Näkökulmana
henkilöstöomisteisuus  

Tietosanoma Oy:n kustantamana ilmestyi helmikuussa teos nimeltä Henkilöstöomisteinen yritys - Yhdessä yrittämällä menestykseen. Lähes 300-sivuinen opus lähestyy aihetta pääasiassa osuuskuntamuodon näkökulmasta, koska juuri pienet osuuskunnat ovat usein henkilöstönsä omistamia. Mutta muutkin yritysmuodot tulevat huomioiduiksi, sillä aihe ei sulje mitään niistä pois.

Kirjan tekijöinä on joukko osuustoiminnan, verotuksen, taloushallinnon ja yrittäjyyden asiantuntijoita. Useimmat heistä ovat hyvinkin tuttuja tämän Osuustoiminta-lehden palstoilta.

Kuten hyvään tietopainotteiseen kirjaan kuuluu, alkaa se käsitteiden määrittelyllä. Henkilöstöomisteinen yritys määritellään yksinkertaisesti henkilöstön yhdessä omistamaksi yritykseksi sen sijaan, että omistajuus olisi yrityksen ulkopuolella tai että se olisi perheyritys. Lisäksi määritellään aihetta sivuavia käsitteitä kuten yhteisyrittäjyys, tiimiyrittäjyys sekä tasaomisteinen yritys. Kaikki nämä käsitteet liittyvät puolestaan läheisesti osuustoimintaan.

Sangen hyvä yritys

Käytännössä henkilöstöomisteisuus tarkoittaa tasaomisteista yhteisyrittäjyyttä, jonka onnistumisten ja epäonnistumisten ehtojen tarkasteluun kirja luo näkökulman yrityksen eri toimintojen kautta. Aihetta käsitellään laajasti historiasta alkaen ja edetään yhteisyrittämisen etuihin ja haasteisiin. Sitten tullaan myös moniin teknisempiin arkipäivän kysymyksiin, kuten markkinointiin, työsuhteen kiemuroihin, verotukseen ja taloushallintoon.

Kirjan lopussa kerrotaan yhden henkilöstöomisteisen yrityksen tarina. Vuonna 2000 perustettu osuuskunta Sange (ks. OT 4/06) on tietotekniikka-alan asiantuntijaosuuskunta, jonka edut tulevat esiin erityisesti suuremmissa asiakasprojekteissa, joihin pystytään vastaamaan yhdistämällä useamman tekijän osaamisalueet ja työpanokset.

Osuuskunta Sange on vienyt tietotekniikan soveltamisen tasolle, joka tehostaa toimintaa ja vähentää esimerkiksi kokousten tarpeellisuutta. Osuuskunnan toimintaa suunnitellaan ja päätöksiä valmistellaan pääosin verkossa.

Osuustoiminnan oiva oppikirja

Henkilöstöomisteisuus voi toteutua joko siten, että henkilöstö ostaa jo valmiiksi toimivan yrityksen tai sitten uuden yrityksen - kuten osuuskunnan - perustajina on sen tuleva henkilöstö. Kirjoittajien mukaan perustaminen vaatii jo suunnitteluvaiheessa perinteisen yritysidean työstämisen lisäksi yrityksen sisäisen näkökulman huomioimista, esimerkiksi kunkin henkilökohtaisen osaamisen ja tavoitteiden huomioon ottamista ja yhteensovittamista.

Yhteisyrittämisen edut suhteessa yksin yrittäjään korostuvat osaamisen yhdistämisessä, laajemmissa kontaktiverkostoissa ja pääomien sekä kehittämisen yhdistämisessä.

Haasteina ovat ennen kaikkea henkilöstön halu ja kyky pelata toiminnallisesti yhteen ja yksilön tasapainoilu oman edun tavoittelun sekä kokonaisedun saavuttamisen välillä. Tämä asettaa erityisesti johtamiselle suuria haasteita. Monet päivittäiseen tekemiseen liittyvät tilanteet, kuten tuotteiden ja palveluiden markkinointi, eivät kuitenkaan juuri poikkea ei-henkilöstöomisteisista yrityksistä.

Opus soveltuu erinomaisesti oppikirjaksi oppilaitoksiin, yritysneuvojien käyttöön ja yritysten omaan käyttöön. Sitä voi suositella myös kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita henkilöstöomisteisten yritysten toiminnasta. Kirja on myös samalla hyvä ja ajantasainen osuustoimintayrittäjyyden yleiskuvaus.

Juhani Lehto
juhani.lehto@pellervo.fi

Merja Hiltunen, Jarmo Hänninen, Jaakko Ossa, Pekka Pättiniemi, Jukka Pötry, Jukka Tainio ja Eliisa Troberg: Henkilöstöomisteinen yritys - Yhdessä yrittämällä menestykseen. Tietosanoma Oy 2009. 288 sivua. Hinta nettikirjakaupassa 41,95 €.

| Sivun alkuun |