kirjaimittain.gif (7478 bytes)


Puhelinosuuskunnille voimaa paikallisuudesta

Pellervo-Seuran ja Kainuun Puhelinosuuskunnan, KPO:n toimintahistoriassa on yllättäviä yhtäläisyyksiä. Viime vuonna KPO vietti 110-vuotisjuhlavuottaan. Tänä vuonna 110 vuotta täyttävä Pellervo lupaa etuja jäsenilleen meille Suomessa. KPO:n säännöissä on ensimmäisenä lause ”tuottaa jäsenilleen etuja ja palveluja” liiketoimintaa harjoittamalla.

KPO aikoo palata juurilleen meneillään olevana 111. toimintavuotenaan. Osuuskunnan alkuperäisen toimialan ja tarkoituksen mukaista jäsenetujen ja jäsenpalveluiden tuottamista ei ole ollut yksinkertaista eikä helppoa tuottaa telealalla viimeisen vuosikymmenen aikana.
EU:ssa ei tunnettu toimintamallia, jossa osuuskunta voisi toimia teleoperaattorina ja vieläpä alueellisesti. Suomessa viranomaistahot yrittivät saada osuuskuntia toimimaan kuten osakeyhtiöt. Tuon ajan harhaksi osoittautuneen vision mukaan maassamme ei olisi ollut enää toimintamahdollisuuksia pienemmille aluetoimijoille.
Toki samaan muutokseen liittyi myös kilpailun vapauttaminen – mikä oli erinomainen asia asiakkaiden ja myös yhtiöiden tehokkuuden kannalta. Kainuun laajakaistaverkko ei olisi toteutunut lähes sadan prosentin kattavuuteen asti, ellei alueella olisi ollut alueellista teleoperaattoria, KPO:ta, jolle oman alueen menestys on yksi elinehdoista.

Jäsenedut tärkeällä sijalla

Jäsenetuja voidaan jo nykyisin ottaa käyttöön esim. edullisempina palveluina, mikäli alennusten antamista ei pidetä kilpailun rajoittamisena. Kilpailua rajoittavaksi toiminnaksi tulkitaan sellaiset edut tai alennukset, jotka viranomainen on määritellyt yhtiön osalta huomattavan markkinavoiman (HMV) alaisiksi palveluiksi tai eduiksi.
Palveluosuuskunta voi harjoittaa itse liiketoimintaansa. Tällöin jäsenet voivat vaikuttaa hallinnossa suoraan oman yrityksensä toimintaan. Näin omistuksen ihmiskasvoisuus säilyy. Omistus on aidosti sekä suomalaista että paikallista.
Kainuun maakuntalintu kuukkeli symbolisoi Tintti-hahmossa KPO:n kainuulaisuutta. Se on samalla osa yrityslogoamme. Stailatussa asussaan se kannustaa meitä voittajiksi internetmaailmassa ja palvelun laadussa.
Kehitysaallot seuraavat toisiaan, entistä tekniikkaa ei ehditä saattohoitaa, kun uusi on jo ovella ja otettava käyttöön. Palvelut vain antavat odottaa itseään. Seuraava kehitysaalto lieneekin tekniikan sijasta viimein palveluita. Mikäs sen sopivampaa ihmislähtöiselle ja yhteistyökykyiselle palveluosuuskunnalle!

Kylille elinvoimaa

”Pitämällä aloite omissa käsissä netistä saadaan käyttöön sekä maailmanluokan palvelut että asiakasläheinen, aluetaloutta vahvistava paikallinen palvelu.”
Kuulutan julkisesti paluuta juurille, aloitteen ottamista omiin käsiin juuri nyt, kun valtioneuvosto on linjannut tavoitteen nopean laajakaistan ulottamisesta kaikkien suomalaisten saataville vuoteen 2015 mennessä. Meidän kainuulaisten pitää toimia tässäkin viisaasti ja KPO palveluosuuskuntana haluaa toimia yhteistyössä asetetun tavoitteen toteuttamisessa.
KPO on ollut kumppanina kainuulaisten kylien yhdistyksen, Kainuun Nuotan, kanssa mm. laajakaistan hyödyntämisessä. Näen mielessäni Kainuun mallina KPO:n sateenvarjo-osuuskuntana ja aktiiviset kyläkuituosuuskunnat sen jäseninä. Malli on samankaltainen kuin Oulun Seudun Sähköllä, joka on paikallisten osuuskuntien muodostama toisen asteen sähköosuuskunta.
Kuitujen rakentaminen puhuttaa meitä kaikkia jatkossa niin maakunta-kuntayhtymää, kuntia kuin kyläaktiivejakin.

Haussa uusi toimintamalli

Taikasana internet on mahtava välinen sekä hyvässä että pahassa. Aluetalouden näkökulmasta internet ja globaalit toimijat voivat aiheuttaa sen sirpaloitumista.
Pitämällä aloite omissa kainuulaisissa käsissä netistä saadaan käyttöön sekä maailmanluokan palvelut että asiakasläheinen, aluetaloutta vahvistava paikallinen palvelu. KPO on kehittämässä yhdessä Finnet-yhtiöiden kanssa uutta toimintamallia, jossa asiakkaille tarjotaan nopea yhteys, jatkossa yhä useammin kuituverkkoliittymä ja vapaa palveluvalinta. Myös viranomaiset ovat kiinnostuneita erilaisten toteutusvaihtoehtojen kokemuksista vuoden 2015 tavoitteen toteuttamisessa.
Asiakas haluaa valita useiden palvelutarjoajien tarjonnasta samanaikaisesti, jolloin kuka tahansa voi olla palvelun tuottaja. Moderni kuluttaja tahtoo myös tilata palvelut itselleen edullisesti ja heti käyttöön vuorokauden ajasta riippumatta.
Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) on tieto- ja viestintäalan (IT&C) konserni, liikevaihto 21 milj. € ja henkilöstö yhteensä noin 100. Konserniin kuuluu myös IT-yhtiö Ebsolut Oy.


Marja Karjalainen
toimitusjohtaja
Kainuun Puhelinosuuskunta KPO
Artikkeli pohjautuu Pellervon Kainuun seminaarissa Kajaanissa 5.2.2009 pidettyyn alustukseen lehteä varten päivitettynä

| Sivun alkuun |