kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 


Varovainen sijoituspolitiikka kannatti

– Pellervo-Seuran taloudellinen tulos viime vuonna oli olosuhteisiin nähden varsin tyydyttävä, raportoi toimitusjohtaja Veikko Hämäläinen juhlavuosikokouksessa. Tulos mahdollistikin seuran taloudellisen puskurin eli peruspääoman kasvattamisen. Kokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen.

Osa Pellervon toiminnan rahoituksesta muodostuu toimitilojen vuokratuotoista ja finanssisijoitusten tuotoista, joiden yhteismäärä oli lievästi edellisvuotta suurempi. Toimitilojen vuokrausaste oli koko vuoden hyvä. Kun sijoitustoiminnassa onnistuttiin ohittamaan pahimmat karikot, niin sijoitusten tuotto oli lähes edellisen vuoden tasolla ja selkeästi plussalla.
– Kuluva vuosi näyttää sijoitustoiminnan osalta kuitenkin entistä haasteellisemmalta. Jo nyt nähdään, että tuotot alittavat sekä vuoden 2008 että tälle vuodelle budjetoidun summan. Suurin syy tähän on korkotason aleneminen puoleentoista prosenttiin, kun se vielä viime vuoden lopulla oli yli viisi prosenttia. Vielä ei myöskään uskalla laskea pörssikurssien kestävän nousun varaan.
Veikko Hämäläinen antoi lievän ”tulosvaroituksen” tälle vuodelle, tavoitteena on kuitenkin plusmerkkinen kokonaistulos.
Pellervon tase on vahva. – Vahva tase mahdollistaa Pellervon vuosimaksujen pitämisen edelleen jäsenille kohtuullisina. Vuosimaksuilla katetaan vain noin 15 % Pellervon toimintakuluista.
Taseen pääomapuolesta on 94 % omaa pääomaa. Yksi oman pääoman eristä on apurahoja myöntävä Hannes Gebhardin rahasto. – Nyt juhlavuonna Pellervon hallitus halusi korostaa osuustoiminnan tutkimuksen, opetuksen ja valistuksen merkitystä ja esitti rahastoon siirrettäväksi 30.000 euroa viime vuoden ylijäämästä.

Kaksi uutta valtuuskuntaan

Vuosikokous teki myös henkilövalintoja Pellervon valtuuskuntaan toimikaudeksi 2009–2012. Uusina kasvoina aloittavat maanviljelijä, agrologi Jarmo Mäntyharju Oripäästä (Munakunta) ja maanviljelijä, metsänhoitaja Mikael Aminoff Raaseporista (Metsäliitto).
Lisäksi valittiin uudestaan viisi erovuorossa ollutta jäsentä. He ovat maanviljelijä, agronomi Kari Tahvanainen Pyhäselästä (Faba), maatalousyrittäjä, KTM Tiina Varho-Lankinen Oripäästä (lihatalot), toimitusjohtaja, DI Heikki Suutala Lapualta (Paikallisosuuspankit), kaupunginjohtaja, arkkitehti Erkki Vähämaa Kajaanista (Osuuspankit) sekä maanviljelijä, agrologi Mats Brandt Kokkolasta (Andelsförbund).
Muiden valtuuskunnan jäsenten toimikaudet jatkuvat. Kolmannes paikoista on aina vuosittain täytettävänä. Jäseniä valtuuskunnassa on tällä hetkellä yhteensä 24.


| Sivun alkuun |