaatioissa toimivia uuden osuustoiminnan edistäjiä. Osuuskunta on palannut viimeisen parin vuosikymmenen aikana takaisin alkavan yrittäjyyden välineeksi. Se on vaatinut tulisieluisia pioneereja ja osuustoiminnan idean sisäistäviä virkamiehiä ja opettajia eri oppilaitoksissa.
Osuustoiminta vaatii kehittyäkseen yliopistoyhteistyötä tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseksi. Kiitämme osuustoiminnan parissa työskenteleviä, uutta etsiviä ennakkoluulottomia eri yliopistojen ja tieteenalojen tutkijoita.
Pellervo-Seura huomioi osaltaan tämän rakennustyön juhlavuosikokouksessa 16. huhtikuuta 2009, jolloin 44 henkilöä sai osuustoiminnan ansiomitalin tai -merkin. Lämpimät onnittelut kaikille tunnustuksen saaneille!
Meillä on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Yhdessä olemme enemmän oman elämänpiirimme rakentamisessa.

Veikko Hämäläinen
veikko.hamalainen@pellervo.fi
toimitusjohtaja
Pellervo-Seura ry
www.pellervo.fi

| Sivun alkuun |